Lausunto

Vientiliittojen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

1.6.2020 klo 14.10

Tiivistelmä vientiteollisuuden lausunnosta:

  • Vientiteollisuus katsoo, että kallis ja tehoton uudistus tulisi perua ja yhteiskunnan rajalliset resurssit suunnata opetuksen laadun vahvistamiseen perus- ja toisella asteella.
  • Tulevaisuudessa on tärkeää talouden vaurioiden korjaaminen ja julkisen talouden vakauttaminen.
  • Uudistus ei tällaisenaan ole taloudellisesti kestävä. Se aiheuttaa yhteiskunnalle suuren, jatkuvan menoerän ilman takeita vaikuttavuudesta.
  • Menneiden kausien koulutussäästöt ovat leikanneet lähiopetuksen määrää. Nyt rahoitus tulee kohdistaa opetukseen, ohjaukseen ja opiskelun tukeen.
  • Toisen asteen koulutuksen tulee taata osaamisen laatu.

 

Lue koko lausunto