MTHL:n Työnantajat

MTHL:n Työnantajat

Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat ry on vuodesta 1976 lähtien kuulunut yhdistysjäsenenä Teknologiateollisuus ry:hyn.

Yhdistys on rekisteröity vuonna 1967. Edeltäjiensä kautta Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat on toiminut työnantajayhdistyksenä vuodesta 1957 alkaen. Metalliteollisuudenharjoittajat-nimisenä toimialajärjestönä toimiessaan yhdistys solmi vuonna 1945 ensimmäisen työehtosopimuksensa.

  • Jäsenyrityksiä 44
  • yhdistys neuvottelee pelti- ja teollisuuseristysalan työntekijöiden työehtosopimuksen.
  • Työehtosopimus

MTHL toimii rakennuspelti-, teollisuuseristys- ja ohutlevyalan yritysten yhteistyön paikkana.

Tavoitteenamme on mm.

  • kehittää ja sopia alan erikoispiirteet huomioivat, joustavat työehtosopimusmääräykset
  • hyvien toimintaedellytysten aikaansaaminen jäsenyrityksille
  • varmistaa osaavan työvoiman saatavuus.

Toiminnan painopistealueet

  • alan yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen
  • alan työehtosopimusmääräysten joustavuuden parantaminen
  • ammattitutkintojen (rakennuspeltisepän ja teollisuuseristäjän) sisällön ylläpito; ammattitutkintojen suorittamisedellytysten varmistaminen
  • jäsenyritysten ohjaaminen ja kouluttaminen työsuhdeasioissa.

Johtokunnan puheenjohtaja

Sami Ollikainen
Arme Oy
sami.ollikainen_at_arme.fi

Johtokunnan varapuheenjohtaja

Marjo Veitonmäki
Pelti- ja Rautatyö Oy
marjo.veitonmaki_at_lomanpelti.fi
 

Asiamies

Asiantuntija Tapio Toivonen
Teknologiateollisuus ry
puh. 050 380 1790
tapio.toivonen_at_teknologiateollisuus.fi