ABB:n teknologia vahvistaa Kalasataman älykästä energiajärjestelmää

ABB:n teknologia vahvistaa Kalasataman älykästä energiajärjestelmää

Helsingin Kalasataman energiajärjestelmä täydentyy ABB:n kojeistoteknologialla ja rengasverkkoratkaisulla.  

Älykkäiden energiajärjestelmien mallialueella Helsingin Kalasatamassa käytetään ABB:n digitaalista kojeistoteknologiaa ja rengasverkkoratkaisua. Molemmat teknologiat ovat Suomen mittakaavassa ensimmäisiä lajissaan. Ne turvaavat Kalasataman alueen mahdollisimman häiriöttömän sähkönsaannin.  

Perinteisissä sähkönjakeluverkoissa sähkö liikkuu yksisuuntaisesti energiayhtiöltä kuluttajalle. Uusissa älyverkkoratkaisuissa muuntamon läpi kulkevan energian suunta voi vaihdella tilanteen mukaan. Esimerkiksi pienten aurinko- ja tuulivoimaloiden yleistyessä tarvitaan yhä useammin mahdollisuus syöttää energiaa takaisin verkkoon.  

ABB:n Unigear Digital -kojeisto mahdollistaa muuttuvien kuormien hallinnan sensori-, väylä- ja suojausteknologian ansiosta. Digikojeiston etuina ovat energiansäästö, käytön joustavuus ja turvallisuus sekä merkittävä säästö kojeiston jättämässä hiilijalanjäljessä koko elinkaarensa aikana. 

Lisäksi Kalasataman alueella debytoi suljettu rengasverkko, jossa sähkönsyöttö on päällä jatkuvasti kahdesta suunnasta. Tämä siirtoverkoissa yleinen verkon käyttötapa otetaan nyt ensimmäistä kertaa käyttöön keskijänniteverkon rengasverkossa. Ratkaisulla varmistetaan mahdollisimman häiriötön sähkönsyöttö kriittisiin kulutuskohteisiin sekä pienennetään keskijänniteverkon häviöitä. 

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Voima Graphics Oy