Tukea yrityksesi kasvuun

Tukea yrityksesi kasvuun

pixabay_02.jpg
Kasvua etsimässä? Suomalaisen teknologiateollisuuden tulevaisuus on vahvasti sidoksissa globaaleihin muutosvoimiin: digitalisaatioon, kestävään kasvuun ja kykyyn menestyä kansainvälisessä kilpailussa.

Teknologiateollisuus edistää yritysten keskinäistä yhteistyötä ja kannustaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa kohti kasvua ja kansainvälistymistä. 

Vuonna 2021 kasvun pääteemamme ovat:

Digitaalinen teollisuusyritys: operatiivisten valmiuksien ja tehokkuuden parantaminen digitaalisilla ratkaisuilla

Digitalisaation ja datan avulla yritys pystyy huolehtimaan kilpailukyvystään, tehokkuudestaan ja kyvystään menestyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Jokaisen yrityksen toiminnasta on saatavissa dataa. Datan kartoituksesta ja määrittelystä on hyvä aloittaa. Apua yrityksen digitalisaatiovalmiuksien määrittelemiseen ja suunnitelmien tekoon on saatavissa VTT:n ja Oulun yliopiston yhteishankkeena tehdyltä apuadigiin.fi-sivustolta. Datan jakamiseen apua tarjoaa Teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehdot sekä Sitran Reilun datatalouden sääntökirja.

Tutustu yritystarinoihin:

dataportaat
Digivihreä liiketoiminta: uuden liiketoiminnan rakentaminen digitaalisuutta, dataa ja kiertotaloutta hyödyntäen

Digitalisaatiosta ja kestävästä kehityksestä voi saada liiketoiminnallista hyötyä. Miten yritykseksi muuttaa digitalisaation rahaksi ja rakentaa laskutettavia palveluita? Menestyvät yritykset tarjoavat kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan ongelmiin sekä luovat monipuolisesti taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa.

"Tehokkaat digitaaliset ratkaisut tuovat mukanaan vihreyttä." - Merius Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sarja

Kannustamme yrityksiämme luomaaan kestävää, uutta liiketoimintaa digitalisaatiota, älykästä datan käyttöä ja kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Joillakin liiketoimintamallin uudistuksen keskiössä voi olla IoT ja reaaliaikainen tieto, tekoäly tai joku muu asiakashyötyä tuova digitaalinen kyvykkyys. Joillakin yrityksillä kilpailuedun tavoittelu voi perustua erityisesti kestävään kehitykseen kuten energiatehokkuuteen, hiilidioksidin käyttöönottoon tai kiertotalouden toimintamalleihin. Joillakin digivihreys hyödyntää sekä digitaalisuutta että kestävän kehityksen periaatteita, esimerkkinä älykkäät liikkumis- ja energiaratkaisut.

"Digivihreä markkinakasvu tarjoaa suomalaisille yrityksille kokonaisuudessaan vuosituhannen vaihteen Nokiaakin suuremman liiketoimintamahdollisuuden.” - Innofactor Oy:n toimitusjohtaja Sami Ensio, Yrittäjävaliokunnan puheenjohtaja 2021

Sitran ja Teknologiateollisuus ry:n julkaisema kiertotalouden pelikirja tarjoaa ohjeet ja strategian kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Vuoden 2020 lopulla julkaisemme Climpactor-työkalun, jonka avulla voit laskea yrityksen ja tuotteiden ilmastovaikutuksia sekä selvittää, millainen on yrityksen yhteiskunnallinen kädenjälki.

Tutustu yritystarinoihin:

digivihreä liiketoiminta
Moderni myynti ja markkinointi: myynnin ja markkinoinnin uudistaminen asiakaslähtöisesti ja digitalisaatiota hyödyntäen

Webinaarien ja Kasvusavotta-vertaisryhmän avulla tuemme yrityksiämme modernin myynnin ja markkinoinnin aihealueissa. Aiheina esimerkiksi asiakkuuspolun uudistaminen digitalisaatiota hyödyntäen, asiakkaasta huolehtiminen kaikissa asiakkuuden vaiheissa sekä markkinoinnin ja myynnin johtaminen.

Tarjoamme jokaiseen teemaan tietoiskuja, työkaluja ja oppaita sekä Kasvusavotta-vertaisryhmän, jossa yritykset sparraavat toisiaan omaan kehittymishankkeeseensa liittyen.

