Jussi Mäkinen

Tärkeiden EU-vaalien sarja alkaa – Pelissä suomalaisten hyvinvointi 

|
Jussi Mäkinen

Huhtikuun eduskuntavaalit ovat ensimmäinen näytös kaksien tärkeiden EU-vaalien sarjassa.  

Blokkiutuminen maailmantaloudessa, USA:n inflaation vastaiset toimet ja EU:n sisäisen dynamiikan muutos on nopeasti muuttanut pelikentän hyvin vaikeaksi vientivetoisille pienille jäsenvaltioille. Kun sekä Euroopassa että Kiinassa ja USA:ssa valtion rooli ja protektionistinen ote taloudessa kasvavat, jäävät Pohjoismaiden kaltaiset avoimet ja vientivetoiset taloudet helposti valtiontukikilpailussa telineisiin.  

Hallitusohjelmatavoitteisiimme kuuluu EU-vaikuttamisen ennakoiva ja strateginen ote. Käytännössä tämä tarkoittaisi vuosittaisen EU-strategian laatimista hallituksen ja eduskunnan yhteistyönä sekä kevyttä uudelleen organisoitumista valtioneuvostossa tehokkaan ennakkovaikuttamisen varmistamiseksi.  

Miksi tämä on tärkeää? Siksi, että Suomen teknologiateollisuuden vienti on tärkeä suomalaisten hyvinvoinnin rahoittaja ja 56 prosenttia teknologiateollisuuden viennistä suuntautuu EU:hun.

Hyvinvointimme riippuu pitkälti EU:ssa tehtävistä päätöksistä sekä EU:n sisämarkkinan että globaalin markkinan osalta.  

EU:n asemaa tulee rakentaa korkeatasoisen tutkimuksen antamista mahdollisuuksista kuten langattomista viestintäverkoista, datan hyödyntämisestä ja uusista, vielä kehitteillä olevista teknologioista ilmastonmuutoksen hillintään. 

Nykyinen komissio vaikuttaa sortuvan sääntelyllä tehtävään mikromanagerointiin, merkittäviin poikkeuksiin valtiontukisäännöistä ja lipsumiseen eurooppalaisten edistyksellisten ratkaisujen vaatimuksesta julkisen tuen edellytyksenä. Tehokkaalla ennakkovaikuttamisella Suomi voi vaikuttaa siihen, että palataan pienten valtioiden edut turvaaviin sääntöihin. On myös vaikutettava siihen, että EU:n asemaa rakennetaan uudessa globaalissa järjestyksessä valtiontukikilpailun sijaan korkeatasoisen tutkimuksen antamista mahdollisuuksista kuten langattomista viestintäverkoista, datan hyödyntämisestä ja uusista, vielä kehitteillä olevista teknologioista ilmastonmuutoksen hillintään. 

Energiamurroksen, hiilijalan- ja kädenjäljen sekä vastuullisen yritystoiminnan aalloilla on suomalaisille yrityksille paljon uusia vientimahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen hallinnassa, kiertotaloudessa ja vastuullisessa liiketoiminnassa EU on kansainvälisen tason toimija. Ratkaisut vaikuttavat suoraan yritysten toimintaedellytyksiin ja tuotteiden ja ratkaisujen kysyntään.  

Komission tulisi nähdä eurooppalaiset yritykset enemmän muutoksen tekijöinä kuin sääntelyn kohteina ja ottaa yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja erityisesti pienten ja keskisuurten yhtiöiden uudistumisen tukeminen toimintaansa ohjaavaksi periaatteeksi. Tämän varmistamiseksi tarvitaan ennakoivaa, uusia näkökulmia avaavaa EU-keskustelua. Kuten Columbia Law Schoolin professori Anu Bradford muistuttaa, Bryssel toimii skaalaamalla jäsenmaissa keksittyjä ja toimiviksi osoittautuneita ratkaisuja globaaliin mittakaavaan.

Yhteiskunnassamme on paljon hyvää. Keskustelu on nyt syytä aloittaa siitä, mitä asioita Suomen uuden hallituksen ensimmäiseen EU-strategiaan halutaan nostaa – suomalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi.   

Suomen eduskuntavaalit ovat 2. huhtikuuta 2023 ja EU-parlamenttivaalit 4. kesäkuuta 2024.  

EK:n ja Euroopan komission Suomen-edustuston EU-aiheinen vaalitentti järjestetään 13.3.2023.  

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Mäkinen (EU-regulaatio), puh. 040 900 3066, twitter: @Jussi_M

Lisää aiheesta:

Teknologiateollisuus ry:n viestit eduskuntavaaleihin 2023 

Lisätietoja digivihreistä tavoitteista EU:ssa

Digitalisaatio on myös palveluiden uudelleen muotoilua – Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen vauhtia avainministeriöiden yhteiskehitysbudjetilla

Energian ja raaka-aineiden saatavuus on turvattava – Teollisuudelle tarvitaan kansallinen varautumissuunnitelma

Kiertotalous nostettava merkittävään rooliin hallitusohjelmassa – Yritykset valmiina vauhdittamaan kiertotaloussiirtymää