Tulevaisuuden ammatteja ei välttämättä ole vielä edes keksitty, mutta työelämässä tarvittaviin osaamisiin kannattaa tutustua jo nyt

Leena Pöntynen

Tulevaisuuden ammatteja ei välttämättä ole vielä edes keksitty, mutta työelämässä tarvittaviin osaamisiin kannattaa tutustua jo nyt

Thu, 01/20/2022 - 15:21 |
Leena Pöntynen

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa nousee vahvasti esiin tavoite siitä, että oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeää saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Oppilaiden tulee myös voida kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkitys oman työuran kannalta. 

Oppilaiden on tärkeää saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen. 

Työelämätaidot ja yrittäjyys on nk. laaja-alaisen osaamisen taito, jota tulisi harjoitella jokaisessa oppiaineessa, jokaisena lukuvuotena. Työelämästä opitaankin opinto-ohjauksen lisäksi monessa muussa aineessa, kuten yhteiskuntaopissa. Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja tutustumalla työelämään. Näin oppilaat saavat kokemuksia työnteosta sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

Teknologia-alalla riittää töitä, nyt ja tulevaisuudessa, ja olisi tärkeää, että jokainen nuori saisi alasta tietoa valintojensa tueksi.  

Teknologiateollisuudessa on huutava osaajapula, eikä sitä ratkaista yhdellä iskulla, vaan tarvitsemme monia pitkäjänteisiä toimia. Julkaisimme syksyllä 2021 Osaamispulssi-selvityksen, jonka mukaan teknologiateollisuus tarvitsee 130 000 uutta osaajaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tarvitsemme maahanmuuttajia ja alanvaihtajia, mutta on myös äärimmäisen tärkeää saada nuoret tietoiseksi tästä loistavasta uravalinnasta.  

Tällä alalla pääsee tekemään merkityksellisiä töitä ja ratkaisemaan maailman vaikeita ongelmia. Osaamispulssi-selvityksessä sukelletaan myös siihen, millaista osaamista alalla tulevaisuudessa tarvitaan ja rakennetaan näin kuvaa tulevaisuuden työelämästä.  

Olemme tehneet uuden oppimateriaalin, jota voidaan käyttää kouluissa teknologia-alaan ja siellä tarvittavaan osaamiseen tutustumisessa – sekä omien unelmatöiden kartoittamisessa. 

Olemme tehneet Osaamispulssiin perustuvan, yhden oppitunnin mittaisen oppimateriaalin, jota voidaan käyttää yläkoulussa ja toisella asteella teknologia-alaan ja siellä tarvittavaan osaamiseen tutustumisessa – sekä omien unelmatöiden kartoittamisessa.  Materiaalipakettiin kuuluu valmis opetussetti opettajille powerpointeineen ja videoineen. Mukana on myös MyTech-osaamiskennoja, joiden avulla nuori voi pohtia omia kiinnostuksenkohteitaan ja sitä, millaista työtä niiden parissa voisi tulevaisuudessa tehdä. Eihän nuorten tulevaisuuden ammatteja ole välttämättä vielä edes keksitty! 

Lisätiedot:

Johtaja Leena Pöntynen (osaamispolitiikka), puh. 040 130 6113, leena.pontynen@teknologiateollisuus.fi, twitter: @leenapontynen

Opettaja tai oppilaanohjaaja, tilaa oma oppimateriaalipakettisi! 

  • Osaamispulssin ympärille rakennettu oppimateriaali antaa opettajalle helpon ja valmiin paketin oppitunnille. Se sopii niin OPOille, kuin LUMA-  tai yhteiskuntaopin tunneillekin. Tilaa oppilasmaarallesi sopiva määrä kennoja ja muu materiaali tästä.
  • Sähköisenä materiaalit löytyvat Osaamispulssin materiaalit-osiosta.  

Video: Tutustu teknologia-alan osaamistarpeisiin alle kahdessa minuutissa!
 

 

Lisää aiheesta:

Teknoblogi: Nyt on tietoa osaamistarpeista! – Näin hyödynnät teknologia-alan Osaamispulssi.fi-sivustoa

Artikkeli: Nyt olisi kysyntää digi-, vähähiilisyys- ja kiertotalousosaamiselle: Nämä ovat lähivuosien suurimmat osaamistarpeet

Teknoblogi: Kun uravalintoja ei enää tarvitse tehdä Ally McBealin perusteella