Kuvassa raitiovaunu Helsingin Etelärannan edustalla
Tiedote

Suomen teknologiateollisuus on saavuttanut viime vuosina merkittäviä päästövähennyksiä

Teknologiateollisuuden uuden vähähiilisyystiekartan mukaan toimialalla on vuonna 2020 julkaistun raportin jälkeen saavutettu toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta merkittäviä päästövähennyksiä. Toimialan omat suorat päästöt ovat vähentyneet 7 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden vuosittainen käyttö on laskenut 11 prosenttia. Teollisuudessa käytetyn ostoenergian päästöt ovat laskeneet jopa 45 prosenttia.

Teknologiateollisuus ry julkaisi 5.6. uuden vähähiilisyystiekarttansa. Työ käynnistettiin hallitusohjelman mukaisesti eri toimialojen tiekarttojen päästö- ja vähennyspolkujen laskennalla, mutta Teknologiateollisuus laajensi omaa tarkasteluaan siten, että raportti kattaa koko toimialan arvoketjujen päästöt. Gaia Consulting Oy:n laatiman raportin mukaan toimialan omat suorat päästöt ovat vähentyneet neljässä vuodessa 7 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden vuosittainen käyttö on laskenut 11 prosenttia.

Samassa ajassa teknologiayritysten liikevaihto on kasvanut 43 prosenttia eli talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen kulutuksesta edistyy hyvin.

– Teknologiateollisuus julkaisi ensimmäisen vähähiilisyystiekarttansa kesällä 2020. Tuolloin viesti oli, että toimiala pystyy vähentämään päästöjä huomattavasti vuoteen 2035 mennessä. Nyt ollaan hyvässä vauhdissa, koska päästövähennykset ovat olleet merkittäviä jo neljässä vuodessa. Hyvä uutinen on, että yritysten liikevaihto on kasvanut ilman fossiilisten polttoaineiden käytön lisäämistä, kertoo energia- ja ilmastopolitiikasta vastaava johtaja Annukka Saari.

Suomalaisen teknologiateollisuuden tuotteiden ja palveluiden iso vientivaltti on niiden suuri hiilikädenjälki. Toimialan yrityksillä on siis kyky kehittää ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia. Erityisesti suomalaisten johtavien teknologiayritysten energiatehokkaat, uusiutuvia raaka-aineita hyödyntävät ratkaisut sekä vähähiiliset materiaalit ovat merkittävässä roolissa globaalien päästöjen vähentämisessä, koska asiakkaiden käyttämä energia tuotetaan vielä fossiilisilla polttoaineilla.

– Valtaosa toimialan epäsuorista päästöistä syntyy vielä nyt sellaisesta toiminnasta, joka ei ole suomalaisen toimittajan tuotteista tai palveluista johtuvaa tai niiden hallittavissa. Suomessa syntyvien epäsuorien päästöjen osuus on todella pieni, koska uusiutuvan sähkön osuus sähköverkossa on jo yli 90 prosenttia. Vaikka teollisuuden käyttämän ostoenergian määrä ei ole viime vuosina laskenut, ovat teollisuudessa käytetyn ostoenergian päästöt laskeneet jopa 45 prosenttia, Saari kiittää.

Teknologiateollisuuden vuotuiset hiilidioksidipäästöt koko globaali arvoketju mukaan lukien ovat 29 miljoonaa hiilidioksiditonnia, mutta sen globaalien päästövähennysten potentiaali on raportin mukaan 75 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

– Erityisesti vedyn ja vetyjalosteiden käyttöönotolla on huomattavia vaikutuksia päästöjen vähentämisessä. Terästeollisuutta uudistetaan vetyteknologian avulla, ja näillä toimilla voidaan saavuttaa koko Suomen päästöistä jopa kymmenen prosentin vähennysmahdollisuus. Kansallisten toimien lisäksi Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. Tämä vaatii vielä merkittäviä investointipanostuksia sekä vedyn että vähähiiliseen sähkön tuotantoon, Saari toteaa.

Tiekartan julkistamisen jälkeen Teknologiateollisuus ry laatii yhdessä jäsenyritysten kanssa toimenpiteitä kohti päästöjen vähentämisen ja kädenjäljen kasvattamisen vauhdittamista. Erityisen merkittävässä asemassa on EU-politiikka. EU ei saa luopua roolistaan vihreän siirtymän edelläkävijänä.

Lisää aiheesta:

Tiivistelmä: Teknologiateollisuuden vähähiilisyyden tiekartta 2024 

Loppuraportti: Teknologiateollisuuden vähähiilisyyden tiekartta 2024

Puheenjohtaja Jaakko Eskolan Vieraskynä Helsingin Sanomissa: EU ei saa luopua roolistaan vihreän siirtymän edelläkävijänä

Artikkeli: ”Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartta on syöttö hallituksen ja EU-komission lapaan”

Lisätiedot:

Johtaja Annukka Saari (energia ja ilmasto), annukka.saari@teknologiateollisuus.fi, puh: 044 578 9139, X: @SaariAnnukka