Matti Mannonen, Teknologiateollisuus

Yritys, älä jää yksin tekoälyn kanssa

|
Matti Mannonen

Tekoäly on maailman nopeimmin kehittyvä yleiskäyttöinen teknologia. Sitä voidaan hyödyntää kaikilla toimialoilla ja organisaatioiden kaikissa toiminnoissa. 

Datan ja tekoälyn avulla yritys voi tehostaa toimintaprosessejaan ja tuottavuuttaan, parantaa kannattavuuttaan, luoda uusia liiketoimintamalleja, tuotteita ja palveluja –  ja ylipäätään pärjätä paremmin kansainvälisessä kilpailussa.   

Kaikki puhuvat tekoälystä, mutta miten juuri minun yritykseni voisi hyödyntää tekoälyä?  

Esimerkkejä yksinkertaisista käyttötapauksista on jo paljon. Esimerkiksi tuotannossa käytettävien koneiden kunnossapitotarpeet voidaan ennakoida datan ja tekoälyn avulla. Yritys voi käyttää tekoälyä toimitusketjun logistiikan tai vaikkapa tuotantoprosessin optimointiin. Asiakaspalvelun tai hallinnon rutiinitehtäviä voi siirtää tekoälyn hoidettavaksi. Myynti- ja markkinointitoimintaa on mahdollista analysoida ja optimoida tekoälyn avulla tai tekoälyä voi hyödyntää markkinointimateriaalien tuotannossa. 

On tärkeää lähteä liikkeelle nyt, pienin konkreettisin askelin.  

 
Yrityksille räätälöityjä ratkaisuja on mahdollista kehittää kumppanien avulla hyvin kustannustehokkaasti hyödyntäen valmiita tekoälysovelluksia, etenemällä vaiheittain ja oppimalla matkan varrella.  

Me Teknologiateollisuudessa haluamme auttaa yrityksiä tekoälykehityksessä.

Käynnistämme kaikille avoimen yritysvetoisen verkoston, AI Finlandin, joka kokoaa yhteen tekoälystä kiinnostuneita yrityksiä ja muita toimijoita.

Verkostossa jaetaan uusinta tietoa ja osaamista, esitellään tekoälyn käyttötapauksia ja neuvotaan datan keräämisessä. Yritykset voivat myös sparrata toisiaan tekoälyn hyödyntämisessä. Verkostoon halutaan mukaan sekä palveluntarjoajia että tekoälyä hyödyntäviä yrityksiä ja myös julkisia toimijoita. Ajatuksena on, että verkostossa käynnistetään yhteisiä kehityshankkeita ja tehdään laajasti yhteistyötä Business Finlandin ja tutkimustoimijoiden kanssa. 

Kannustamme jäsenyrityksiämme vauhdittamaan omaa tekoälykehitystään tarjoamalla siemenrahoitusta yritysten omiin tekoälyhankkeisiin. On tärkeää lähteä liikkeelle nyt, pienin konkreettisin askelin.  

Yritysten tekoälykehitystä tukemaan lahjoitamme lisäksi 120 stipendiä tekoälyyn liittyvien maisteri- ja YAMK-lopputöiden tekemiseen jäsenyrityksissämme. Tuemme myös jäsenyritysten ja yliopistojen yhteistä soveltavaa tekoälytutkimusta ja tekoälyosaamisen kasvattamista Suomessa tarjoamalla osarahoitusta ulkomailta rekrytoitavien tekoälyn huippuosaajien tutkimus- ja opetustyöhön Suomessa.   

Tavoitteemme on, että Teknologiateollisuuden investointi vauhdittaa merkittävästi myös muita yksityisiä ja julkisia tekoälyinvestointeja Suomessa. Olemme eurooppalaisittain vielä tekoälyn kärkimaita, mutta kilpailu on kovaa. Tekoälyn hyödyntäminen on niin tärkeä uusi kilpailukykytekijä, että siitä on muodostumassa kilpailussa menestymisen reunaehto. Mitä tehokkaammin hyödynnämme tekoälyä, sitä paremmin Suomi pärjää.  

LISÄTIETOJA:

Matti Mannonen, johtaja, uudistuva teollisuus, puh. 040 544 7047, matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi

Tarkempaa tietoa rahoituksen hakemisesta tekoälyhankkeemme nettisivuilta

Lisää aiheesta: