Lausunto

Lausunto ulkomaalaislain muuttamisesta

26.10.2022 klo 13.29

Teknologiateollisuuden lausunnossa eduskunnan hallintovaliokunnalle haluamme kiinnittää huomiota kansallisen viisumin vaikuttavuuteen aidosti maahantuloa nopeuttavana toimenpiteenä. Viisumi tulisi myöntää heti, kun oleskelulupa työn tai opiskelun perusteella on laitettu vireille. Näin henkilö voisi saapua Suomeen ja aloittaa työn tai opiskelun huomattavasti sujuvammin. Se lisäisi entisestään Suomen houkuttelevuutta maana sekä motivoisi yrityksiä ja korkeakouluja hyödyntämään kansainvälistä rekrytointia.

Avaa lausunto >>