LEAN päivittäisjohtaminen ja työturvallisuuden -etäkoulutus 6.5. ja 19.5.2021 klo 8-12

LEAN päivittäisjohtaminen ja työturvallisuuden -etäkoulutus 6.5. ja 19.5.2021 klo 8-12

labour
LEAN-ajattelulla on merkittävä rooli työpaikan kilpailukyvyn, kasvun ja työhyvinvoinnin ylläpidossa.
Lean on ennen kaikkea tapa johtaa toimintoja, ja päivittäisjohtamisella on keskeinen rooli tässä tehtävässä.
Käytännössä se on työtiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria.
Etäkoulutus
Tapahtuman aika
-

Aiheeseen liittyvää