Tukea yrityksesi kasvuun

Tukea yrityksesi kasvuun

pixabay_02.jpg
Kasvua etsimässä? Suomalaisen teknologiateollisuuden tulevaisuus on vahvasti sidoksissa globaaleihin muutosvoimiin: digitalisaatioon, kestävään kasvuun ja kykyyn menestyä kansainvälisessä kilpailussa. 

Teknologiateollisuus edistää yritysten keskinäistä yhteistyötä ja kannustaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa kohti kasvua ja kansainvälistymistä. Autamme kasvuun muun muassa kehittämällä yritysten kasvukyvykkyyksiä ja strategista osaamista sekä vauhdittamalla uutta liiketoimintaa tekoälyn ja kiertotalouden ratkaisuilla. 
 

Kasvuvoimakartoitus-työkalu

Kasvuvoimakartoitus on työkalu Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille. Kartoituksen avulla yritys saa tukea oman toiminnan analysoimiseen ja kasvun tukemiseen. Kartoitus tarjoaa myös Teknologiateollisuus ry:lle tärkeää tietoa jäsenistön tarpeista ja toiveista. 

Kenelle?

 • Kasvuvoimakartoituksen tarjoamme kaikille Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille. Kartoitus tehtiin keväällä 2020. Yritykset voivat edelleen tehdä kartoituksen ja saada itselleen yrityskohtaisen raportin vertailutietoineen. 

MITÄ SAAT?

 • Yrityksesi saa Kasvuvoima-kartoituksesta konkreettista apua oman kasvunsa suunnitteluun. Kartoitukseen osallistuneet yritykset saavat käyttöönsä räätälöidyn tutkimusraportin, joka antaa kokonaiskuvan oman yrityksen kasvukyvystä ja ajatuksia kehitystarpeista sekä vertailun muiden yritysten keskiarvoihin.

Mikäli olet kiinnostunut työkalusta, ota yhteys Piia Simpaseen, piia.simpanen@teknologiateollisuus.fi.

Vuoden 2020 kasvuvoimakartoituksen yhteenveto on ladattavissa täältä

Selvitys: Yritys voi ylittää koronan vahvalla kriisinhallinnalla - Avaimet löytyvät digistä, vahvasta taloudesta ja uudistumisesta 

Yritysten vastauksista koostettu vuoden 2019 kasvuvoimakartoitus on ladattavissa täältä.

Kasvusavotta-vertaisryhmät

Teknologiateollisuuden Kasvusavotta-pienryhmät tarjoavat pk-yrityksille konkreettista tukea ja intoa kasvuun. Alueellinen pienryhmätoiminta on käynnissä tällä hetkellä Itä-Suomessa, Länsi-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Häme/Pirkanmaan alueella.

Kasvusavotassa hyödynnetään vertaissparrauksen metodeita, joista sisarhanke Kasvuryhmällä on hyviä kokemuksia. Hyvien tulosten edellytyksenä on ylimmän johdon aktiivinen osallistuminen ja läsnäolo sekä sitoutuminen merkittävään kasvutavoitteeseen ja kärkihankkeeseen. Tule mukaan!

Kenelle?

Kasvusavotta-pienryhmä on suunnattu vienti- ja kasvuhaluisille pk-yrityksille, jotka ovat Teknologiateollisuus ry:n jäseniä. Yrityksestä 1-2 nimettyä ylimmän johdon edustajaa osallistuu toimintaan (tapaamisia noin 4 kertaa vuodessa). Isommat yritykset ja Kasvuryhmäläiset ovat tervetulleita Kasvusavotta-ryhmän mentoreiksi ja sparraajiksi!

 

"Vertaisverkostossa yritys saa käyttöönsä kollegoidensa kokemuksen ja näkemyksen yli toimialarajojen sekä tukea tavoitteiden asettamiseen ja kasvun esteiden taklaamiseen.”

– Arctic Machine Oy:n toimitusjohtaja Juha Jääskelä, kasvuryhmäläinen sekä Keski-Suomen Kasvusavotta-pienryhmän jäsen

Mitä saat?