Tukea kasvuun ja uudistumiseen:

Kasvusavotta-vertaisryhmät: vertaissparrausta yrityksen kehityshankkeisiin

Teknologiateollisuuden Kasvusavotta-vertaissparrausryhmät tarjoavat pk-yrityksille konkreettista tukea ja intoa kasvuun. Kasvusavotassa hyödynnetään vertaissparrauksen metodeita. Yrityksiä tuetaan myös konkreettisilla teemaan sopivilla tavoilla: keskusteluilla asiantuntijoiden kanssa ja case-esimerkeillä. Hyvien tulosten edellytyksenä on ylimmän johdon aktiivinen osallistuminen ja läsnäolo sekä sitoutuminen omaan teemaan liittyvään kehityshankkeeseen. Tule mukaan!

Kenelle?

Kasvusavotta-pienryhmä on suunnattu vienti- ja kasvuhaluisille pk-yrityksille, jotka ovat Teknologiateollisuus ry:n jäseniä. Yrityksestä 1-2 nimettyä ylimmän johdon edustajaa osallistuu toimintaan (5 tapaamista, kestona vuosi). Isommat yritykset ovat tervetulleita Kasvusavotta-ryhmän mentoreiksi ja sparraajiksi!

"Vertaisverkostossa yritys saa käyttöönsä kollegoidensa kokemuksen ja näkemyksen yli toimialarajojen sekä tukea tavoitteiden asettamiseen ja kasvun esteiden taklaamiseen.”

– Arctic Machine Oy:n toimitusjohtaja Juha Jääskelä

Mitä saat?

  • Vertaisryhmän: kollegojesi kokemuksen ja sparrauksen. Kasvuhaasteet ovat harvoin täysin yksilöllisiä: ratkaisuja kannattaa miettiä yhdessä ja useammilla aivoilla. Kollegasi haastavat sinua ja voit saada oivalluksia, joita normaalin arjen keskellä et olisi tullut ajatelleeksi. 
  • Vertaispaineen, joka auttaa sitoutumaan kunnianhimoiseen kasvutavoitteeseen
  • Tukea tavoitteiden asettamiseen ja kasvun esteiden taklaamiseen
  • Case-esimerkkejä ja asiantuntijatietoa.

 

Lue lisää toiminnasta ja hae mukaan!

Kysy lisää: Teemu Polo

Osallistu kasvutilaisuuksiin: vertaiskokemuksia, asiantuntijavinkkejä ja yritysesimerkkejä digitalisaatiosta, kestävästä kasvusta sekä modernista myynnistä ja markkinoinnista

Järjestämme sarjan vuorovaikutteisia kasvutilaisuuksia! 

Digivihreä liiketoiminta -tilaisuuksien sarja muodostuu erityisesti digitaalisuuden ja kiertotalouden sekä niiden tuomien uusien liiketoimintamahdollisuuksien ympärille. Modernin myynnin ja markkinoinnin kokonaisuudessa sparrataan yrityksiä erityisesti alihankintateollisuuden parhaissa myyntikäytännöissä, isompien kauppojen myyntihaasteissa sekä Linkedinin käytössä.

Tapahtumat-sivultamme löydät ajantasaisen tiedon kustakin tilaisuudesta. 

 Ilmoittaudu mukaan, niin saat lisätietoja ja kalenterikutsut!

Tekoälyn sovellusoppaat: miten eri tekoälysovelluksia voi hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa

Tekoälykiihdyttämön tekoälyn sovellusoppaissa käydään läpi, miten erilaisia tekoälysovelluksia on mahdollista hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. 

Kenelle?

Kaikille tekoälystä ja tekoälyratkaisujen kehittämisestä kiinnostuneille. 

Mitä saat?

Ensimmäisessä tekoälyn sovellusoppassa käsitellään puheentunnistusteknologioita. Opas puheentunnistukseen avaa, miten puheentunnistusta ja tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia voi lähteä kehittämään, miten vastaantuleviin ongelmiin voi löytää ratkaisun ja mihin muut yritykset puheentunnistusteknologiaa käyttävät. 

Miten?

