PK-yrityksillä on keskeinen rooli kasvun ja työllisyyden hoidossa

Teknologiateollisuuden jäsenistä yli 90 prosenttia on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Alan pk-yrityksiä edustava Yrittäjävaliokunta on tuottanut yrittäjyysohjelman vuosille 2016-2019. Yrittäjyysohjelman tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja kilpailukyvyn palauttaminen.

Ohjelmassa esitetään konkreettisia ratkaisuja, jotta pk-yritykset voisivat vastata odotuksiin kasvun, uudistumisen ja työllisyyden parantamiseksi.
Yrittäjävaliokunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Jouni Lievonen.

Yrittäjävaliokunnan aloitteesta on suunniteltu pk-yrityksille suunnattu myynnin koulutusohjelma, joka alkoi maaliskuussa 2018.

Teknologiateollisuuden alueorganisaatiot tukevat yrityksiä mm. työmarkkinakysymyksissä. Yhä keskeisemmäksi haasteeksi on noussut pk-yritysten kansainvälistyminen, IPR-kysymykset ja erilaiset tuotekopiointiin liittyvät asiat.

Pk-asioita Teknologiateollisuus ry:ssä hoitavat:

  • Johtaja Laura Juvonen, puh. 040 589 6263, laura.juvonen(a)teknologiateollisuus.fi ja
  • Johtava asiantuntija Veli Matti Kuisma, puh. 040 590 5773, veli-matti.kuisma(a)teknologiateollisuus.fi

 

 

Yrittäjävaliokunta

Tehtävät

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä omistajayrittäjyyttä koskevaa asiantuntemusta liitossa edustaa yrittäjävaliokunta, jonka puheenjohtajana toimii pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustava hallituksen varapuheenjohtaja.
Valiokunnan tehtävänä on pk-yritysten erityiskysymysten huomiointi liiton toiminnassa.

Yrittäjävaliokunnan jäsenet 2019

Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan sihteeri

Johtaja Laura Juvonen
puh. 040 589 6263 laura.juvonen(a)teknologiateollisuus.fi

Yrittäjyysohjelma

Suomalainen teollisuus lepää yhä enemmän pk-yritysten varassa. Teollisuudessa on meneillään rakennemuutos, jossa uusia yrityksiä syntyy ja pk-yritykset kasvavat ja työllistävät yhä enemmän. Meneillään olevan kasvun aikana pk-yritykset ovat törmänneet yhä pahenevaan osaaja- ja kapasiteettipulaan.  Kasvun rakentamisessa tarvitaan ennustettavaa yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja toimia, jotka ratkaisevat yrittäjyyttä rajoittavia ongelmia. Tähän tarvitaan poliittisia rakenteellisia uudistuksia sekä yritysten on itse kehityttävä ja pidettävä huolta kilpailukyvystä.

Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelmasta löytyvät ne linjaukset, joilla yrittäjävaliokunta uskoo Suomen uudistuvan.

Yrittäjyysohjelman pääviestit

  • Pk-yrityksiltä odotetaan paljon kasvun ja työllisyyden hoidossa
  • Kaiken lähtökohta on kilpailukykyinen toimintaympäristö.
  • Kehitettävää löytyy myös yritysten omassa toiminnassa.

Keskeisiä asioita, joilla pk-yrityksiin ladattuihin odotuksiin kasvusta ja työllistämisestä voitaisiin vastata, ovat toimintaympäristön kehittämiseen liittyvät toimet. Verotukseen ja rahoitukseen liittyvillä toimenpiteillä voidaan tukea yritysten investointeja ja uudistumista.

Yrittäjyysohjelma 2016-2019, haitariesite
Yrittäjyysohjelma 2016-2019, esitys

Pk-yritysten toimintaympäristöön vaikuttaminen

Seuraavat eduskuntavaalit käydään keväällä 2019, ja pk-yritysten tuleva toimintaympäristö määritellään monelta osin seuraavassa hallitusohjelmassa. Keskeisiksi kysymyksiksi nousevat verotus, kansainvälistyminen, sukupolvenvaihdokset ja yritysten investointimahdollisuus.

Teknologiateollisuus valmistelee parhaillaan tavoitteitaan seuraavalle hallituskaudelle. Teknologiateollisuuden näkemyksistä voi lukea myös julkaisusta Uudistuva teknologiateollisuus, avain Suomen menestykseen.

Alla linkkejä myös tavoitteisiimme vuoden 2015 vaaleissa.

Uudistumisen aika -käsikirja

On uudistumisen aika -video

Suomen suunta määritellään vaaleissa

Myynnin kehittäminen
Päivitetty:
21.6.2016, 17:14

MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

Myynnin koulutusohjelma pk-yrityksille

Yrittäjävaliokunnan aloitteesta on käynnistetty pk-yrityksille suunnattu myynnin koulutusohjelma. Koulutusohjelma rakentuu neljästä keskeisestä elementistä, benchmarkit eli kokemusten jakamisesta, hands on –harjoituksista ja sparrauksesta, kokeneiden kouluttajien panoksesta ja inspiroivista vierailijoiden kokemuksista.

Myynnin koulutusohjelma on kunnianhimoinen valmennusohjelma niille, jotka ovat päättäneet menestyä kansainvälisesti. Pilotti alkoi maaliskuussa 2018.

