Teknologiateollisuuden talousnäkymät, laiva lähdössä Helsingin Eteläsatamasta
Tiedote

Teknologiateollisuuden kysyntä heikkeni yhä – Liikevaihdon odotetaan kääntyvän laskuun

Kysyntä teknologiateollisuudessa on jatkanut heikkenemistään ja uusien tilausten määrä on vähentynyt. Myös henkilöstömäärän kasvu näyttää toistaiseksi pysähtyneen.

Suomen suurimman vientialan yritysten liikevaihdon kasvun arvioidaan pysähtyvän tai kääntyvän jopa laskuun loppuvuoden aikana, kertoo Teknologiateollisuus ry:n tuore tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu. Tuotannon määrä ei ole kasvanut Suomen koko valmistavassa teollisuudessa alkuvuoden aikana lainkaan.

− Ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuudessa huippu on nyt mitä todennäköisimmin saavutettu niin tilauksissa, tuotantomäärissä kuin henkilöstön määrässä. Vaikka lähes kaikki indikaattorit euroalueen teollisuudessa ovat menneet huonompaan suuntaan, ei kovin dramaattista pudotusta näillä näkymin ole näköpiirissä. Loppuvuoden suunta alkaa olla suomalaisessa teknologiateollisuudessa kuitenkin melko selvä tässä vaiheessa vuotta: alaspäin. Vielä jännitetään sitä, onko miinus pieni vai suuri, sanoo johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Uusien tilausten arvo teknologiateollisuudessa oli huhti−kesäkuussa yhdeksän prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä ja viisi prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vielä keväällä uusien tilausten arvo oli 12 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2022, joskin uusien tilausten arvo heikentyi jo alkuvuonna 2023. Koko tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa kuusi prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa ja neljä prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 kesäkuussa.

Suurimmalla toimialalla eli kone- ja metallituoteteollisuudessa uusien tilausten arvo oli huhti–kesäkuussa neljä prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna saatujen uusien tilausten arvo laski kaksi prosenttia. Neljännekselle kohdistui useampi puolustusteollisuuden merkittävä tilaus, joka nosti neljänneksen tilauskertymää. Jos toimialan kehitystä tarkastelee ilman puolustusteollisuutta, oli tilauskertymä pienessä laskussa.

Koko teknologiateollisuuden tarjouspyyntökyselyn saldoluku pysyi samalla tasolla kuin alkuvuodesta ja oli heinäkuussa -13. Negatiivinen saldoluku viittaa kysynnän heikkenemiseen.

− Kaikki jäsenyrityksiltä keräämämme tiedot kertovat, että kysyntätilanne markkinoilla on jatkanut heikkenemistään, mutta verraten maltillisesti. Ainakaan vielä ei ole laajemmin nähtävissä viitteitä rajusta käänteestä heikompaan. Kyselyistä käy kuitenkin ilmi, että tilanne eri yrityksissä vaihtelee aiempaa enemmän, osalla alkaa olla jo hyvinkin vaikeaa, Rautaporras toteaa.

Osaajatarve ja uuden henkilöstön rekrytoinnit säilyvät vahvoina

Teknologiateollisuusyritysten henkilöstömäärä laski toisella vuosineljänneksellä hieman alkuvuoden ennätyksestään. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 335 000.

− Kokonaishenkilöstömäärän ei odoteta loppuvuoden aikana enää kasvavan heikkenevän suhdanteen takia. Toisaalta henkilöstömäärä ei todennäköisesti olennaisesti laskekaan, sillä monilla yrityksillä on edelleen kova kysyntä osaajista.

Lomautusjärjestelyiden piirissä oli henkilöstötiedustelun perusteella kesäkuun lopussa noin 6 000 työntekijää, kun heitä maaliskuun lopussa oli 8 000. Lomautettuja on siis yhä keskimääräistä vähemmän.

− Merkittävä uutinen on, että yritysten osaajatarve ja uuden henkilöstön rekrytoinnit ovat pysyneet kysynnän ja tuotannon heikkenemisestä huolimatta vahvoina. Alkuvuonna rekrytoitiin yhteensä 13 400 uutta työntekijää ja huhti−kesäkuussa 11 700. Yrityksestä riippuen henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikkaa vaihtaneita. Yrityksissä tehtiin myös uusi ennätys: toimialla oli noin 21 000 kesätyöntekijää, joka on suurin kesätyöläisten määrä koskaan teknologiayrityksissä, Rautaporras kertoo.

Osaajatarve vaikeuttaa yhä osaltaan yritysten kasvua. Suomen hallituksen on tehtävä ripeitä toimia Suomen osaamistason ja työllisyysasteen kohentamiseksi sekä työikäisen väestön määrän kasvattamiseksi, painottaa toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

− Vaikka suhdannenäkymät ovat selkeästi jäähtymässä, ovat kaikki nämä toimet aivan välttämättömiä. Yrityksillä on edelleen halua työllistää, kasvaa ja tehdä korkean jalostusarvon tuotteita. Esimerkiksi vihreään siirtymään liittyvä teknologia on suhdanteista riippumatta kasvuala, jossa suomalainen teollisuus on hyvissä asemissa. Jotta yritykset onnistuvat, on työllistymisen esteitä poistettava, maahanmuuttoa lisättävä olennaisesti sekä suunnattava innovaatiopanostuksia yritysvetoisesti kasvualoille, hän sanoo.

Lisää aiheesta:

10.8.2023 järjestetyn tiedotustilaisuuden tiedotustilaisuuden PP-esitys 

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät-raportti 3/2023 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, puh. 040 063 3751, Twitter: @JaakkoHirvola
Johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras, puh. 050 304 2220, Twitter: @PRautaporras