Osaamiseen investoiminen on yrityksille elinehto

Laura Juvonen

Osaamiseen investoiminen on yrityksille elinehto

25.10.2019 klo 15.39 |
Johtaja Laura Juvonen, kasvu ja osaaminen

Osaaminen on yrityksille strateginen kysymys. Kykymme luoda uutta ja oppia tulee pitkälti ratkaisemaan ketkä pärjäävät. Kestävän kasvun takaavat uudet liiketoimintamallit maksimoivat asiakasarvoa ja minimoivat hukkaa – ja tämä on pitkälti mahdollista vain hyödyntämällä uusimpia teknologioita.

Digitaalinen murros ja kestävä kehitys tarkoittavat uusia tuotantoteknologioita, robotiikkaa, datan ja tekoälyn hyödyntämistä, ympäristöystävällisempiä teknologioita ja asiakaskeskeisempiä ratkaisuita. Samalla työelämä muuttuu. Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä tullaan tulevaisuudessa näkemään yhä enemmän data scientisteja, robopomoja, ekosysteemikoordinaattoreita, lisätyn todellisuuden mallintajia sekä asiakkaan tarpeiden ja uusien teknologioiden yhdistäjiä (Teknologiateollisuuden osaajatarveselvitys, 2018).

Globaalissa kilpailussa menestyminen edellyttää koko ajan korkeampaa osaamista. Jo tällä hetkellä teknologiateollisuuteen rekrytoitavista uusista osaajista 60 prosenttia on korkeakoulutettuja ja osuus kasvaa. OECD:n Skills for Jobs -selvityksen (2018) mukaan Suomessa on OECD-maiden suurin kysyntä korkean osaamisen työntekijöille.

Suomen korkeakoulut eivät tälläkään hetkellä tuota tarvittavaa määrää uusia osaajia teknologiayritysten tarpeisiin ja kisa osaajista kasvaa. On perusteltua ja tärkeää, että tekniikan korkeakoulutuksen määriä kasvatetaan. Tuoreessa selvityksessämme ”Työtä on – mistä osaajat?” kerromme, mihin suuntaan tekniikan korkeakoulutusta tulisi kehittää teknologiateollisuuden osaamis- ja osaajatarpeisiin vastaamiseksi.

Yrityksillä on kuitenkin itsellään merkittävä rooli ja vastuu oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä. Tiedon toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja Tampereen yliopiston provosti Jarmo Takala haastoivat hiljattain yritykset ja yliopistot tiivistämään yhteistyötään. ”Olemme Suomessa hyvässä asemassa, meillä on jatkuvaan oppimiseen voimavarat ja osaaminen. Ratkaisevaa on nyt se, tuleeko tämä olemaan kaikkien yritysten ja yhteisöjen strategian ja johtamisen avainkysymyksenä”, Alkio sanoi.

Teknologiateollisuus ry:n hallituksen hyväksymät korkeakoulupolitiikan linjaukset sisältävät samalla myös sitoumuksen siitä, kuinka Teknologiateollisuuden jäsenyritysten tulee ottaa vastuuta osaamisen kehittämisestä ja yhteistyöstä korkeakoulujen kanssa. Yritysten tulee:

  • Tunnistaa osaaminen strategisena kysymyksenä ja keinot osaamisen kehittämiseen
  • Solmia korkeakoulujen kanssa kumppanuuksia ja sopia mitä kumppanuus konkreettisesti tarkoittaa, esimerkiksi projekti-, harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, osallistumista koulutuksen suunnitteluun, täydennyskoulutusta ja t&k-yhteistyötä 
  • Asettaa tavoitteeksi monimuotoisuuden lisääminen, esimerkiksi käynnistää toimenpiteet kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoimiseksi ja yrityskulttuurin kehittämiseksi
  • Osallistua keskusteluun tekniikan korkeakoulutuksen kehittämisen isoista linjoista osaamis- ja osaajatarpeiden ja kohtaanto-ongelmiin vastaamiseksi

Tämän edistämiseksi Teknologiateollisuus ja Kasvuryhmä käynnistävät alkuvuodesta kasvuohjelman, joka herättää yrityksiä käsittelemään osaamista strategisena kysymyksenä sekä tarjoaa työkaluja ja ”portin” käytännön toimenpiteisiin esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden työllistämiseksi.

Lisätiedot:

Laura Juvonen, johtaja (kasvu ja osaaminen) puh. 040 589 6263, @Laura_Juvonen

Lisää aiheesta:

Tiedote: Selvitys: Työpaikkoja olisi tarjolla – Tekniikan alan koulutus voisi ratkaista osaajapulan opiskelijamääriä kasvattamalla

Artikkeli: ”Teknologiaosaamisella varmistetaan se, että pysymme huipulla” – Elomatic kiittää yhteistyötään korkeakoulujen kanssa

Selvitys tekniikan korkeakoulutuksesta 2019: Työtä on – mistä osaajat? Teknologiateollisuuden näkökulmia tekniikan korkeakoulutukseen 

Osaajatarveselvitys 2018: 9 ratkaisua Suomelle – Teknologiateollisuuden koulutuksen ja osaamisen linjaus 2018