Uutinen

22 oppilaitosta ja Teknologiateollisuus: Tekniikan alojen ammatilliselle koulutukselle saatava lisärahoitusta

10.10.2019 klo 8.00

Taitojen puutteet ja osaamisen epätasaisuus tulivat esille Teknologiateollisuus ry:n tilaamassa selvityksessä

KOULUTUKSEN TODELLISET KUSTANNUKSET PALJON NYKYISTÄ SUUREMMAT

Tuloksellisin tapa koulutuksen laadun parantamiseksi on toteuttaa rahoituksen lisäys perusrahoituksen korottamisena.

Tekniikan alojen ammatilliset tutkinnot on sijoitettu  rahoitusjärjestelmässä kustannusryhmään kaksi (2/5). Todelliset kustannukset ovat kuitenkin jopa kolmanneksen tätä suuremmat. Tekniikan alojen koulutus vaatii investointeja koneisiin ja laitteisiin ja on kallista järjestäjälle. 

Tekniikan alojen koulutuksen järjestämisen todelliset kustannukset vastaavat kustannusryhmää neljä (4/5), jolla oppilaitokset pystyvät varmistamaan koulutuksen laadun ja työelämävastaavuuden. Resurssien tarve on pysyvä.

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSRAHOITUSTA VAHVISTETTAVA HETI

Budjettiriihessä 2020 ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin ehdotetaan 80 miljoonan euron lisämäärärahaa ja työpaikkaohjaajien lisäämiseen 2,5 miljoonan euron rahoitusta. Tämän rahoituksen kohdentamisella pystytään jo vaikuttamaan edellä mainittuun osaajatarvealojen perusrahoituksen vajeeseen. 

Lisäksi jäljellä olevalla ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon varattua rahoitusta tulee suunnata työelämäyhteistyön lisäämiseen.

Hallitusohjelma lupaa turvata ammatillisen koulutuksen laadun rahoitustasoa kasvattamalla. Useat yritykset nostavat osaavan työvoiman saatavuuden jo merkittävimmäksi kasvunsa esteeksi. Teknologiateollisuus tarvitsee vuosina 2018-2021 yli 21 000 ammattiosaajaa.

Erityisesti kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen rahoitukseen on saatava vahvistusta heti. Tekniikan alan ammatillisen koulutuksen strategiaverkosto vetoaa budjettiriihen 80 miljoonan rahoituksen kohdistamiseksi vahvasti osaajatarvealoihin. Rahoitusta tarvitaan erityisesti työelämän keskiöön opettajien ja yritysten yhteistyöhön sekä työelämäosaamisen vahvistamiseen.

Lisätietoja

Leena Pöntynen, koulutusjohtaja, Teknologiateollisuus ry, puh. 040 130 6113, @leenapontynen

Esa Karvinen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Riveria, Ammatillisen koulutuksen tekniikan alan strategiaverkoston puolesta, puh. 050 327 8191