Lausunto

Lausunto ehdotuksista korkeakoulujen rahoitusmalliksi

Teknologiateollisuus ry katsoo, että rahoitusmalleihin tehtävät muutokset ovat lähtökohtaisesti pieniä, eivätkä suuresti uudista rahoitusmalleja.  Erityisesti korkeakoulujen toiminnan vaikuttavuuden kehittäminen tulisi saada vahvemmin ja monipuolisemmin mukaan tuleviin rahoitusmalleihin. Työ jo nyt tarkasteltavasta seuraavan kauden malleista olisikin syytä aloittaa välittömästi, jotta vaihtoehtoisten mallien etsimiselle, tarkemmalle analyysille ja mallintamiselle ja niistä käytävälle keskustelulle olisi riittävästi aikaa ja tilaa.

Avaa lausunto >>