Ohutlevytuotteet

Ohutlevytuotteet

Toimialaryhmä on vuonna 1989 perustettu Teknologiateollisuus ry:n ohutlevyjen ja/tai ohutlevytuotteiden valmistusta harjoittavien jäsenyritysten yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä toimintaa sekä vahvistaa alan kilpailukykyä metalliteollisuudessa.

Toiminnan tavoitteet

  • Toimia alan valmistajien kokemustenvaihto- ja keskustelufoorumina
  • Lisätä valmistajien välistä yhteistyötä
  • Selventää ja nostaa alan profiilia Suomessa
  • Valmistella alan tutkimusprojekteja toteutettavaksi
  • Vaikuttaa alan koulutusohjelmien sisältöön
  • Pitää yhteyttä alan kannalta tärkeisiin sidosryhmiin
  • Seurata alan kehitystä maamme rajojen ulkopuolella
  • Tukea toimialaryhmän jäsenyrityksiä sisäisen toiminnan laadun kehittämisessä.

Toimintatavat

Toimialaryhmän asioita hallinnoi johtoryhmä, johon kuuluu jäseninä yhdeksän ohutlevytuotteita valmistavan jäsenyrityksen edustajat sekä yksi oppilaitosten edustaja. Kaikilla johtoryhmän jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Johtoryhmä kokoontuu toimintavuoden aikana keskimäärin viisi kertaa. Vuoden 2020 johtoryhmän kokoonpanon näet tästä.

Toimialaryhmä pitää vuosittain vuosikokouksen, joka pidetään Ohutlevypäivien yhteydessä tai johtoryhmän  päättämänä muuna ajankohtana.

Toimialaryhmä järjestää vuosittain keväällä ohutlevypäivät, joilla esitellään ohutlevy­tuot­teiden käyttökohteita, valmistus­menetelmiä, ajankohtaisia tutkimus- ja kehityshankkeita sekä uusia innovaatioita.

Toimialaryhmä julkaisee Ohutlevy-lehteä, joka on ohutlevyalan ainoa suomalainen tekninen ammattilehti. Se antaa suunnittelijoille, valmistajille ja käyttäjille tietoa ohutlevyalan uusimmista tekniikoista, tutkimuksista ja käytännön kokemuksista.

Toimialaryhmä järjestää joka toinen vuosi ohutlevytuotekilpailun Plootu Fennica.

Liittyminen

Ohutlevytuotteet-toimialaryhmän jäseneksi voi liittyä jokainen ohutlevyjen ja/tai ohutlevytuotteiden valmistusta harjoittava Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritys sekä ohutlevyalan opetusta antava oppilaitos. Jäsenyys on maksuton ja jäsenetuna on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Ohutlevy-lehti, joka toimitetaan jäsenyrityksen/oppilaitoksen yhteyshenkilölle.

Jos jäsenyys Ohutlevytuotteet-toimialaryhmässä tuntuu kiinnostavalta, niin lähetä liittymislomake toimialaryhmän asiantuntijalle, jolta saa myös lisätietoja.

Toimialaryhmän puheenjohtaja:

Juha Tuomisto, Technical Development Manager
SSAB Europe Oy
Puh. 020 592 5456
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ssab.com

Toimialaryhmän sihteeri:

Reeta Luomanpää, asiantuntija
Teknologiateollisuus ry
Puh. 040 645 2019
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Ohutlevyterästen standardisointi:

Dipl.ins. Mika Vartiainen
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (MetSta)
Puh. 040 544 1579
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metsta.fi