Jäsenhakemus

Teknologiateollisuuden voima on ihmisissä. Jäsenyys ja aktiivinen toiminta Teknologiateollisuudessa antavat yritykselle ja sen johdolle ja asiantuntijoille suoran kosketuksen laajaan tietovirtaan ja yhteyden alan muihin johtaviin kollegoihin.

Jäsenenä hyödyt palveluista ja verkostoista

Jäsenenä hyödyt puhelinneuvonnasta, innovaatiotoiminnasta, kehittämishankkeista, kansainvälistymispalveluista sekä pk-yritysten, ympäristöasioiden ja tekniseen lainsäädäntöön liittyvistä erityispalveluista.

Työmarkkinayksikkömme antaa mm. työehtosopimusten ja työlainsäädännön tulkinta- ja soveltamisapua, konsultointipalveluja erilaisissa työelämän- ja tuottavuuden kehittämishankkeissa, oikeusapupalveluja sekä koulutusta työsuhteisiin liittyvissä kysymyksistä.

Työmarkkinamallin muutokseen liittyen keskeistä on myös yritysten paikalliseen sopimiseen liittyvän osaamisen ja valmiuksien nostaminen Teknologiateollisuuden moninaisin tukitoimiin.

Liity jäseneksi

Teknologiateollisuuden jäseneksi voivat hakea vähintään vuoden toimineet  työnantajayritykset, joiden toiminta liittyy seuraaviin aloihin: elektroniikka- ja sähköteollisuus, metallien jalostus, kone- ja metallituoteteollisuus, suunnittelu- ja konsultointiala ja tietotekniikka-ala. Jäsenhakemus tehdään kirjallisena. Yrityksen liittyessä Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi liittyy se samalla myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäseneksi.

Jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksun perusteena on jäsenyrityksen Suomessa maksama palkkasumma luontoisetuineen, ks. jäsenmaksun laskutusperusteet 2019. Jäsen on velvollinen antamaan vuosittain yhdistykselle palveluksessaan olevien henkilöiden lukumäärän, jäsenmaksuperusteet sekä muuta toimintaansa koskevia tietoja yhdistyksen ohjeiden mukaisesti. Saadut tiedot ovat luottamuksellisia.

Jäsenhakemus lähetetään allekirjoitettuna osoitteeseen: Teknologiateollisuus ry/ jäsenasiat, PL 10, 00131  HELSINKI

Jäsenhakemukset käsitellään liiton hallituksen kokouksissa. Vuoden 2019 viimeiset kokoukset ovat 27.8.2019 ja 22.10.2019. Uudet hakemukset tulee toimittaa liittoon viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Ennen jäsenhakemuksen käsittelyä liiton hallituksessa, otamme vielä yhteyttä jäsenhakemuksen jättäneeseen yritykseen tavataksemme.

Katso myös:

Lisätietoja:

Tiina Huusko, asiantuntija, CRM ja jäsenasiat, puh. 09 19231

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi