Maria Volanen

Hyvää verolainsäädäntöä ei synny tunnemyrskyssä vaan tavoite edellä

|
Maria Volanen, johtava asiantuntija, veropolitiikka

Verotus nostattaa tunteita. Hyvää verolainsäädäntöä ei kuitenkaan synny tunnemyrskyssä vaan määrittelemällä tavoite, mitä verotuksella halutaan saada aikaan. Toivottavasti tämä on tulevan hallituksen ohjenuora.

Ronald Reagan kiteytti aikanaan verotuksen dynamiikan seuraavasti:

”If you want more of something, subsidize it.
If you want less of something, tax it.”

Jos haluat lisää jotakin, tue sitä. Jos haluat jotakin vähemmän, verota sitä.

Teknologiateollisuudella on kirkkaana tavoitteena, että tulevalla hallituskaudella saadaan parannusta hyvinvointiin ja julkiseen talouteen, ympäristöön, vientiin ja kasvuun, yritysten toimintaympäristöön sekä kilpailukykyyn. Millaisia verotyökaluja pitäisi siis käyttää näiden tavoitteiden edistämiseksi? Tavoitteet ja verotyökalut alla.

Huolehditaan osaajien saatavuudesta ja nostetaan työllisyysastetta

 • Ansiotuloverotusta kevennetään hallituskauden aikana kaikissa tuloluokissa, julkisen kantokyvyn puitteissa.
 • Marginaaliverotus ei ylitä 50 prosenttia missään tuloluokassa.

Nopeutetaan digivihreää siirtymää, turvataan energian sekä raaka-aineiden saatavuutta

 • Pidetään Suomi verotuksellisesti hyvänä toimintaympäristönä kestävälle liiketoiminnalle.
 • Energiaverotuksen muutoksissa huomioidaan vaikutus yritysten kilpailukykyyn kansainvälisessä kilpailussa.

Nostetaan Suomi innovaatioiden ja investointien kärkimaaksi

 • Voimaan tullut pysyvä T&K-verokannustin tukee pk-yritysten T&K-investointeja.
 • Vapaat poisto-oikeudet kone- ja laitehankintoihin, ja malli laajennetaan käytettynä hankittuihin koneisiin ja laitteisiin.

Huolehditaan yrittämisen edellytyksistä

 • Yritysten ja yrittämisen verotuksen taso pidetään kilpailukykyisenä.
 • Verotus on yksinkertaista ja ennakoitavaa. Suomi on ajoissa mukana kansainvälisissä verotuksen digitalisaatiohankkeissa.

Aloitetaan julkisen talouden tasapainottaiminen

 • Työllisyyden kasvu lisää verotuloja.
 • Verotuksen digitalisaatio leikkaa kuluja.
 • Digivihreä siirtymä mahdollistaa vientipotentiaalin ja verotulojen lisäyksen. 

Verovalmisteluun tarvittaisiin kunnolliset vaikutusarviot.

Verolainsäädäntöä laadittaessa muutosten arviointi perustuu useimmiten vain staattisiin laskelmiin: kuinka paljon muutos nykyisten lukujen perusteella maksaa? Jos dynaamisia vaikutusarvioita ei tehdä päätöksenteon tueksi, tulisi vähintäänkin miettiä, mitä lainsäädännöllä yritetään tavoitella.

Jos yritystoimintaa, yrittäjyyttä ja työtä halutaan lisää, näiden verotusta ei tule kiristää. Jos halutaan myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, tuetaan vähähiili-innovaatioita, puhtaampaa tuotantoa ja vältetään hiilivuodon riskiä pitämällä Suomi hyvänä toimintaympäristönä.

Jos Suomen verotusoikeudesta halutaan pitää kiinni, tulee Suomen olla mukana EU:ssa vaikuttamassa verolainsäädäntöön ajoissa eikä ainakaan pidä luopua suvereniteetista.

Hallituskauden aikana Suomelle tulee laatia selkeä visio EU-veropolitiikan halutusta suunnasta. Suomen verotusoikeuden puolustaminen turvaa myös julkisen talouden tasapainottamista.  

Toivottavasti uusi hallitus miettii vero-ohjelmaa linjatessaan, mitä verotuksella halutaan saada aikaan. Tavoite edellä. Ei tunne.  

Lue tarkemmin:
Verotuksen hallitusohjelmaviesteistämme
Kestävästä verotuksesta 
Verotuksen digitalisaatiosta