Kilpailukieltosopimuksia koskevat muutokset ja uusi yhteistoimintalaki -webinaari 8.2.2022 klo 10

Kilpailukieltosopimuksia koskevat muutokset ja uusi yhteistoimintalaki -webinaari 8.2.2022 klo 10

tyomarkkinat_laaja.jpg
Kilpailukieltosopimuksia koskevat lakimuutokset ja uusi yhteistoimintalaki tulivat voimaan 1.1.2022. Tule kuulemaan, miten kilpailukieltoja koskeva sääntely ja yhteistoimintalaki ovat muuttuneet ja mitä työnantajan on otettava huomioon teams-webinaariin tiistaina 8.2.2022 klo 10-12.

Kilpailukieltosopimuksia koskevan lainsäädäntömuutoksen myötä kaikki kilpailukieltosopimukset ovat maksullisia. Lakimuutoksessa on otettu kantaa muun muassa kilpailukieltosopimuksesta suoritettavan korvauksen määrään sekä sen maksamisen aikatauluun. Lakimuutoksen myötä työnantajalla on myös oikeus yksipuolisesti irtisanoa kilpailukieltosopimus irtisanomisaikaa noudattaen. Lakimuutokseen tutustuttaessa on tärkeää muistaa myös vuoden mittainen siirtymäaika.

Uudesta yhteistoimintalaista seuraa työnantajille tiettyjä uusia velvoitteita ja vastuita. Merkittävimpänä uudistuksena laki sisältää velvoitteen käydä säännöllistä vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä yrityksen tai yhteisön toiminnan sekä työyhteisön kehittämiseksi lain piiriin kuuluvissa asioissa. Uudessa laissa työvoiman vähentämistätilanteita ja muita yrityksen muutostilanteita koskevat neuvottelut on yhdistetty saman luvun alle ja jatkossa niitä nimitetään ns. muutosneuvotteluiksi. Lisäksi uuteen lakiin on siirretty henkilöstön hallintoedustusta koskevat säännökset, joihin on myös tullut tiettyjä uudistuksia.

Tilaisuudessa käsitellään erityisesti kilpailukieltosopimusten osalta

  • mitä siirtymäaikana tapahtuu
  • kilpailukieltosopimuksiin liittyvää korvausvelvollisuutta; sekä
  • työnantajan oikeutta irtisanoa kilpailukieltosopimus.

ja  yhteistoimintalain osalta,

  • jatkuvan vuoropuhelun velvoitetta
  • muutosneuvotteluita
  • henkilöstön hallintoedustusta

Puhujina webinaarissa ovat Teknologiateollisuuden työmarkkina-asiantuntijat Maria Äimälä ja Susanna Hernberg. Koulutus on Teknologiateollisuuden jäsenille maksuton.

Ilmoittaudu mukaan tästä 7.2.2022 klo 16.00 mennessä.

_________________________________________________________________________

Lisätietoa tilaisuudesta:

Susanna Hernberg
Työmarkkina-asiantuntija
Teknologiateollisuus Ry
susanna.hernberg@teknologiateollisuus.fi

Maria Äimälä
Työmarkkina-asiantuntija
Teknologiateollisuus Ry
maria.aimala@teknologiateollisuus.fi

Tilaisuuden ilmoittautumiseen ja tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:
Noora Paarto
noora.paarto@teknologiateollisuus.fi

Tapahtuman aika
-

Aiheeseen liittyvää