Teknologiateollisuuden tekoälyhanke

kaksi hahmoa valojuovia esittävän kankaan edessä Heurekan näyttelyssä.
Teknologiateollisuus ry päätti marraskuussa 2023 kymmenen miljoonan euron investoinnista tekoälyn hyödyntämisen vauhdittamiseen Suomessa. Panostuksen tavoitteena on lisätä tekoälyn käyttöönottoa ja kehittämistä suomalaisissa teknologiayrityksessä, vahvistaa soveltavaa tutkimusta sekä houkutella tekoälyosaajia Suomeen.

Teknologiateollisuus ry valmistelee hankkeen käytännön toteutusta yhdessä yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiedot hankkeen etenemisestä päivittyvät tänne. 

Viimeisimmät uutiset

Lisätietoja:

Tekoälyhankkeen sähköposti: AI@teknologiateollisuus.fi

Tietoa tekoälyinvestoinnista

Teknologiateollisuuden 10 miljoonan euron tekoälyinvestointi jakautuu seuraavasti:

  • 3,8 M€ tekoälyn kansainvälisten huippuosaajien rekrytointiin yritysten ja yliopistojen yhteiseen, yritysten määrittelemillä tutkimusaloilla tapahtuvaan soveltavaan tutkimukseen ja tekoälyopetukseen. Teknologiateollisuuden investointi kattaa puolet rekrytoitavien palkkakuluista, toinen puoli yrityksiltä ja partneriyliopistolta. Keskeiset tutkimustulokset tulee julkaista kunkin tutkimushankkeen valmistuttua. Lue lisää täältä
  • 2,8 M€ Teknologiateollisuuden jäsenyritysten tekoälykehityshankkeisiin siemenrahoituksena (max. 15 % projektin kustannuksista, max 50 000 € /projekti) Lue lisää täältä.
  • 2,4 M€ apurahoina ylemmän korkeakoulututkinnon lopputöihin (diplomityö, pro gradu -tutkielma, YAMK-opinnäytetyö), jotka liittyvät Teknologiateollisuuden jäsenyritysten tekoälykehityshankkeisiin (120 apurahaa lopputöihin à 20 000 €) Lue lisää Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön verkkosivuilta
  • 1 M€ yritysvetoisen AI Finland -tekoälyverkoston käynnistämiseen ja ja alkuvaiheen pyörittämiseen max. 3 vuoden ajan, jonka jälkeen verkosto jatkaa omillaan. Yhteiset kehitys- ja kokeiluhankkeet, tiedon jakaminen, yhteinen data.

Piirakkakuva, jossa näkyy 10 miljoonan investoinnin jakautuminen hankkeen eri osioiden. Informaatio sama kuin edellä bullet-listassa.