Työvälineiden valmistajat

Työvälineiden valmistajat

Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä koordinoi alan yritysten teollisuus- ja talouspoliittista yhteistyötä. Toimialaryhmän tärkein tehtävä on omaa toimialaa koskevan teknisen ja taloudellisen tiedon hankkiminen, muokkaaminen ja levittäminen jäsenten keskuuteen.

Työvälinevalmistajat Suomessa

Suomalaiset työvälinevalmistajat tuottavat pääasiassa muotteja muoviteollisuudelle sekä erilaisia meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä metalliteollisuudelle.  Yhä merkittävämmäksi palveluksi on kasvamassa työvälineiden, erityisesti muottien huolto ja korjaus.

Toimialaryhmä on perustettu vuonna 1975 ja jäsenyrityksiä on 37 mukaan lukien kolme asiantuntijajäsentä. Yritykset edustavat noin 65 % toimialasta.

Toimialaryhmän painopistealueet ovat

  • toimialan kilpailukyvyn kehittämistyö
  • suhdanneseuranta
  • markkinatilanneseuranta
  • työvoiman saatavuus, laatu ja koulutus
  • laatujärjestelmät
  • verkostoituminen
  • läpimenoajan lyhentäminen
  • koulutustilaisuudet (kuten vuosittaiset neuvottelupäivät tammikuun lopussa)
  • kansainvälistyminen (Moulding Expo, FormnextRosmould)
  • vientiyhteistyö.

Toimialaryhmä on alan kansainvälisen yhdistyksen International Special Tooling and Machining Associationin (ISTMA) jäsen sekä myös aluekohtaisen ISTMA Europe -yhdistyksen jäsen.

 

Yhteystiedot

Toimialaryhmän puheenjohtaja
Jari Saaranen, kansainvälinen myynti
Akaan Työvälinepalvelu Oy
Puh. 050 472 2282
Sähköposti: sales@akatools.fi

Toimialaryhmän sihteeri:
Reeta Luomanpää, asiantuntija
Teknologiateollisuus ry
Puh. 040 645 2019
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Jäsenet

Tietoa toimialasta

Työvälineiden valmistus Suomessa

Suomalaiset työvälinevalmistajat tuottavat pääasiassa muotteja muoviteollisuudelle sekä erilaisia meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä metalliteollisuudelle.

Suomessa on tuloksellisesti keskitytty pieniin ja keskisuuriin muotteihin. Yhä merkittävämmäksi palveluksi on kasvamassa työvälineiden, erityisesti muottien huolto ja korjaus. Huollolla on suuri merkitys myös yrityksille, jotka valmistavat työvälineitä omaan käyttöönsä.

Konepajateknisesti työvälineiden valmistus on yksi vaativimmista toimialoista. Suomen työvälinevalmistajien teknologinen taso onkin hyvä. Alan osaajien pitää hallita niin materiaalit ja tekninen laatu kuin lämpö- ja pintakäsittelymenetelmätkin. Omat erikoiset osaamisvaatimuksensa tuovat muovin käsittelyn erikoishaasteet.

Työvälineiden valmistus liittyy läheisesti myös 3D-suunnittelujärjestelmiin ja CAM-ohjelmointiin. Korkeatasoinen tietotekninen osaaminen onkin oleellista paitsi oman tuotesuunnittelun myös asiakkaan työstö- ja koneistusprosessin hallinnan ja kehittämisen tukena.

Monen suomalaisen työvälinevalmistajan taustalla on ison yrityksen oma työkaluosasto, joka on sittemmin irrottautunut alihankkijaksi ja palveluntarjoajaksi myös muille alan toimijoille. Myös teollisuuden omilla työkaluosastoilla on yhä tärkeä merkitys osaamisen ylläpidossa.

Alan yritysten teollisuus- ja talouspoliittista yhteistyötä koordinoi Teknologiateollisuus ry:n työvälineiden valmistajien toimialaryhmä.