Työkaluja yritysturvallisuuden parantamiseen

tehdaskuva

Tälle sivulle on kerätty työkaluja ja vinkkejä turvallisuuden kehittämiseen. Kokonaisuus sisältää paitsi Teknologiateollisuuden palvelut myös muiden toimijoiden työkaluja, joista voi olla hyötyä yrityksen toiminnan kehittämisessä.

Lisätietoa Teknologiateollisuuden turvallisuuden kehittämisen palveluista antaa:

Sauli Holappa
Työelämän kehittämisen asiantuntija
sauli.holappa@teknologiateollisuus.fi
+358 44 788 9887

 

Yritysturvallisuuden digipeli on oivallinen apuväline

Haluatko parantaa yrityksenne turvallisuutta? Haluatko osallistaa henkilöstön turvallisuuden kehittämiseen? Haluatko kehittää työyhteisönne keskustelukulttuuria ja yhteistoimintaa? Tämän pelin avulla se onnistuu!

Olemme kehittäneet pelin yhteistyössä Teollisuusliiton kanssa, ja sen teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Topaasia Oy. Pelin suunnittelussa oli lähtökohtana, että sen tulee olla helposti lähestyttävä tehokas työkalu ja käyttöönoton helppoa. Tavoitteissa onnistuttiin: palaute pelistä on ollut todella positiivista.

Pelin pelaamiseen tarvitaan vain pelin vetäjä (yksi henkilö, joka tutustuu peliin etukäteen), laite jolla pääsee nettiin (pelaajilla voi olla käytössä älypuhelin tai tietokone, pelinvetäjällä tietokone) sekä kehityshalua ja intoa parantaa yritysturvallisuutta.

Kyseessä on ensisijaisesti keskustelupeli, joka perustuu perinteiseen korttipakkaan. Pelissä on neljä teemaa, jotka ovat:

 • Toiminnan ja tilojen turvallisuus
 • Varautuminen ja kriisinhallinta
 • Työ- ja henkilöstöturvallisuus
 • Tietoturvallisuus

 Tavoitteena tasavertain keskusteluilmapiiri

Kaikkien teemojen alta löytyy 13 korttia, joissa on erilaisia turvallisuusaiheita. Keskustelun kautta näistä aiheista etsitään yhdessä oman työyhteisön kannalta tärkein, jota lähdetään kehittämään. Pelin loppuvaiheessa tälle aiheelle tehdään kehityssuunnitelma ja päätetään ensimmäiset toimenpiteet ja vastuuhenkilöt.

Pelin ensisijainen tavoite on luoda tasavertainen keskusteluilmapiiri, jossa voidaan etsiä yhteisiä ratkaisuja riippumatta siitä, mikä kenenkin asema yrityksessä on.

Pelistä löytyy digitaalinen versio, jonka saat helposti ja ilmaiseksi käyttöön Topaasia Oy:n verkkosivun kautta. Kokeilujakson aikana voit käyttää myös muita Topaasian pelejä, mutta kahden viikon jälkeen voit jatkaa Yritysturvallisuuspakan käyttöä ilmoittamalla tästä sähköpostilla Topaasialle.

Teknologiateollisuuden kautta on jäsenyrityksille tarjolla myös fyysistä versiota pelistä niin kauan kuin niitä riittää.

Mikäli haluatte apua pelin pelaamisessa ja toivotte omaa pelisessiota yrityksessänne, olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen, niin järjestetään yrityskohtainen peli. Tämä voidaan järjestää joko etäyhteyksin tai tarvittaessa paikan päällä teidän työpaikallanne.

Linkki pelinvetäjän pikaoppaaseen

Lisätietoa pelistä antavat:

Sauli Holappa
Työelämän kehittämisen asiantuntija
sauli.holappa@teknologiateollisuus.fi
+358 44 788 9887

Sekä Topaasia Oy

Hyödynnä Turvaa tiimistä -keskustelumalli

Työterveyslaitos on luonut turvallisuustyön tueksi Turvaa tiimistä -keskustelumallin. Teknologiateollisuus suosittelee sen hyödyntämistä, koska se on yksi tapa saada koko henkilöstö osallistumaan turvallisuustyöhön.

Turvallisuuden kehittäminen teollisuuden työpaikoilla saattaa monta kertaa keskittyä yksilöön ja hänen työskentelyynsä. Tämä johtaa helposti reagoivaan toimintatapaan eikä ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön. Tällöin myös turvallisuuden kehittäminen voi jäädä yksittäisten turvallisuudesta vastaavien henkilöiden harteille.

On erittäin tärkeää, että työpaikoilta löytyvää potentiaalia hyödynnetään kokonaisvaltaisesti myös turvallisuustyössä. Vaikka tuotannossa tai työvuoroissa ei olisikaan varsinaisia tiimejä, sellaisia voidaan koota esimerkiksi samantyyppistä työtä tekevistä henkilöistä. Nämä ryhmät voivat hyödyntää Turvaa tiimistä -keskustelumallia ja kehittää yhdessä työturvallisuutta.

