Verkostoituminen

Ihmisiä kokoushuoneessa.
Teknologiateollisuus on jäsenyritystensä verkostoitumisen ja yhteistyön alusta. Yleisten verkostoitumismahdollisuuksien lisäksi kokoamme teema-, toimiala- ja aluekohtaisia yritysverkostoja. Keskitymme myös palveluissamme tarjoamaan yrityksille mahdollisuuden verkostoitua ja tehdä yhteistyötä.
Yleiset verkostoitumismahdollisuudet

Kevät- ja syyskokoukset

Teknologiateollisuus järjestää toukokuussa kevätkokouksen ja lokakuussa syyskokouksen, jonka ohjelman olennainen osa on verkostoitua muiden Teknologiateollisuuden jäsenten kanssa. Kokoukset järjestetään pääkaupunkiseudulla.

Järjestämiimme tapahtumiin ja koulutuksiin rakennetaan myös verkostoitumismahdollisuuksia yrityksille.

Teknologiateollisuuden hallintoelimet ja toimialakohtainen toiminta

Teknologiateollisuuden hallintoelimiin valikoituu tyypillisimmin aktiivisia jäseniämme ja hallintoelinten toiminta tarjoaa luontaisen kanavan verkostoitumiseen.

Yrityslähtöiset verkostot

Teknologiateollisuus ry:llä on pitkät perinteet kasvu- ja kehittämisverkostojen käynnistäjänä. Olemme aikojen saatossa toimineet kotina nykyisin itsenäisesti toimivalle Kasvuryhmälle, datakiihdyttämöille ja lukuisille yritysverkostoille ja kehittämisohjelmille.

FAMN - Finnish Advanced Manufacturing Network

Teknologiateollisuus käynnisti yritysten toiveesta modernin valmistusteknologian verkoston, jota koordinoi DIMECC Oy. FAMN:sta kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä suoraan DIMECC Oy:n Kari Muraseen tai Antti Karjaluotoon esittelyn sopimiseksi.

FAMN 

  • Yhdistää olemassa olevia ja uusia teollisuuden ja ICT-alan verkostoja.
  • Käynnistää ja johtaa aloitteita automaation, datan, tekoälyn ja koneoppimisen ympärillä
  • Perustaa digitalisaatioprojekteja.
  • Edistää jäsenyritysten osaamisen kehittymistä ja mielekästä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.
  • Auttaa jäsenyrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä TKI-projekteja.

Yhdessä kasvuun -vertaisryhmätoiminta

Teknologiateollisuus on jo pitkään ollut aktiivinen kasvutoiminnan käynnistäjä ja tukija. Teknologiateollisuus ry aloitti keväällä 2022 PK-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävän yhteistyön Boardman Oy:n kanssa.

Yhteistyö pitää sisällään kasvun vertaisryhmätoimintaa ja tilaisuuksia.

Lisätietoja sisällöstä 

Lisätietoja: Teemu Polo