Osallistu vaikuttamistyöhömme

Kokoustilanne ylhäältä päin kuvattuna.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi Teknologiateollisuus ry:n perustehtävä ja keskeinen palvelu jäsenistöllemme. Vaikutamme jäsentemme puolesta siihen, että teknologiayritysten näkemykset huomioidaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa Suomen pitkäaikaisen edun mukaisesti. Vaikutamme Suomessa ja EU:ssa yhdessä yritysten ja järjestökumppaniemme kanssa.

Jäsenten ensisijainen rooli yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa on olla muodostamassa Teknologiateollisuus ry:n kantoja. Kanta on asenteen, käsityksen, näkemyksen tai mielipiteen ilmaisu johonkin Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä koskettavaan yhteiskunnalliseen asiaan. Jäsenyritysten näkemysten pohjalta muodostetun kannan vahvistaa Teknologiateollisuus ry:n hallitus. Teknologiateollisuus ry huolehtii kantojen edistämisestä keskustelemalla poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa, antamalla lausuntoja, osallistumalla eri työryhmiin ja kuulemisiin sekä viestimällä eri kanavissa. 

Kenelle?
Jäsenyritysten johdolle ja heidän nimeämilleen asiantuntijoille

Miten?
Jäsenyritys voi osallistua kannanmuodostukseen toimimalla

Teknologiateollisuus ry:ssä työskentelee kymmeniä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ammattilaisia. He tietävät, keihin pitää vaikuttaa, milloin ja millä viestillä. Heillä on syvä ymmärrys siitä, miten valmisteleva virkamieskoneisto ja poliittinen päätöksentekokoneisto toimivat ja miten niihin vaikutetaan tehokkaasti.

Kaipaatko lisätietoa? Voit olla yhteydessä yhteiskuntasuhdepäällikkö Anna Rankiin.