 • Alueellisen vertaisryhmän: kollegojesi kokemuksen ja sparrauksen. Kasvuhaasteet ovat harvoin täysin yksilöllisiä: ratkaisuja kannattaa miettiä yhdessä ja useammilla aivoilla. Kollegasi haastavat sinua ja voit saada oivalluksia, joita normaalin arjen keskellä et olisi tullut ajatelleeksi. 
 • Vertaispaineen, joka auttaa sitoutumaan kunnianhimoiseen kasvutavoitteeseen
 • Tukea tavoitteiden asettamiseen ja kasvun esteiden taklaamiseen
 • Case-esimerkkejä ja asiantuntijatietoa

Kysy lisää Piia Simpaselta

 

Miksi puhelin ei soi -myyntivalmennus
Miksi puhelin ei soi?

 

Miksi puhelin ei soi? on Teknologiateollisuuden jäsenyritysten aloitteesta ja tarpeista kehitetty uudenlainen myyntivalmennus, jonka tavoitteena on saada aikaan muutos nykyiseen myyntitoimintaan.

Neljä valmennuspäivää, jotka on rakennettu menestyjien parhaiden oppien, sparrauksen, harjoitusten ja jakamisen varaan. Valmennus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Myynnin strategia
 • Myynnin johtaminen
 • Operatiivinen myynti 1
 • Operatiivinen myynti 2

Ohjelma toteutetaan, jos siihen ilmoittautuu 10 yritystä.

Ohjelman tarkempi esittely: Miksi puhelin ei soi -ohjelman esittelyaineisto

Kysy lisää Kristiina Kaskelta, puh. 040 749 0619

Mitä hyödyt?

Saatte yhteisen näkemyksen siitä, mihin suuntaan haluatte kehittää yrityksenne myyntitoimintaa. Saatte tietoa, käytännön työkaluja ja vertaistukea, joiden avulla teette enemmän kauppaa tehokkaamman myynnin myötä.

Valitsette itse osallistujanne valmennuspäiviin – kaikki mukaan ilmoitetut henkilöt voivat osallistua jokaiseen valmennuspäivään tai eri henkilöt eri päiviin. Saatte kätevästi yhdessä paketissa valmennuksen sekä myyntijohdolle että myyjille.

Kenelle?

Valmennus on tarkoitettu erityisesti Teknologiateollisuuden pienten ja keskisuurten jäsenyritysten johdolle, myyntijohdolle ja myyjille. Vertaissparraus on tärkeä osa ohjelmaa. Sen edellytyksenä on halu oppia ja jakaa omia kokemuksia.

Miten?

Koko valmennuksen hinta on 6000 € + alv/yritys. 
Hintaan sisältyy neljä valmennuspäivää, joihin voi osallistua 1 - 5 henkilöä yrityksestä sekä tarjoilut ja valmennuksen materiaalit.
Valmennuspäivät järjestetään pääkaupunkiseudulla.

Voitte aloittaa ohjelman mistä valmennuspäivästä tahansa, kuin hyppäisitte paternoster-hissiin.

Kysy lisää Kristiina Kaskelta.

Osaamisen strategisen kehittämisen työkalut

Mistä työlle tekijöitä? -opas osaamisen hankkimiseen ja kehittämiseen

Opas on tarkoitettu tukimateriaaliksi tilanteisiin, joissa mietitään uuden osaamisen hankkimista tai henkilöstön osaamisen kehittämistä koulutusyhteistyönä. Materiaali antaa myös vinkkejä oppilaitosyhteistyöhön. Tutustu oppaaseen täältä.

Kysy lisää: Milka Kortetilta

Osaamiskumppanuudet

Korkeakoulukumppanuuksien suunnittelumalli auttaa sinua hahmottamaan erilaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa.

 • Lataa kumppanuuksien suunnittelumalli täältä.
 • Kumppanuustaulun voit ladata ja tulostaa itsellesi täältä.

Osaamiskumppanuuksiin liittyen voit olla yhteydessä alueesi korkeakouluihin ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiin. Esimerkkilistaus mahdollisista yhteistyökumppaneista löytyy täältä.

Kysy lisää: Milka Kortetilta & Touko Apajalahdelta

Osaamisen johtamisen työkalu

Työkaari kantaa -hankkeessa on luotu Osaamisen johtamisen malli pk-yritysten osaamisen kehittämisen tueksi. Malli sisältää valmiit lomakkeet sekä esimerkit ja ohjeet niiden täyttämiseksi. Tutustu malliin.

Kysy lisää: Paula Varpomaalta

 

Kiertotalouden sovellusopas

 

Osataanko yrityksessänne jo hyödyntää kiertotalouden uusia liiketoimintamalleja? Sitran ja Teknologiateollisuus ry:n julkaisema kiertotalouden pelikirja tarjoaa ohjeet ja strategian kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon. 

Kenelle?

Kaikille kiertotaloudesta ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneille.

Mitä saat?

Käytännön vinkkejä siihen, miten kiertotaloutta voi hyödyntää yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. 

Käsikirja esittelee viisi kiertotalouden liiketoimintamallia:

 • Jakamisalustat (sharing platform): yhteisten jakoalustojen hyödyntäminen käytössä, saavutettavuudessa tai omistuksessa, esimerkiksi vajaakäytössä olevien koneiden ja tavaroiden vuokraaminen tai vaihto
 • Kiertoihin perustuvat toimitusketjut (a circular supply chain): kierrätettävien materiaalien ja uusiutuvan energian käyttö sekä resurssitehokkaisiin kiertoihin perustuvat ratkaisut
 • Tuote palveluna (product as a service): palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan
 • Tuotteen elinkaaren pidentäminen (product life extension): tuotteen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla huollolla, uudelleenmyynnillä ja uudelleenvalmistuksella
 • Kierrätys ja kiertoon palauttaminen (recovery and recycling): elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen

Miten?

Lataa englanninkielinen käsikirja ja työkalut: https://teknologiateollisuus.fi/fi/circular-economy-playbook.

Tekoälyn sovellusoppaat

Tekoälykiihdyttämön tekoälyn sovellusoppaissa käydään läpi, miten erilaisia tekoälysovelluksia on mahdollista hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. 

Kenelle?

Kaikille tekoälystä ja tekoälyratkaisujen kehittämisestä kiinnostuneille. 

Mitä saat?

Ensimmäisessä tekoälyn sovellusoppassa käsitellään puheentunnistusteknologioita. Opas puheentunnistukseen avaa, miten puheentunnistusta ja tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia voi lähteä kehittämään, miten vastaantuleviin ongelmiin voi löytää ratkaisun ja mihin muut yritykset puheentunnistusteknologiaa käyttävät. 

Miten?

Lataa englannin- tai suomenkielinen opas: www.faia.fi/playbook/

Tekoälykiihdyttämön kiihdyttämöjaksot

Tekoälykiihdyttämö auttaa yrityksiä hyödyntämään tekoälyä. Kiihdyttämö fasilitoi kuuden kuukauden pituisia kiihdyttämöjaksoja, jossa mukana olevat tahot tähtäävät viemään tekoälyratkaisuja tuotantoon. Kiihdyttämöjaksot rakentuvat olemassa olevien yleiskäyttöisten teknologioiden ympärille, joita useat organisaatiot voivat hyödyntää. Jokaiselle kiihdyttämöjaksolle valitaan aina parhaat ja sopivimmat palveluntarjoajat, startup-yritykset ja tutkijat.

Kenelle?

Yrityksille, jotka haluavat kehittää tekoälyratkaisuja. 

Mitä saat?

Kiihdyttämöjakson aikana työskentelemme ryhmissä, joissa organisaatiot auttavat toisiaan entistä kovempaan vauhtiin. Saat apua tekoälyratkaisun kehittämiseen, vältät yleisimmät virheet ja pääset jakamaan onnistumiset ja opit ryhmässä. 

Miten?

Kiihdyttämön toiminta perustuu luottamukseen, vertaistukeen ja vertaispaineeseen. Tekoälykiihdyttämö rakentaa kiihdyttämöryhmät aina yritysten tarpeiden mukaisesti. Ota yhteyttä Tekoälykiihdyttämön vetäjään Alexander Törnrothiin ja kysy lisää!

Suomen Tekoälykiihdyttämö auttaa yrityksiä hyödyntämään tekoälyä. Suomen Tekoälykiihdyttämö on Teknologiateollisuus ry:n perustama ja Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama.