Touko Apajalahti

Nyt on tietoa osaamistarpeista! – Näin hyödynnät teknologia-alan Osaamispulssi.fi-sivustoa

|
Touko Apajalahti

Teknologiateollisuus tarvitsee seuraavien kymmenen vuoden aikana 130 000 uutta osaajaa. Mutta millainen osaaminen on yritysten liiketoiminnalle ensiarvoisen tärkeää tulevina vuosina? Määrällisen osaajatarpeen lisäksi tunnistimme osaajatarveselvityksessämme kymmeniä tärkeitä osaamisalueita ja satoja niihin liittyviä osaamisia. Tulokset löytyvät uudelta osaamispulssi.fi -sivustolta.

Saimme jäsenyrityksiltämme haasteen, kun lähdimme suunnittelemaan uutta osaamistarveselvitystä. Voisimmeko perinteisen kyselyn sijaan hyödyntää kaikkea sitä osaamista kuvaavaa dataa, mitä löytyy muun muassa yritysten strategioista, työpaikkailmoituksista tai tutkimusjulkaisuista?

Haasteeseen vastaaminen osoittautui mahdolliseksi tekoälyllä, joka lukee isoja tekstiaineistoja ja tunnistaa niissä esiintyviä osaamisia ja osaamisten välisiä yhteyksiä.  Osaamistarveselvityksen rungon muodostivat tekoälyn avulla tunnistetut kärkiosaamisalueet kultakin teknologiateollisuuden viidestä päätoimialasta.

Analysoituja työpaikkailmoituksia oli lähes 40 000, opinnäytetöitä kymmeniä tuhansia ja tutkimusjulkaisuja peräti 6,5 miljoonaa.

Työpaikkailmoitusten lisäksi tutkimme tekoälyn avulla osaamisia ammattikorkeakoulujen opinnäytetöistä ja open access -tutkimusjulkaisuista. Analysoituja työpaikkailmoituksia oli lähes 40 000, opinnäytetöitä kymmeniä tuhansia ja tutkimusjulkaisuja peräti 6,5 miljoonaa.

Tekoälyn hyödyntäminen ei vapauttanut yrityksiämme kuitenkaan kyselyyn vastaamisesta. Lähes 500 vastaajaa hieman yli 300 yrityksestä osallistui verkkotyöpajaan, jossa he arvioivat, kuinka tärkeitä tekoälyn löytämät osaamisalueet heille ovat ja mitä tekoälyn löydöksistä puuttuu. Näin valikoituivat osaamispulssisivustolle nostetut osaamisalueet.

Erityisen arvokkaita olivat avoimet kommentit siitä, miksi tietty osaaminen on yritykselle tärkeä. Itselleni jäi mieleen muun muassa kestävyysosaamisen tärkeyttä perustellut kommentti eräältä yritykseltä: "On kaikkien etu, että omassa toiminnassa otetaan vastuullisuus huomioon niin ympäristö- kuin sosiaalisestakin näkökulmasta, taloutta unohtamatta. Ja että tuotteesta halutaan tehdä kestävä, ei mikään halpa hilavitkutin."

Osaamisdata on tuotettu hyödynnettäväksi – näin pääset alkuun:

  1. Tutustu osaamispulssi.fi -sivuston tietoon. Osaamisosiosta voit katsoa tarkemmin, millaista tarvittava osaaminen on ja lukea yritysten perusteluja, miksi mikäkin osaamisalue on tärkeä. Päätoimialojen sivuilta voit tutustua toimialakohtaisiin osaamistarpeisiin.
  2. Sukella halutessasi tekoälyn tuottamiin osaamiskarttoihin ja tutki osaamisten välisiä yhteyksiä. Osaamiskarttoja löydät sekä osaamisten sivuilta että päätoimialojen sivuilta.
  3. Mieti, miten osaamisdataa voisi hyödyntää omassa organisaatiossasi. Teknologiateollisuuden osaamisdataa voi esimerkiksi verrata koulutustarjonnasta tehtyyn analyysiin ja tunnistaa yrityksille tarjottavia täydennyskoulutustuotteita tai tutkintojen opetussuunnitelmien katvealueita. Tarvittaessa dataamme on käytettävissä myös koneluettavassa muodossa.

+ 1: Ota yhteyttä! Teemme erittäin mielellämme yhteistyötä, jossa teknologia-alan osaamistarpeita kuvaavaa dataa hyödynnetään esimerkiksi osaamisen johtamisen, opetussuunnitelmien tai jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Asiantuntija Touko Apajalahti (korkeakoulupolitiikka), puh. 040 160 5006, twitter: @ToukoApajalahti

Lisää aiheesta:

Selvitys: Teknologiateollisuus tarvitsee 10 vuoden sisällä 13 000 uutta osaajaa

Tekoälyllä tehty ja päivittyvä Osaamispulssi-sivusto kertoo tuoreimman tiedon teknologiateollisuuden osaamistarpeista: www.osaamispulssi.fi

Artikkeli: Nyt olisi kysyntää digi-, vähähiilisyys- ja kiertotalousosaamiselle: Nämä ovat lähivuosien suurimmat osaamistarpeet

”Uusi rekrytointiennätys Suomessa syntyy tänä vuonna” – TietoEVRY kaipaa nyt eniten osaajia digitaaliseen kehittämiseen ja konsultointiin