Anna Ranki, vaakakuva

Hallituksen on panostettava kasvua tukeviin politiikkatoimiin

|
Anna Ranki

Politiikan syksystä on tulossa vilkas. Eduskunta aloittaa työnsä 5.9. ja hallituksen ensimmäinen budjettiriihi on 19.–20.9. Hallitusohjelman toimeenpano alkaa, kun hallitus tuo ensimmäiset esitykset eduskuntaan. Eduskunta käsittelee heti alkuun hallituksen tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä Suomessa.

On ehdottoman tärkeää, että rasismin ehkäisystä keskustellaan laajasti yhteiskunnan joka sektorilla. Liberaalissa demokratiassa ihmisoikeuksien, syrjinnän ehkäisyn ja vähemmistöjen yhdenvertaisen aseman turvaamisen tulee olla paitsi jokaisen puolueen myös yhteiskunnan kaikkien muiden toimijoiden kuten elinkeinoelämän tehtävänä.

Hallitusohjelma sisältää Suomen teknologiateollisuuden kannalta monia tärkeitä linjauksia, joiden toimeenpanoa tulemme seuraamaan ja kertomaan oman näkemyksemme yksityiskohtiin. Totesimme heti hallitusohjelman julkaisun yhteydessä, että on syytä paneutua ripeästi kasvua vauhdittaviin toimiin eli investointien ja viennin edistämiseen, TKI-rahoituksen kasvattamiseen ja osaamiseen sekä osaajien saatavuuteen.

Vastaaminen osaajatarpeisiin oli eduskuntavaalien alla teknologiateollisuuden pääviesti. Koulutus- ja maahanmuuttopolitiikalla on huolehdittava, että meillä on osaavia nuoria työelämän tarpeisiin sekä ylipäätään tarpeeksi väkeä rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaamme.

Suomi haluaa olla maailman huipulla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Uudet innovaatiot syntyvät vain, jos meillä on osaavia tekijöitä. On erinomaista, että hallitus on sitoutunut kasvattamaan T&K-rahoitusta vaalikauden aikana. Rahoitusta olisi hyvä suunata erityisesti yrityksille yksityisten TKI-investointien vivuttamiseksi. Tunnettu fakta on, että yksi euro julkista rahaa saa liikkeelle kaksi euroa yksityistä rahaa TKI-toiminnassa. Vain näin voimme nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Teknologiateollisuus on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja linjaa omalla biodiversiteettiohjelmallaan myös omista toimistaan luontokatoa vastaan. Pitkäjänteinen ilmasto-, energia- ja teollisuuspolitiikka on keskeisimpiä välineitä Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi ja teollisuudelle fiksun toimintaympäristön turvaamiseksi.

Ilmastokädenjäljen laskentamenetelmän kehittäminen on yksi keskeisistä toimista, joita hallituksen tulisi viedä pikaisesti eteenpäin. Suomalaisten yritysten tuotteiden ilmastokädenjälki on suuri mahdollisuus koko Suomelle. On myös hyvä, että luvituksen sujuvoittamiseen on tartuttu. Hallitus on asettanut seurantaryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja edistää hallitusohjelman yhden luukun mallin mukaista ympäristöluvitusta. Teknologiateollisuus katsoo, että uudistuksen lopputuloksena tulee olla määräajassa saatava lupa, jonka käsittelyprosessi perustuu yhteen asiointikanavaan, yhteen hakemukseen, yhteen päätökseen ja yhteen valitusmahdollisuuteen.

Työmarkkinoiden kannustavuuden lisääminen ja työlainsäädäntöuudistukset ovat laajasti hallituksen agendalla. Uudistukset ovat perusteltuja ja välttämättömiä. On hyvä, että niiden toimeenpanossa edetään ripeästi. Hallitusohjelmassa on myös hyviä linjauksia digitalisaatioon ja Suomen EU-politiikkaan liittyen, mutta kuten Jaakko Hirvola blogissaan totesi, hallitusohjelman toimeenpano ratkaisee.

Kerroimme 10.8., että alan yritysten liikevaihdon kasvun arvioidaan pysähtyvän tai kääntyvän jopa laskuun loppuvuoden aikana. Yritysten osaajatarve ja uuden henkilöstön rekrytoinnit ovat kuitenkin pysyneet kysynnän ja tuotannon heikkenemisestä huolimatta vahvoina. Nyt onkin tärkeää panostaa kasvua tukeviin politiikkatoimiin, siksi Teknologiateollisuuden terveiset poliitikoille tänä syksynä ovat seuraavat:  

  1. Osaajat tekevät digivihreän kasvun: Korkeakoulujen aloituspaikat ja niiden rahoitus, työhön johtavan maahanmuuton prosessien sujuvoittaminen.  
  2. Työllisyysasteen nostaminen ja työelämän joustojen mahdollistaminen turvaavat julkista taloutta ja yritysten kilpailukykyä. 
  3. Nostetaan Suomi innovaatioiden ja investointien kärkimaaksi - vauhditetaan vientiä.  
  4. Vauhditetaan digivihreää siirtymää turvaamalla energian sekä raaka-aineiden saatavuus.  
  5. Digitalisaation hyödyt saavutetaan johdonmukaisella tieto- ja teknologiapolitiikalla. 
  6. Huolehditaan kilpailukykyisellä verotuksella yrittämisen ja omistamisen edellytyksistä. 
  7. EU – Suomen tärkein vientimarkkina edelläkävijäksi investoinneissa ja vastuullisessa taloudessa.  

Lisätiedot:

Anna Ranki 
Teknologiateollisuuden yhteiskuntasuhdepäällikkö,
anna.ranki@teknologiateollisuus.fi, 050 3838 797