Työvälineiden valmistajat

Työvälineiden valmistajat

Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä koordinoi alan yritysten teollisuus- ja talouspoliittista yhteistyötä. Toimialaryhmän tärkein tehtävä on omaa toimialaa koskevan teknisen ja taloudellisen tiedon hankkiminen, muokkaaminen ja levittäminen jäsenten keskuuteen.

Työvälinevalmistajat Suomessa

Yllä olevassa kuvassa on 26.1.2017 Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivillä palkitut: Tuomas Loiskekoski paras opinnäytetyö sekä elämäntyöpalkitut Aarre Lehtimäki ja Tapio Särkkä.
Palkinnon jakoivat toimialaryhmän puheenjohtaja Jari Saaranen, CM Tools Oy ja johtava asiantuntija Veli Matti Kuisma, Teknologiateollisuus ry.

Suomalaiset työvälinevalmistajat tuottavat pääasiassa muotteja muoviteollisuudelle sekä erilaisia meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä metalliteollisuudelle.  Yhä merkittävämmäksi palveluksi on kasvamassa työvälineiden, erityisesti muottien huolto ja korjaus.

Toimialaryhmä on perustettu vuonna 1975 ja jäsenyrityksiä on 41 mukaan lukien kolme asiantuntijajäsentä. Yritykset edustavat noin 65 % toimialasta.

Special Tools export and import 2017

Toimialaryhmän painopistealueet

  • toimialan kilpailukyvyn kehittämistyö
  • suhdanneseuranta
  • markkinatilanneseuranta
  • työvoiman saatavuus, laatu ja koulutus
  • laatujärjestelmät
  • verkostoituminen
  • läpimenoajan lyhentäminen
  • koulutustilaisuudet (kuten vuosittaiset neuvottelupäivät tammikuun lopussa)
  • kansainvälistyminen (Moulding Expo in May 2019, Formnext in November 2018Rosmould in June 2019)
  • vientiyhteistyö

Toimialaryhmä on alan kansainvälisen yhdistyksen International Special Tooling and Machining Associationin (ISTMA) jäsen sekä myös aluekohtaisen ISTMA Europe -yhdistyksen jäsen.

 

Yhteystiedot

Toimialaryhmän puheenjohtaja
Liiketoimintajohtaja Jari Saaranen
CM Tools Oy
puh. 046 850 9396
etunimi.sukunimi@cmtools.fi

Asiantuntija
Veli Matti Kuisma, TkT, johtava asiantuntija
puh. 040 590 5773
etunimi-etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Jäsenet

Tietoa toimialasta

Työvälineiden valmistus Suomessa

Suomalaiset työvälinevalmistajat tuottavat pääasiassa muotteja muoviteollisuudelle sekä erilaisia meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä metalliteollisuudelle.

Suomessa on tuloksellisesti keskitytty pieniin ja keskisuuriin muotteihin. Yhä merkittävämmäksi palveluksi on kasvamassa työvälineiden, erityisesti muottien huolto ja korjaus. Huollolla on suuri merkitys myös yrityksille, jotka valmistavat työvälineitä omaan käyttöönsä.

Työvälineiden valmistus Suomessa muodostaa noin 110 miljoonan euron suuruisen teollisuudenalan, mistä vuonna 2013 noin 26,5 M€ meni vientiin, mutta työvälineitä tuotiin 35 miljoonalla eurolla.

Konepajateknisesti työvälineiden valmistus on yksi vaativimmista toimialoista. Suomen työvälinevalmistajien teknologinen taso onkin hyvä. Alan osaajien pitää hallita niin materiaalit ja tekninen laatu kuin lämpö- ja pintakäsittelymenetelmätkin. Omat erikoiset osaamisvaatimuksensa tuovat muovin käsittelyn erikoishaasteet.

Työvälineiden valmistus liittyy läheisesti myös 3D-suunnittelujärjestelmiin ja CAM-ohjelmointiin. Korkeatasoinen tietotekninen osaaminen onkin oleellista paitsi oman tuotesuunnittelun myös asiakkaan työstö- ja koneistusprosessin hallinnan ja kehittämisen tukena.

Monen suomalaisen työvälinevalmistajan taustalla on ison yrityksen oma työkaluosasto, joka on sittemmin irrottautunut alihankkijaksi ja palveluntarjoajaksi myös muille alan toimijoille. Myös teollisuuden omilla työkaluosastoilla on yhä tärkeä merkitys osaamisen ylläpidossa.

Alan yritysten teollisuus- ja talouspoliittista yhteistyötä koordinoi Teknologiateollisuus ry:n työvälineiden valmistajien toimialaryhmä. Toimialaryhmän jäseniä on tällä hetkellä 55 sekä kaksi kannattajajäsentä ja kolme sidosryhmäjäsentä. Jäsenten osuus koko maan tuotantokapasiteetista on noin 65 %.