Elomaticin laivasuunnittelijat
Artikkeli

”Teknologiaosaamisella varmistetaan se, että pysymme huipulla” – Elomatic kiittää yhteistyötään korkeakoulujen kanssa

27.10.2019 klo 11.03
Tuhannen työntekijän Elomatic on kovassa kasvussa, mutta sitä vaivaa sama ongelma kuin muitakin Suomen teknologiayrityksiä: osaajapula. Teknologiateollisuus suosittelee nykyistä tiiviimpää yhteistyötä yliopistojen ja yritysten kesken.

”Kokeneiden osaajien saaminen on vaikeaa. Se vaihtelee toimialasta riippuen, mutta ei ole missään helppoa”, sanoo Elomaticin toimitusjohtaja Patrik Rautaheimo.

Turkulaislähtöinen Elomatic on globaali konsultointi-, suunnittelu- ja tuotekehitysfirma. Toimistoja on yhdeksässä maassa ja kuudessa Suomen kaupungissa.

Tällä hetkellä yritys hakee muun muassa projekti-insinöörejä, pääsuunnittelijoita ja suunnittelijoita. Suomessa paikkoja on auki 20 ja ulkomailla 5. Suurin osaajapula on sähkö- ja automaatiopuolella. LVI- ja ohjelmistotoimialoilla olisi tarvetta niin insinööreille kuin diplomi-insinööreillekin. Koulunpenkiltä on löytynyt muutamia työntekijöitä, mutta kokeneita konkareita ei ole maassa tarpeeksi.

Uusia osaajia koulutettava lisää

Teknologiateollisuus ry:n selvityksen mukaan Suomen korkeakoulut eivät tuota tarvittavaa määrää uusia osaajia teknologiayritysten tarpeisiin.

”Selvityksemme mukaan 60 prosentilla teknologia-alalle rekrytoitavista uusista työntekijöistä tulisi olla korkeakoulututkinto tai sitä vastaava osaaminen”, toteaa asiantuntija Touko Apajalahti Teknologiateollisuus ry:stä.

Kauempana yliopistopaikkakunnista vaikeutta lisää se, että tekniikan koulutuksen suosio vaihtelee alueittain, eivätkä osaajat juuri muuta työn perässä. Teknologiateollisuus ry:n tuoreen korkeakoulutusta koskevan selvityksen mukaan yliopistoista valmistuvat työllistyvät usein opiskelupaikkakunnilleen tai sen liepeille tai Uudellemaalle. Paluumuuttajia kotikonnuille ei juuri näy.

Koulutustausta tuntuu myös Elomaticin arjessa.

”Meidän on paljon vaikeampi saada diplomi-insinöörejä Turkuun ja Jyväskylään kuin Tampereelle tai Helsinkiin”, Rautaheimo sanoo. 

Rautaheimo Patrik

Patrik Rautaheimon johtamassa Elomaticissa on 25 työpaikkaa avoinna.

 

Millä Elomatic sitten houkuttelee osaajia?

”Mehän haluamme asiantuntijoita, jotka voisivat saada töitä mistä tahansa. Eihän sellaisia ihmisiä saada muuten kuin kiinnostavilla töillä ja hyvillä olosuhteilla. Olemme perheyritys ja pyrimme kohtelemaan ihmisiä hyvin ja motivoiden.”

Se tarkoittaa pätevää ja ihmisistä huolta pitävää esimiestyötä sekä yhdessä tekemistä.

”Näin saadaan aikaan positiivinen kierre. Positiivinen sana kiirii. Olemme pitkäjänteisiä kehittäjiä, emmekä hötkyile sivuille.”

Arvoa diplomi-insinöörin perusosaamiselle

Rautaheimo uskoo rekrytoinnin olevan entistä haastavampaa tulevaisuudessa ­– varsinkin jos talouden laskusuunta ei jatku. Toinen ongelma on osaajien ikäjakauma: väki lähtee eläkkeelle.

Rautaheimosta tulevaisuudessa kannattaisi kouluttaa ammattilaisia, joilla on hyvät matemaattiset ja fysiikan taidot, ja jotka sen jälkeen erikoistuisivat.

