Suomen etu huomioon myös kansainvälisissä uudistuksissa

Suomen etu huomioon myös kansainvälisissä uudistuksissa

maapallo
Suomen tulee olla aktiivinen vaikuttaja EU:n ja OECD:n verotushankkeissa. Oman maan verotusoikeutta on puolustettava, koska Suomi pienenä, digitalisoituneena ja immateriaalioikeuksiin nojaavana vientivaltiona on aivan eri asemassa kuin suuret jäsenmaat laajoine kotimarkkinoineen.

Verotusoikeuden siirtämistä kulutusmaaperusteiseksi ei pidä tukea (esim. EU:n komission CCCTB- tai digiveromallit). Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen torjunta tulee huomioida myös verotuksessa. Satsauksia ympäristöä vähemmän kuormittaviin, tuottavuutta ja tehokkuutta lisääviin innovaatioihin ei tule tehdä vähemmän houkutteleviksi digitalisoituvan liiketoiminnan kireämmällä verotuksella.

Suomen verosopimusverkostoa on tarpeen kehittää, jotta yritykset välttyvät kaksinkertaiselta verotukselta ja valtioiden välisiltä raskailta veroriidoilta. Kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset arvioivat sijoitus- ja sijoittautumispäätöksiä tehdessään, onko kyseisellä valtiolla kattava, ajantasainen ja kaksinkertaista verotusta estävä verosopimusverkosto. Kaksinkertaista verotusta (mm. ohjelmistotuloissa) tulee estää myös lainsäädäntömuutoksin ja riidanratkaisumenettelyjä kehittäen.

Etenkin pk-yritykset tarvitsevat lisää osaamista kansainvälisestä verotuksesta. Verohallinnon ja Team Finlandin ohjeistuksen kehittäminen on tässä tärkeällä sijalla.

Lue lisää:

OECD:n digivero kiertäisi pääosin suomalaisyritykset, EU:n siirtoa odotellaan 
OECD mylläsi digiverokaavailut - vientiteollisuus rajautumassa osin soveltamisalan ulkopuolelle