NÄIN SE TOIMII:

  • Neljä päivää eri vaiheissa vuotta.
  • Tarjonnasta voi valita ne palat, jotka sopivat yrityksen senhetkiseen tarpeeseen.
  • Mukaan voi tulla missä vaiheessa tahansa, vain yhteen jaksoon tai kaikkiin.
  • Samasta yrityksestä jaksoihin voivat osallistua samat tai eri ihmiset.

OPPIMISMODUULIEN AIHEITA OVAT:

Myynnin strategia
Myynnin johtaminen
Myynti I
Myynti II
sekä lisäpäivät osallistujien tilauksesta, esimerkiksi sopimustekniset asiat, julkisen sektorin tarjouskilpailut tms.

Lisätietoja: Laura Juvonen, kehitysjohtaja, puh. 040 589 6263, laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi

Liikejuridiikan palveluita pk-yrityksille

TUOTEKOPIOINTI

Suomalaiset vientiyritykset kohtaavat kansainvälisillä markkinoilla yhä enemmän omien tuotteidensa kopioita. Kopioidut tuotteet aiheuttavat suurta hämminkiä asiakaskentässä, koska laatu ja takuukysymykset ovat tulevat usein alkuperäisen tuotteen valmistajan ratkaistavaksi ja heikentävät yrityksen mainetta ja mahdollisuuksia toimia kansainvälisillä markkinoilla.

 

Sopimusoikeuden neuvontaa jäsenyrityksille

Asiantuntijaltamme yritykset saavat neuvontaa esim. takuu, reklamaatiot, viivästykset, immateriaalioikeudet, tuotevastuu ja riitojen ratkaisu.
Lisäksi järjestämme sopimusjuridiikan kouluksia yhteistyössä Teknologiainfo Teknova Oy:n kanssa.

SOPIMUSEHDOT JA -MALLIT

Yritystoiminta edellyttää yhteistoimintaa muiden yritysten kanssa ja yhteistoiminta puolestaan pelisääntöjä, joiden mukaan asiat hoidetaan. Teknologiateollisuuden vakioehdot auttavat sopimusten laadinnassa. Meiltä voit tilata pohjoismaisia yleisiä sopimusehtoja ja kansainväliseen kauppaan tarkoitettuja Orgalimen yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtoja löytyy mm. asennustoimituksiin, tavara- ja laitetoimituksiin, huoltoon, kunnossapitoon ja korjauspalveluihin, IT-ehdot ja sopimusmalleja, kommentaareja, oppaita.

Lyhyen sopimusehtojen valintaoppaan löydät tästä.

Yhteystiedot:

Merja Larikka, julkaisumyyjä, puh. 09 192 3381, merja.larikka(a)teknologiateollisuus.fi

Aluetoimistoilta tukea pk-yrityksille

Teknologiateollisuus ry:n viisi aluetoimistoa palvelevat yrityksiä ammattitaitoisesti, paikallisesti ja nopeasti.
Aluetoimistojen yhteystiedot ja asiantuntijat löydät tästä

LISÄTIETOJA ALUETOIMINNASTA:

Teppo Virta, aluetoiminnan johtaja, puh. 0400 827 368, teppo.virta(a)teknologiateollisuus.fi
Minna Helle, työmarkkinajohtaja, puh. 050 341 4884, minna.helle(a)teknologiateollisuus.fi

Pk-yritykset toimialaryhmissä ja -yhdistyksissä

Toimialaryhmät ja -yhdistykset muodostavat laajan yhteistyöverkoston jäsenyritystemme keskuudessa. Tällä hetkellä meillä on 10 toimialayhdistystä ja 25 toimialaryhmää, joissa on mukana noin 1300 yritystä.

Toimialaryhmät keräävät ja jakavat tietoa oman sektorinsa tilasta. Ne kuuluvat lähes kaikki oman alansa eurooppalaiseen yhteistyöjärjestöön ja jotkut sen lisäksi johonkin maailmanlaajuiseen järjestöön. Kunkin toimialan erityispiirteet ja tarpeet muun muassa lainsäädännön kehittämisessä saatetaan päättäjien tietoon sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. 

Yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi järjestetään seminaareja, neuvottelupäiviä, näyttelyitä sekä pidetään yhteyttä asiakas- ja sidosryhmiin. Myös kansainvälistymishankkeet ovat keskeisessä osassa toimialaryhmien ja -yhdistysten toiminnassa. 

LISÄTIETOJA:
Toimialaryhmistä ja -yhdistyksistä
Matti Mannonen, johtaja, elinkeinopolitiikka, puh. 040 544 7047, matti.mannonen(a)teknologiateollisuus.fi


 

Pk-tilastoja

Tilastopaketti, jossa tietoja pk-yrityksistä Suomessa

Lisää tietoa taloudesta ja tilastoista löydät täältä

TILASTOLLISISSA KYSYMYKSISSÄ AUTTAVAT:

Jukka Palokangas, johtava ekonomisti, puh. 040 750 5469, jukka.palokangas(a)teknologiateollisuus.fi ja
Petteri Rautaporras, pääekonomisti, puh. 050 304 2220, petteri.rautaporras(a)teknologiateollisuus.fi
Katriina Emaus, asiantuntija, puh. 0400 530 047, katriina.emaus(a)teknologiateollisuus.fi