Yrittäjävaliokunta edustaa alan pk-yrityksiä

Yrittäjävaliokunta edustaa alan pk-yrityksiä

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä omistajayrittäjyyttä koskevaa asiantuntemusta liitossa edustaa yrittäjävaliokunta, jonka puheenjohtajana toimii pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustava hallituksen varapuheenjohtaja. Valiokunnan tehtävänä on pk-yritysten erityiskysymysten huomiointi liiton toiminnassa. Teknologiateollisuuden jäsenistä yli 90 prosenttia on pieniä tai keskisuuria yrityksiä.

Alan pk-yrityksiä edustava Yrittäjävaliokunta on tuottanut Yrittäjyysohjelman vuosille 2019-2022. 

Yrittäjät painottavat seuraavia asioita:

1. Turvataan kasvu pitkän tähtäimen yrittäjyysohjelmalla

2. Varmistetaan osaajien saatavuus ja digikyvykkyys

3. Vauhditetaan pk-yritysten kansainvälistymistä

4. Kannustetaan pk-yrityksiä ja julkista sektoria digitalisaation hyödyntämiseen

5. Laitetaan uusi vaihde innovaatiopolitiikkaan

6. Tehdään verotus kannustavaksi ja ennakoitavaksi

Pk-asioita Teknologiateollisuus ry:ssä hoitavat:

Johtaja Laura Juvonen, puh. 040 589 6263, laura.juvonen(a)teknologiateollisuus.fi ja

Johtava asiantuntija Teemu Polo, puh. 040 565 4496, teemu.polo(a)teknologiateollisuus.fi

Koronakriisi: ohjeistus ja Pk-info -tietoiskut yrittäjille

Teknologiateollisuus ja koronavirus

Päivitämme jatkuvasti uutta tietoa ja ohjeistusta Teknologiateollisuuden koronasivustolle esimerkiksi rahoitusinstrumenteista ja maksujärjestelyistä.

Väliraportti koronakriisin vaikutuksista pk-yrityksiin (pdf)

Talousnäkymät

Ohjeistamme työsuhdekysymyksissä

Teknologiateollisuus ylläpitää ajantasaista ohjeistusta koronavirukseen liittyvistä työsuhdekysymyksistä. Ohjeistus löytyy jäsenyrityksille tarkoitetulta Työsuhdepalvelu.fi-sivustolta ja työsuhdeneuvontamme palvelee jäsenyrityksiä.

Aineistot Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kokouksesta 26.3.

Tietoiskuja ja keskustelumahdollisuuksia muiden yrittäjien kanssa

Järjestämme tietoiskuja virtuaalisesti. Näihin kokoamme tiiviisti tietoa ja kutsumme yritysten edustajia jakamaan neuvojaan helpottamaan kriisistä selviämistä.
Voit ilmoittautua joko yksittäiseen pk-infoon tai kaikkiin yhdellä ilmoittautumisella tästä linkistä.

  • Pk-info 3.4. 20 klo 9-10: rahoitusmahdollisuudet ja maksujärjestelyt

  • Pk-info 17.4.20 klo 9-10: talouskatsaus, exit plan ja asiantuntijalääkärin neuvot. Ilmoittaudu mukaan.

  • Pk-info 24.4.2020 klo 13.00 - 14.00 Tuoreet koronapulssin tulokset Ilmoittaudu mukaan

  • Pk-info 29.4.20 klo 9-10: logistiikka- ja arvoketjujen resilienssi, etätyön johtaminen ja sopimusvelvollisuudet. Ilmoittaudu mukaan.

  • Pk-info 8.5.20 klo 9-10: Ajankohtaiset uutiset & tilannekuva. Ilmoittaudu mukaan.

Yrittäjävaliokunta

Tehtävät

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä omistajayrittäjyyttä koskevaa asiantuntemusta liitossa edustaa yrittäjävaliokunta, jonka puheenjohtajana toimii pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustava hallituksen varapuheenjohtaja. Valiokunnan tehtävänä on pk-yritysten erityiskysymysten huomiointi liiton toiminnassa.

Yrittäjävaliokunnan jäsenet 2020

Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan sihteeri

Johtaja Laura Juvonen
puh. 040 589 6263 laura.juvonen(a)teknologiateollisuus.fi

Yrittäjyysohjelma

Pk-yritykset ovat olleet mukana valmistelemassa Teknologiateollisuus ry:n tavoitteita vaalikaudeksi 2019–2022. Liiton jäsenyrityksistä noin 90 prosenttia on 1–249 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä. Ne ovat merkittäviä työllistäjiä eri puolilla maata.

Yrittäjävaliokunta on sitoutunut uudistumiseen ja oman toimintansa jatkuvaan kehittämiseen. Alan vetovoiman parantaminen ja henkilöstön osaamisesta huolehtiminen ovat itsestäänselvyyksiä jokaiselle tulevaisuuteen katsovalle yritykselle.

Alan pk-yrityksiä edustava Yrittäjävaliokunta on tuottanut Yrittäjyysohjelman vuosille 2019-2022. 

Yrittäjät painottavat seuraavia asioita:

1. Turvataan kasvu pitkän tähtäimen yrittäjyysohjelmalla

2. Varmistetaan osaajien saatavuus ja digikyvykkyys

3. Vauhditetaan pk-yritysten kansainvälistymistä

4. Kannustetaan pk-yrityksiä ja julkista sektoria digitalisaation hyödyntämiseen

5. Laitetaan uusi vaihde innovaatiopolitiikkaan

6. Tehdään verotus kannustavaksi ja ennakoitavaksi

Yrittäjyysohjelma 2020 (pdf)

Liikejuridiikan palveluita pk-yrityksille

Tuotekopiointi

Suomalaiset vientiyritykset kohtaavat kansainvälisillä markkinoilla yhä enemmän omien tuotteidensa kopioita. Kopioidut tuotteet aiheuttavat suurta hämminkiä asiakaskentässä, koska laatu ja takuukysymykset ovat tulevat usein alkuperäisen tuotteen valmistajan ratkaistavaksi ja heikentävät yrityksen mainetta ja mahdollisuuksia toimia kansainvälisillä markkinoilla.

Sopimusoikeuden neuvontaa jäsenyrityksille

Asiantuntijaltamme yritykset saavat neuvontaa esim. takuu, reklamaatiot, viivästykset, immateriaalioikeudet, tuotevastuu ja riitojen ratkaisu. Lisäksi järjestämme sopimusjuridiikan kouluksia yhteistyössä Teknologiainfo Teknova Oy:n kanssa.
Katso lisää osiosta Tietoa ja työkaluja - Liikejuridiikan palvelut.

Sopimusehdot- ja mallit

Yritystoiminta edellyttää yhteistoimintaa muiden yritysten kanssa ja yhteistoiminta puolestaan pelisääntöjä, joiden mukaan asiat hoidetaan. Teknologiateollisuuden vakioehdot auttavat sopimusten laadinnassa. Meiltä voit tilata pohjoismaisia yleisiä sopimusehtoja ja kansainväliseen kauppaan tarkoitettuja Orgalimen yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtoja löytyy mm. asennustoimituksiin, tavara- ja laitetoimituksiin, huoltoon, kunnossapitoon ja korjauspalveluihin, IT-ehdot ja sopimusmalleja, kommentaareja, oppaita.

Lyhyen sopimusehtojen valintaoppaan löydät tästä.

Lisätietoja:
lakiasiainpäällikkö Jussi Mäkinen, puh. 040 900 3066 jussi.makinen(a)teknologiateollisuus.fi

Sopimusehdot- ja mallit
asiakaspalvelukoordinaattori, Noora Paarto puh. 09 1923 381, noora.paarto(a)teknologiateollisuus.fi.

Aluetoimistoilta tukea pk-yrityksille

Teknologiateollisuus ry:n viisi aluetoimistoa palvelevat yrityksiä ammattitaitoisesti, paikallisesti ja nopeasti.
Aluetoimistojen yhteystiedot ja asiantuntijat löydät tästä

Lisätietoja aluetoiminnasta:

Teppo Virta, aluetoiminnan johtaja, puh. 0400 827 368, teppo.virta(a)teknologiateollisuus.fi
Minna Helle, työmarkkinajohtaja, puh. 050 341 4884, minna.helle(a)teknologiateollisuus.fi

Pk-yritykset toimialaryhmissä ja -yhdistyksissä

Toimialaryhmät ja -yhdistykset muodostavat laajan yhteistyöverkoston jäsenyritystemme keskuudessa. Tällä hetkellä meillä on 9 toimialayhdistystä ja 18 toimialaryhmää, joissa on mukana noin 1300 yritystä.

Toimialaryhmät keräävät ja jakavat tietoa oman sektorinsa tilasta. Osa niistä kuuluu alansa eurooppalaiseen yhteistyöjärjestöön ja jotkut sen lisäksi johonkin maailmanlaajuiseen järjestöön. Kunkin toimialan erityispiirteet ja tarpeet muun muassa lainsäädännön kehittämisessä saatetaan päättäjien tietoon sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. 

Yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi järjestetään seminaareja, neuvottelupäiviä, näyttelyitä sekä pidetään yhteyttä asiakas- ja sidosryhmiin. Myös kansainvälistymishankkeet ovat keskeisessä osassa toimialaryhmien ja -yhdistysten toiminnassa. 

Lisätietoja:

Matti Mannonen, johtaja, elinkeinopolitiikka, puh. 040 544 7047, matti.mannonen(a)teknologiateollisuus.fi

Pk-tilastoja

Tilastopaketti, jossa tietoja pk-yrityksistä Suomessa

Lisää tietoa taloudesta ja tilastoista löydät täältä

Tilastollisissa kysymyksissä auttavat:

Jukka Palokangas, johtava ekonomisti, 040 750 5469, jukka.palokangas(a)teknologiateollisuus.fi ja
Petteri Rautaporras, pääekonomisti, 050 304 2220, petteri.rautaporras(a)teknologiateollisuus.fi
Katriina Emaus, asiantuntija, puh. 0400 530 047, katriina.emaus(a)teknologiateollisuus.fi