Erityisesti sähkö- ja automaatiosuuntautuneita osaajia tarvitaan hänestä lisää. Laitteet sähköistyvät entisestään ja energiatehokkaita ratkaisuja etsitään.

Rautaheimo muistuttaa, että digitalisaation lisäksi korkeakouluissa ei saa unohtaa perusteknologian opetusta.

Tarvitaan myös diplomi-insinöörien ja insinöörien perusosaamista.

”Tarvitaan myös diplomi-insinöörien ja insinöörien perusosaamista, jolla rakennetaan muun muassa liikenne- ja tuotantovälineitä. Olemme Suomessa jo huippuja risteilylaivojen ja jäänmurtajien rakentamisessa, sähkövoimassa, paperi- ja prosessikonepuolella. Digitaalisuus tulee perinteisellekin puolelle, mutta näiden alojen teknologiaosaamisella varmistetaan se, että pysymme huipulla.”

Yritysten ja korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön Rautaheimo on tyytyväinen. Elomaticilla on hyvät yhteydet muun muassa Turun yliopiston, Aalto-yliopiston ja jyväskyläläisen ammattikorkeakoulun kanssa. Hyvänä esimerkkinä yhteistyön syvyydestä on Turussa alkava diplomi-insinöörikoulutus, jossa Elomaticin henkilöstöjohtaja on asiantuntija-apuna professorivalinnoissa.

Oli osaajapulaa tai ei – yrityksen kotipesä säilyy tulevaisuudessakin Suomessa,

”Olemme suomalainen firma ja täällä pysymme. Toki laajennamme jatkuvasti ulkomaille asiakkaiden tai liiketoiminnan perässä.”

Täsmäkoulutuksia ja yritysten omaa panosta

Teknologiateollisuuden Touko Apajalahti kiittelee korkeakoulujen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä lisätä korkeakoulutuksen tutkintomääriä.

”Se ratkaisee ongelmaa osittain. Pienemmissä kaupungeissa yritykset tarvitsevat toisenlaisia ratkaisuja, kuten erilaisia täydennyskoulutuksia, joita yksi tai useampi yliopisto yhdessä järjestäisi.”

Esimerkiksi insinööri voisi päivittää 2-vuotisella koulutuksella osaamisensa diplomi-insinööriksi.

”Tämä ei suoraan tuo uusia osaajia alueelle, mutta paikalliset kehittävät omaa osaamistaan korkeammalle. ”

Touko Apajalahti

Asiantuntija Touko Apajalahti kiittelee korkeakoulujen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä lisätä korkeakoulutuksen tutkintomääriä.

 

Yksi lääke osaajapulaan on yliopistojen ja yritysten yhteistyön lisääminen.

”Olemme laatineet toimenpide-ehdotuksen, jossa suosittelemme nykyistä tiiviimpää yhteistyötä – kumppanuusmallien luomista –  yliopistojen ja yritysten kesken.”

Näin syntyisi molempia osapuolia hyödyttäviä projekti- ja harjoitustöitä sekä kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Tieto ajankohtaisesta tutkimuksesta, alan kehityksestä ja eri teknologia-alojen tarpeista vaihtuisi systemaattisesti osapuolten kesken ja kehittäisi alaa.

Apajalahden mielestä yritysten itsensä olisi tärkeä pysähtyä pohtimaan osaamista liiketoiminnan strategisena kysymyksenä.

”Olemme Teknologiateollisuus ry:ssä käynnistämässä kasvuohjelmaa, jolla tuemme yrityksiä nostamaan osaamisen strategiseksi kysymykseksi. On liiketoiminnan kannalta tärkeä miettiä, millaista osaamista tarvitaan ja mistä hakea sitä”, Apajalahti toteaa.

Teksti: Marjo Vuorinen

Lisää aiheesta:

Tiedote: Työpaikkoja olisi tarjolla – Tekniikan alan koulutus voisi rtatkaista osaajapulan opiskelijamääriä kasvattamalla

Blogi: Osaamiseen investoiminen on yrityksille elinehto

Selvitys: Työtä on – mistä osaajat? Teknologiateollisuuden näkökulmia tekniikan korkeakoulutukseen