Hyvin toimiva tiimityö on tärkeä turvallisuuden elementti.

Tiimit työskentelevät nykyisin yhä itsenäisemmin ja toimivat entistä monipuolisemmissa tehtävissä ja monimutkaisissa ympäristöissä. Ne tarvitsevat toimivia käytäntöjä ja hyviä tiimityötaitoja, jotta työ sujuu turvallisesti.

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa havaittiin, että työpaikat ja tiimit tarvitsevat tukea ja apua, jotta turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tunnistetaan ja niistä voidaan keskustella. Tarpeeseen vastattiin kehittämällä Turvaa tiimistä -keskustelumalli yhdessä viiden teollisuusorganisaation kanssa.

Keskustelumallin yhdeksän teemakorttia johdattavat tiimityön kannalta keskeisiin teemoihin ja sisältävät valmiit keskustelurungot keskustelun virittämiseen.

Keskustelumallin tavoitteena on:
•                 johtaa tiimien turvallisuustoimintaa ja kerätä siihen liittyvää tietoa
•                 vahvistaa tiimien sisäistä yhteistyötä ja kehittää omaa toimintaa
•                 tukea tiimien omistajuutta työstä ja turvallisuudesta
•                 edistää hyvien käytäntöjen jakamista.

Keskustelumallia ei ole tarkoitettu tiimin akuutin kriisin tai vakavan ristiriitatilanteen käsittelyyn.

Tarkemman kuvauksen, teemakortit sekä ohjeistukset keskustelumallin käyttöönottoon löydät Työterveyslaitoksen verkkosivustolta.

Lyhyen esittelymateriaalin Turvaa tiimistä -keskustelumallista löydät tästä linkistä.

Ryhmien toiminnalla on omia lainalaisuuksia (human factors, HF)

Tärkeä osa modernia turvallisuusajattelua ja turvallisuusosaamista on ymmärtää ihmisen toimintaa ja miten se vaikuttaa työssä onnistumiseen sekä turvallisuuteen. Myös ryhmien toiminnassa on havaittu omia lainalaisuuksiaan. Tutustu ryhmän toimintaan vaikuttaviin tekijöihin Työterveyslaitoksen sivustolta.

 

turvaatiimista
Yritysturvallisuuden itsearviointi paljastaa kehittämiskohteet

Yritysturvallisuuden itsearviointityökalu on apuväline, jonka avulla voidaan arvioida yritysturvallisuuden tilaa.

Itsearviointityökalu sisältää toteamia/näkökohtia yritysturvallisuuden keskeisimmistä osa-alueista, ja yritys voi peilata niitä omaan toimintaansa. Kyselyssä esitetyt seikat ovat yleisluontoisia mutta samalla kuitenkin keskeisiä yritysturvallisuutta arvioitaessa. Miksi huomioida? -osio selventää, miksi kyseinen asia on tärkeä.

Mikäli yrityksen vastaus sijoittuu Vaatii paljon kehittämistä -sarakkeeseen, kyseistä toimintaa on syytä arvioida ja aloittaa sen kehittäminen.

Jos vastaus taas sijoittuu Vaatii vähän kehittämistä -sarakkeeseen, tilanteen tunnistamista kannattaa vielä systematisoida ja varmistaa, että kaikki seikat on otettu huomioon.

Tavoitteena on tietenkin saada mahdollisimman monet vastaukset sarakkeeseen Asia on kunnossa, jolloin yritys voi keskittyä toimintamallin ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen.

Tutustu itsearviointityökaluun täällä!

Yritysturvallisuuden One Pagerit

Tästä löydät koottuna yritysturvallisuuden eri teemoista tehdyt One Pager -oppaat.

Työ- ja henkilöturvallisuus

Tieto- ja kyberturvallisuus

Varautuminen ja liiketoiminnan jatkuvuus

Tilojen, toimintojen ja tuotteiden turvallisuus

Yritysturvallisuuden työkaluja muilta toimijoilta

Olemme koonneet tähän hyviä yritysturvallisuuden kehittämistyökaluja ja lisätietoa muilta toimijoilta:

Huoltovarmuuskeskuksen HVO Extranet

 • Rekisteröityminen ja kirjautuminen löytyy sivun yläreunasta

72tuntia.fi

 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Huoltovarmuuskeskuksen varautumisen palvelu

Tikku-järjestelmä

 • Työtapaturmien ja ammattitautien tilastointia

Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta

 • Kaivosturvallisuuden kehittäjä

Työturvallisuuskeskuksen verkkosivusto

 • Täältä löydät koulutusta ja työkaluja työturvallisuuden ja -terveyden kehittämiseen

Työterveyslaitoksen sivusto

 • Lisätietoa ja koulutusta työterveydestä ja -turvallisuudesta

Kyberturvallisuuskeskus

 • Kyberturvallisuuteen liittyviä oppaita ja muuta apua

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu

 • Tietoa työsuojelusta

työpiste