Panostetaan ammatilliseen koulutukseen

Ammattiosaajat
Teknologiateollisuus ry:n tavoitteena on varmistaa ammatillisten osaajien saatavuus ja osaamisen laatu teknologia-aloilla.

Ammatillisen koulutuksen vetovoimaselvityksemme mukaan ammatillisen koulutuksen reformi on tavoitteiltaan oikean suuntainen. Reformin tiellä tulee jatkaa myös koulutuksen rahoituksen tarkistamisella. Nykyinen koulutuksen rahoitus tekniikan aloilla ei riitä varmistamaan koulutuksen ajantasaisuutta ja laatuaKoulutuksen rahoitusta tulee lisätä vastaamaan todellisia koulutuksen järjestäjille syntyviä kustannuksia, jotta opiskelijat saavuttavat työelämässä ja uranaikaisessa oppimisessa tarvittavat taidot.   

Laadukas työpaikalla tapahtuva oppiminen parantaa opiskelijoiden motivaatiota ja edistää työllistymistä. Tämä edellyttää, että yrityksellä on tarkoitukseen riittävät resurssit ja työpaikkaohjaamisen osaamista. Yrityksen ottaessa vastuu tutkinnosta tai tutkinnon osasta tulee yritykselle maksaa koulutuskorvausta. 

Teknologioiden kehittyessä vaativampaa koneiden käyttöosaamista ei voida oppia ainoastaan työpaikoilla työssä oppien. On erittäin tärkeää, että opiskelijat pystyvät harjoittelemaan koneiden käyttöä työelämän kaltaisissa oppimisympäristöissä myös oppilaitoksissa. Siksi tekniikan alojen oppimisympäristöihin tulee investoida ja varmistaa laitteiden pitäminen ajan tasalla.  

Ammatillisen koulutuksen ydintehtävänä on tuottaa osaamista alueen työelämän osaajatarpeisiin. Kumppanuuksien lisääminen ja syventäminen edellyttävät mahdollisuuksia tarjota ammatillisia tutkintoja myös muilla kuin kotimaisilla kielillä. Ammatillisen koulutuksen tutkinnonanto-oikeuksiin tulee saada työelämän tarpeita vastaavia joustoja. 

Kymmenen keinoa

 

Lue myös:

Selvitys 2019: Tekniikan alan ammatillisen koulutuksen vetovoima

22 oppilaitosta ja Teknologiateollisuus: Tekniikan alojen ammatilliselle koulutukselle saatava lisärahoitusta

Blogikirjoitus: Työelämä tuntee oppisopimuksen aiempaa joustavammat mahdollisuudet yhä huonosti