Ihmishahmo ohjaa käsillään valojuovia.
Tiedote

Teknologiateollisuudelta yli 13 miljoonaa tekoälyyn: ”Tekoälyn hyödyntäminen on keskeistä Suomen talouden kestävälle kasvulle”

Teknologiateollisuus ry investoi kymmenen miljoonaa euroa tekoälyn hyödyntämisen vauhdittamiseen Suomessa. Panostuksen tavoitteena on lisätä tekoälyn käyttöönottoa ja kehittämistä suomalaisissa teknologiayrityksessä, vahvistaa soveltavaa tutkimusta sekä houkutella tekoälyosaajia Suomeen. Lisäksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö lahjoittaa 3,2 miljoonaa Aalto-yliopiston uuden tekoälytutkimuksen keskuksen perustamiseen.

Teknologiateollisuuden kymmenellä miljoonalla tuetaan huippuosaajien rekrytointeja yritysten ja yliopistojen yhteisprojekteihin, rahoitetaan yritysten tekoälyhankkeita ja niihin liittyviä ylempien korkeakoulututkintojen lopputöitä sekä perustetaan yritysvetoinen tekoälyverkosto.

– Tekoäly on tällä hetkellä nopeimmin kehittyvä yleiskäyttöinen teknologia, ja sen hyödyntäminen on ratkaisevan tärkeää suomalaisten yritysten kilpailukyvylle. Tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksin on tartuttava nyt, painottaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

Tekoälyn avulla yrityksissä voidaan parantaa tuottavuutta ja kannattavuutta sekä luoda uusia liiketoimintamalleja. Varsinkin laajojen kielimallien kehitys on viime aikoina ollut nopeaa. Teollisuudessa soveltamismahdollisuuksia löytyy myös esimerkiksi koneoppimisessa, uusien materiaalien kehittämisessä, autonomisissa järjestelmissä sekä teollisten prosessien ja ennakoivan huollon kehittämisessä. Investoinnin toivotaan vauhdittavan tekoälyn käyttöönottoa erityisesti pk-yrityksissä.

– Toivomme, että oma panostuksemme toimii katalyyttina investoinneille myös muilta toimijoilta, Hirvola sanoo. 

– Olemme Euroopassa jääneet jälkeen tekoälyinvestoinneissa verrattuna USA:han ja Kiinaan. Tekoälyosaamisen vahvistaminen on aivan olennaisessa roolissa Suomen talouden kestävän kasvun takaamisessa.

 "Toivomme, että oma panostuksemme toimii katalyyttina investoinneille myös muilta toimijoilta."

Teknologiateollisuus haluaa investoinnillaan paitsi vauhdittaa tekoälyn hyödyntämistä yrityksissä myös lisätä yritysten ja yliopistojen yhteistyötä soveltavassa tutkimuksessa sekä houkutella kansainvälisiä huippuosaajia Suomeen.

– Suomen tekoälytutkimus on Euroopan kärkitasoa valituilla tutkimusaloilla, kuten koneoppimisessa. Vuorovaikutusta yritysten kanssa on kuitenkin tarpeen kasvattaa. Tämän lisäksi tarvitsemme lisää kansainvälisiä huippuosaajia uusien maailmanluokan ratkaisujen kehittämiseksi, Hirvola toteaa. 

Teknologiateollisuus ry valmistelee hankkeen käytännön toteutusta yhdessä yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hakusivusto yrityksille ja opiskelijoille avautuu lähikuukausina.

Piirakkakuva, jossa näkyy 10 miljoonan investoinnin jakautuminen hankkeen eri osioiden. Informaatio sama kuin edellä bullet-listassa.

 

Teknologiateollisuuden 10 miljoonan euron tekoälypanostus jakautuu seuraavasti:

  • 3,8 M€ tekoälyn kansainvälisten huippuosaajien rekrytointiin yritysten ja yliopistojen yhteiseen soveltavaan tutkimukseen ja tekoälyopetukseen
  • 2,8 M€ Teknologiateollisuuden jäsenyritysten tekoälykehityshankkeisiin siemenrahoituksena
  • 2,4 M€ stipendeinä ylemmän korkeakoulututkinnon lopputöihin (diplomityö, pro gradu -tutkielma, YAMK-opinnäytetyö), jotka liittyvät Teknologiateollisuuden jäsenyritysten tekoälykehityshankkeisiin
  • 1 M€ yritysvetoisen tekoälyverkoston käynnistämiseen.

Myös Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö tekee ison panostuksen tekoälytutkimukseen ja sen soveltamiseen myöntämällä 3,2 miljoonaa euroa Aalto-yliopistoon perustettavaan uuteen tekoälytutkimuksen keskukseen. Lahjoitus on osa säätiön pitkäjänteistä satsausta tekoälyn kehitykseen Suomessa: viimeisen kahdeksan vuoden aikana säätiö on myöntänyt rahoitusta yli 5 miljoonaa euroa tutkimukseen, jossa on kehitetty tai sovellettu tekoälyä.
 

LISÄTIETOJA:

Teknologiateollisuus ry, toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, puh. 040 063 3751, +358 400 633 75, jaakko.hirvola@teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, asiamies Antti Aarnio, puh. 040 503 6634, antti.aarnio@teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuuden Tekoäly-hanke: www.teknologiateollisuus.fi/tekoäly
 

LUE MYÖS:

Artikkeli: Miksi Teknologiateollisuus investoi isosti tekoälyyn, Matti Mannonen?