Lataa englannin- tai suomenkielinen opas: www.faia.fi/playbook/

Tekoälykiihdyttämön kiihdyttämöjaksot: kuuden kuukauden fasilitoidut vertaisjaksot

Tekoälykiihdyttämö auttaa yrityksiä hyödyntämään tekoälyä. Kiihdyttämö fasilitoi kuuden kuukauden pituisia kiihdyttämöjaksoja, jossa mukana olevat tahot tähtäävät viemään tekoälyratkaisuja tuotantoon. Kiihdyttämöjaksot rakentuvat olemassa olevien yleiskäyttöisten teknologioiden ympärille, joita useat organisaatiot voivat hyödyntää. Jokaiselle kiihdyttämöjaksolle valitaan aina parhaat ja sopivimmat palveluntarjoajat, startup-yritykset ja tutkijat.

Kenelle?

Yrityksille, jotka haluavat kehittää tekoälyratkaisuja. 

Mitä saat?

Kiihdyttämöjakson aikana työskentelemme ryhmissä, joissa organisaatiot auttavat toisiaan entistä kovempaan vauhtiin. Saat apua tekoälyratkaisun kehittämiseen, vältät yleisimmät virheet ja pääset jakamaan onnistumiset ja opit ryhmässä. 

Miten?

Kiihdyttämön toiminta perustuu luottamukseen, vertaistukeen ja vertaispaineeseen. Tekoälykiihdyttämö rakentaa kiihdyttämöryhmät aina yritysten tarpeiden mukaisesti. Ota yhteyttä Tekoälykiihdyttämön vetäjään Alexander Törnrothiin ja kysy lisää!

Suomen Tekoälykiihdyttämö auttaa yrityksiä hyödyntämään tekoälyä. Suomen Tekoälykiihdyttämö on Teknologiateollisuus ry:n perustama ja Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama. 

Kiertotalouden sovellusopas: kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto

 

Osataanko yrityksessänne jo hyödyntää kiertotalouden uusia liiketoimintamalleja? Sitran ja Teknologiateollisuus ry:n julkaisema kiertotalouden pelikirja tarjoaa ohjeet ja strategian kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon. 

Kenelle?

Kaikille kiertotaloudesta ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneille.

Mitä saat?

Käytännön vinkkejä siihen, miten kiertotaloutta voi hyödyntää yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. 

Käsikirja esittelee viisi kiertotalouden liiketoimintamallia:

  • Jakamisalustat (sharing platform): yhteisten jakoalustojen hyödyntäminen käytössä, saavutettavuudessa tai omistuksessa, esimerkiksi vajaakäytössä olevien koneiden ja tavaroiden vuokraaminen tai vaihto
  • Kiertoihin perustuvat toimitusketjut (a circular supply chain): kierrätettävien materiaalien ja uusiutuvan energian käyttö sekä resurssitehokkaisiin kiertoihin perustuvat ratkaisut
  • Tuote palveluna (product as a service): palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan
  • Tuotteen elinkaaren pidentäminen (product life extension): tuotteen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla huollolla, uudelleenmyynnillä ja uudelleenvalmistuksella
  • Kierrätys ja kiertoon palauttaminen (recovery and recycling): elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen

Miten?

Lataa englanninkielinen käsikirja ja työkalut: https://teknologiateollisuus.fi/fi/circular-economy-playbook.

Kestävän kasvun lähteet -työkirjat

Kasvuryhmä on koostanut kaksi työkirjaa, joiden tavoitteena on kiihdyttää keskustelua yrityksessä siitä, miten maailma muuttuu ja miten yritys voi uudistua muutosten mukana:

Osa 1: Tunnista tulevaisuuden ilmiöt ja niiden vaikutus 

Osa 2: Etsi ja työstä kasvuaihioita jatkuvasti 

Työkirjat ovat ladattavissa Kasvuryhmän sivuilta

Tietoa kasvun ja uudistumisen kyvykkyyksistä

Teetimme vuonna 2019 ja 2020 jäsenyrityksille kasvuvoimakartoituksen, joka on kasvun ja uudistumisen asennetta ja kykyä mittaava kysely. Vuoden 2020 kartoitukseen lisättiin koronakriisiin liittyviä lisäkysymyksiä.

Yritysesimerkkejä kasvusta ja uudistumisesta

Moni teknologiateollisuuden yritys pitää kiinni kasvutavoitteesta vaikeanakin aikana. Mitkä ovat yritysten kasvukeinoja? Entä mitä kasvu vaatii? Tutustu teknologiateollisuuden eri toimialojen erikokoisiin uudistujiin.

Yritysesimerkkejä löydät täältä.

Lisätietoja kasvupalveluista:

Teemu Polo