leena_pontynen-3hiresm2.jpg

Pienet oppilaat ansaitsevat tasa-arvoisen mahdollisuuden innostua matematiikasta

|
Leena Pöntynen

Tänä syksynä koulunsa aloittaa noin 60 000 pientä ekaluokkalaista monista erilaisista taustoista. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuminen on jo osaltaan kuronut umpeen eroja lasten lähtötasoissa, ja perinteisesti suomalainen koulu on pystynyt hyvin tasoittamaan lasten erilaisia sosioekonomisia taustoja. Viime vuosina tässä on kuitenkin valitettavasti nähty negatiivista kehitystä mm. PISA tutkimuksissa sekä viime viikolla julkaistussa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lähtötasoarvioinnissa

Oppimiseen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka "lukumäärätietoinen" lapsen kasvuympäristö on. 

Kotitaustalla on merkitystä pitkälle lapsen koulupolulla, myös matemaattisessa kyvykkyydessä. Oppimiseen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka "lukumäärätietoinen" lapsen kasvuympäristö on. Professori Minna Hannula-Sormunen on tutkimuksissaan havainnut, että jos aikuinen ja lapsi tarkastelevat maailmaa numeroiden kautta, vaikka laskemalla ja luokittelemalla autoja parkkipaikalla, aukeaa lapselle mahdollisuus oppia aikuiselta lisää taitoja lukumäärien ja muun matematiikan käsittelemiseen ja hyödyntämiseen omassa toiminnassa. "Laskulasien" ottaminen käyttöön leikeissä ja tavallisissa arjen tilanteissa kannustaa lasta näkemään maailmaa matemaattisin silmin ja kantaa pitkälle myös koulupolulla. 

Koulun aloittaminen on lapsen kehityksen kannalta keskeinen vaihe. Silloin lapsi kohtaa perusasioiden oppimiseen liittyviä haasteita, mutta on myös innoissaan uuden oppimisesta. Pieni oppilas alkaa saamansa palautteen myötä rakentaa kuvaa itsestään oppijana ja muodostaa omaa minäpystyvyyden kokemustaan. Tässäkin vanhemmilla on keskeinen rooli. Usein kuulee puhuttavan, että "vanhemmallanikin oli huono laskupää", mutta harvempi vertaa historian oppimistaan vanhempansa "historiapäähän". Tärkeää on rakentaa lapsille vahva käsitys siitä, että harjoittelemalla jokainen voi oppia ja kehittyä. Ensimmäisten kouluvuosien aikana kehittyvät matematiikkaan liittyvät tuntemukset myös ennustavat myöhempää matemaattisten taitojen kehittymistä, joten alkuopettajat ovat tässä paljon vartijoina! 

Oppimistulokset matemaattisissa aineissa ovat Suomessa kääntyneet laskuun kuluneen vuosikymmenen aikana. Onneksi Ihan tuoreimmat tarkastelut kertovat, että matematiikan kirjoittaminen ylioppilaskokeissa on nousussa. Tämä on tärkeää, sillä matemaattista osaamista tarvitaan Suomessa. Työpaikkoja matematiikan osaajille on paitsi nyt, myös tulevina vuosikymmeninä, sillä teknologiaosaamista tarvitaan kaikilla aloilla. 

Tähän osaamiseen tulee kiinnittää huomiota jo pienestä pitäen, sillä matematiikka on kumulatiivinen oppiaine, joka rakentuu aiemmin opitun varaan. Myös luottamuksella omiin kykyihin on valtava merkitys, joten innostuksen merkitys tulee nostaa oppimisen ytimeen. 

Luottamuksella omiin kykyihin on valtava merkitys, joten innostuksen merkitys tulee nostaa oppimisen ytimeen. 

Jotta jokainen suomalainen lapsi saisi mahdollisuuden innostua matematiikasta, tarjoamme tänä syksynä täysin maksuttoman Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojektin ekaluokkalaisille. Siinä jokainen lapsi pääsee harjoittelemaan yhteistoiminnallisesti innostuen taitojaan eri oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa.  

Opettajien opettajille suunnittelemassa materiaalissa on huomioitu opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet sekä rakennettu kokonaisuus työtavoin, jotka vahvistavat oppilaiden oppimisen taitoja ikätasoisesti. Näiden työtapojen käytöllä on myönteinen vaikutus siihen, että matemaattisluonnontieteellisten oppiaineiden opiskelu kiinnostaa koko koulupolun ajan.  

 Tarjoamme tänä syksynä täysin maksuttoman Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojektin ekaluokkalaisille.

Tämä toimii! -teknologiakasvatusmateriaali on maksutta kaikkien ekaluokkien opettajien saatavilla suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa www.tamatoimii.fi. Englanniksi materiaali löytyy osoitteesta www.thisworks.fi. Materiaaleissa on huomioitu tukea tarvitsevat oppilaat ja S2-oppilaat ja myös mahdolliseen etäopetukseen on varauduttu opettajien tekemillä ohjeilla. Lisäksi kaikille ekaluokille lähetetään paperista materiaalia oppimisprojektin tueksi. Projektiin voi tutustua myös tämän videon avulla. 

Innostavaa oppitaipaleen alkua! 

Leena Pöntynen
koulutusjohtaja, Teknologiateollisuus ry 
puh. 040 1306 113
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, twitter: @leenapontynen