Osaamistarpeet: Osaaminen ja osaajien saatavuus ovat yrityksille ratkaisevia tekijöitä

Osaajatarve_kuvituskuva
Teknologiateollisuus tarvitsee 10 vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa, noin 13 000 vuosittain. Korkeamman osaamisen tarve on ollut jo pitkään kasvussa, ja toisaalta ammatillisista osaajista on tällä hetkellä suuri vaje.

Teknologiateollisuus ry:n vuonna 2021 tekemän osaajatarveselvityksen mukaan alalle tarvitaan seuraavan 10 vuoden aikana 130 000 uutta osaajaa, noin 13 300 vuosittain. Rekrytointitarpeesta noin puolet aiheutuu eläköitymisistä ja puolet yritysten kasvusta.

osaajia teknologiaan

 

Korkeakoulutettujen osuus teknologiateollisuuden yritysten henkilöstöstä on jo pitkään ollut nousussa. Selvityksen mukaan nyt rekrytoitavista jo 60 prosentilta edellytetään korkeakoulututkintoa tai sitä vastaavaa osaamista. 

Myös ammattiosaajista on merkittävä, 1500 osaajan vuosittainen vaje. Laadukas ammatillinen koulutus on jatkossakin elinehto suurelle joukolle yrityksiä. 

Henkilöstörakenne

Mistä osaajat?

Jotta alan osaajatarpeisiin voidaan vastata, on tärkeää:

 • Panostaa koulutukseen. Korkeakouluihin tehty aloituspaikkojen lisäys on hyvä alku, mutta myös koulutuksen resurssien ja laadun on parannuttava. 
 • Huolehtia siitä, että kouluista valmistutaan ja että kansainväliset opiskelijamme jäävät Suomeen
 • Panostaa yritysten, oppilaitosten ja työvoimahallinnon kumppanuuksiin ja jatkuvan oppimisen palveluihin. 
 • Työperäisen maahanmuuton lupaprosessien joustavoittamisen lisäksi osaajia ja heidän perheitään on houkuteltava Suomeen ja uusiin kotikaupunkeihinsa nykyistä paremmin. 
 • Erittäin olennaista on myös työkulttuurin ja asenteiden muutos.
 • Meidän pitää myös onnistua vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan luomisessa peruskoulussa ja työssä alan vetovoimaisuuden eteen.  

Digitalisaatio ja ympäristön kannalta kestävän liiketoiminnan kehittäminen tuovat uusia osaamistarpeita 

Alan liiketoiminnalle tärkeimpiä osaamistarpeita lähivuosina ovat Teknologiateollisuuden osaajatarveselvityksen perusteella: 

 • kyky jatkuvaan oppimiseen
 • digitalisaatio
 • vähähiilisyys
 • kiertotalous
 • asiakaslähtöisyys ja
 • johtaminen.

Valjastetaan data ratkomaan osaamishaasteita

Teknologiateollisuuden Osaamisdatan playbook tarjoaa oppeja pilottiprojekteista, joissa erilaisia osaamishaasteita, mukaan lukien osaamistarpeiden ennakointi ja koulutuksen kehittäminen, on ratkaistu datan avulla sekä ideoita osaamisdatan laajempaan hyödyntämiseen yhteiskunnassa ja yrityksissä.

LISÄTIETOJA:  

Leena Pöntynen, osaamispolitiikan johtaja, leena.pontynen@teknologiateollisuus.fi, 040 130 6113

Touko Apajalahti, korkeakoulupolitiikan asiantuntija, touko.apajalahti@teknologiateollisuus.fi, 040 160 5006

Teknologiateollisuuden osaajatarveselvitys, päivittyvä Osaamispulssi-sivusto: www.osaamispulssi.fi

Lue myös:  

Tiedote: Selvitys: Teknologiateollisuus tarvitsee 10 vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa – Ikääntyvän Suomen osaajapula uhkaa romuttaa digivihreän talouskasvun

Artikkeli: Nyt olisi kysyntää digi-, vähähiilisyys- ja kiertotalousosaamiselle: Nämä ovat lähivuosien tärkeimmät osaamistarpeet

Uutinen: Osaamisdata tarjoaa uusia mahdollisuuksia osaamishaasteiden ratkomiseen yhteiskunnassa: tuore julkaisu jakaa oppeja sen hyödyntämiseen

Blogi: Osaamistarpeet ja piilevä osaaminen näkyviin osaamisdatan avulla

Blogi: Tekoäly töihin osaamistarpeiden ennakoinnissa