Näkökulma

Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja – suojaisa sisäsatama vai pinnan alla piilevä karikko?

Euroopan komissio antoi lokakuussa 2016 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB).

Oheisessa kirjoituksessa tarkastellaan yhteisverotuksen ja verotettavan tulon kaavamaiseen jakamiseen liittyviä moninaisia ongelmakohtia, ja tuodaan keskusteluun mukaan myös käytännön näkökulmaa mahdollisista haasteista mallin soveltamisessa, erityisesti suomalaisten kansainvälistä toimintaa harjoittavien konsernien kannalta.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Teknologiateollisuus ry:n veroasiantuntija Maria Volanen ja Alder & Sound Oy:n Managing Partner Petteri Rapo. Se on julkaistu myös lyhennettynä Verotus-lehden numerossa 3/2017.

Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja – suojaisa sisäsatama vai pinnan alla piilevä karikko? (pdf)

Lisätietoja:

veroasiantuntija Maria Volanen

puh. 040 532 3744

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi