Lausunto

Lausunto jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta

25.3.2021 klo 13.05

Teknologiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyvistä laeista.

Yhdymme pääosin Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausuntoon, mutta haluamme nostaa esille erityisesti seuraavaa:

Uudet osaamistarpeet syntyvät TKI-toiminnasta – tarvitaan silta koulutusjärjestelmään.

Uusia innovaatioita ja kasvuliiketoimintaa ei synny ilman korkeatasoista koulutusta ja maailmanluokan osaamista. Vastaavasti uudet innovaatiot ja TKI-toiminta tuottavat aina uusia, nousevia osaamistarpeita yritysten uusille liiketoiminta-alueille. Koulutusjärjestelmämme heikkous tällä hetkellä liittyy siihen, miten ketterästi se vastaa TKI-toiminnan kautta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin... Avaa lausunto