leena_pontynen-3hiresm2.jpg

Ammatillisen koulutuksen laatu luvattiin turvata – Tehty rahoituksen muutos ei edistä työllisyysvaikutuksia

|
Leena Pöntynen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti tänään, että ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen, suoritusrahoituksen ja vaikuttavuusrahoituksen osuudet pidetään vuoden 2020 tasolla. Perusrahoituksen osuus on siis jatkossakin 70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksesta. 

Nähtäväksi jää, miten ilmoitettu muutos vaikuttaa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat jo parin vuoden ajan valmistautuneet aiemmin ilmoitettuun rahoitusjärjestelmän muutokseen.

Oppilaitokset ovat vahvistaneet työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja uudistaneet koulutuksen sisältöjä, jotta koulutuksen läpäisy sekä opiskelijoiden työllistyminen koulutuksen jälkeen parantuisivat. Nyt muutetaan rahoitusjärjestelmää, jonka käyttöönotto on vielä kesken. Tuloksellisuus- ja vaikuttavuusrahoituksen painotus jää nyt tulevaisuuteen. Tämä nimenomainen rahoitus olisi kannustanut oppilaitoksia vahvistamaan yrityskumppanuuksia sekä edistämään siten hallituksen työllisyystavoitetta. 

Koulutuksen todelliset kustannukset paljon nykyistä suuremmat  

Tekniikan alan ammatillisen koulutuksen rahoituspulma on todellinen. Rahoitus ei riitä varmistamaan koulutuksen laatua tekniikan aloilla. Teknologiateollisuus on toistuvasti vaatinut koulutuksen rahoituksen lisäämistä, jotta opiskelijat saavuttavat työelämässä ja uranaikaisessa oppimisessa tarvittavat taidot. Useat yritykset nostavat osaavan työvoiman saatavuuden jo merkittävimmäksi kasvunsa esteeksi.

Teknologiateollisuus tarvitsee joka vuosi 3200 ammattiosaajaa. Suomalainen koulutusjärjestelmä pystyy tuottamaan vain noin puolet teknologiateollisuudessa tarvittavista osaajista. Alan vetovoima ja koulutuksen läpäisy on kansallisesti saatava nousuun. 

Tekniikan alojen ammatilliset tutkinnot on sijoitettu  rahoitusjärjestelmässä kustannusryhmään kaksi (2/5). Todelliset kustannukset ovat kuitenkin jopa kolmanneksen tätä suuremmat. Tekniikan alojen koulutus vaatii investointeja koneisiin ja laitteisiin ja on kallista järjestäjälle.  

Tekniikan alojen koulutuksen järjestämisen todelliset kustannukset vastaavat kustannusryhmää neljä (4/5), jolla oppilaitokset pystyvät varmistamaan koulutuksen laadun ja työelämävastaavuuden. Resurssien tarve on pysyvä.  

Rahoitusjärjestelmällä kikkailu ei lisää käytettävissä olevaa rahaa.

Hallitusohjelma lupasi turvata ammatillisen koulutuksen laadun rahoitustasoa kasvattamalla. Rahoitusjärjestelmällä kikkailu ei lisää käytettävissä olevaa rahaa, vaan jakaa sen vain eri tavoin.

Tekniikan alat rakentavat yhteiskuntamme hyvinvointia. Erityisesti kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen rahoitukseen on saatava vahvistusta heti. Muuten voi pian käydä niin, että yrityksemme suuntaavat ulkomaille, kun osaajia ei Suomesta löydy. OKM:n tulee myös ryhdistäytyä englannin kielisten tutkinnonanto-oikeuksien myöntämisessä. 

Lisätietoja:

Leena Pöntynen, koulutusjohtaja, Teknologiateollisuus ry, puh. 040 130 6113, @leenapontynen