Lausunto

Lausunto ulkomaalaislain ja maahantulon edellytysten muutoksista opiskelun ja tutkimuksen perusteella

Teknologiateollisuus ry pitää tärkeänä, että oleskelulupajärjestelmää selkeytetään ja normaaleja työperäisen maahanmuuton väyliä korostetaan. Maahanmuuton tulisi olla työhön johtavaa ja siksi lainsäädännön, maahanmuuton prosessien ja viranomaistoiminnan tulisi ohjata hakemaan työtä Suomesta siihen tarkoitettua reittiä pitkin. Toisaalta meillä ei ole osaajapulan Suomessa varaa menettää yhtään työntekijää ulkomaille. Siksi tarvitaan huolellista vaikutusten arviointia mm. siitä, miten kaistanvaihdon vaikeuttamisen ehdotetut keinot vaikuttaisivat osaajien saatavuuteen.

Avaa lausunto >>