Lausunto

Lausuimme hallituksen esityksestä erityisosaajadirektiiviksi

Erityisosaajadirektiivin käyttöön ottamiseksi tehtävän kansallisen sääntelyn olisi lähdettävä siitä tavoitteesta, että erityisosaajien liikkuvuus EU-alueella ja siten myös saatavuus Suomeen paranevat. Tämä olisi monen suomalaisen teknologiateollisuuden aloilla toimivan yrityksen etu, tarve ja tavoite. Ehdotettu kolmen kuukauden pituinen aika löytää uusi työ (jos työsuhde on kestänyt väh. kaksi vuotta, 6 kuukauden) on mielestämme liian tiukka ja potentiaalisesti vaikeita tilanteita kansainvälisille ammattilaisille aiheuttava. Olisi Teknologiateollisuus ry:n mielestä tärkeää punnita ehdotetun kolmen kuukauden rajan potentiaalisia hyötyjä potentiaalisiin haittoihin ja vakavasti harkita, että työnhakuaika minimissäänkin olisi pidempi, kuten kuusi kuukautta. 

Avaa lausunto >>