Luova Työelämä 2030 -hanke: pilottiyritysten haku

Luova Työelämä 2030 -hanke: pilottiyritysten haku

Luova työelämä 2030
Luovuus ei ole päämäärätöntä haahuilua. Yrityksissä luovuus tarkoittaa innovaatioita ja kykyä vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Tästä syystä Teknologiateollisuus ry on mukana Luova työelämä 2030 -hankkeessa.

TULE MUKAAN KEHITTÄMÄÄN LUOVUUTTA, TULE  PILOTTIYRITYKSEKSI

Luova työelämä 2030 -hankkeen tavoitteena on lisätä luovuutta suomalaisessa työelämässä. Hankkeessa kehitetään sekä yksilö- että yritystason mittari luovuuden mittaamiseksi.
Teknologiateollisuus etsii nyt 10:tä pilottiyritystä testaamaan yritystason hankkeessa kehitettävää luovuusindeksiä. 

HYÖDYT

Pilottiyrityksenä saatte tilannekuvan organisaationne luovasta potentiaalista sekä tutkittua tietoa organisaation innovaatiokyvykkyydestä ja -halukkuudesta. Saatte infoa mahdollisista esteistä ongelmaratkaisukyvyn ja innovatiivisuuden tiellä ja ehdotuksen toimenpiteistä, osaamisesta ja työkaluista, joita voitte jatkossa hyödyntää luovuuden johtamisen tueksi. Hankkeen yhteydessä johtoryhmälle järjestetään työpaja organisaation tilanteesta ja valituille henkilöille valmennus toimintatapojen kehittämiseksi yrityksessä.

Pilottiyrityksistä toivomme soihdunkantajia, jotka levittävät kokemuksiaan muidenkin hyötykäyttöön.

KUKA VOI HAKEA PILOTTIYRITYKSEKSI?

  • Keskisuuret ja suuret yritykset
  • Hankkeeseen osallistuu johtoryhmän lisäksi vähintään neljä tiimiä (8+ hlöä)
  • Yrityksen strategiassa on valittu painopisteeksi organisaation uudistaminen ja/tai kasvu.
  • Työntekijöiden osaamisen (kriittinen ajattelukyky, ongelmanratkaisu, jatkuva oppiminen) kehittäminen on yrityksessä keskeinen teema.
  • Johtoryhmässä on nimetty vastuuhenkilö(t) edistämään liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen uusiutumista.

Ilmoittaudu pilottiyritykseksi sähköpostitse 20.5.2022 mennessä:

Pauliina Valpas
CEO, Creativity Psychologist
www.yellowmethod.co
+358 50 088 9211

Lisätietoja hankkeesta:

Sanna Laakkio, toiminnanjohtaja
Suomen Markkinointiliitto ry
sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi
+358 45 110 8811

Paula Varpomaa, johtaja
Teknologiateollisuus ry
paula.varpomaa@teknologiateollisuus.fi
+358 40 152 5778

Luova työelämä 2030 -hanketta johtaa MARK Suomen Markkinointiliitto ry ja se on osa hallituksen TYÖ2030-ohjelmaa.
Lue lisää hankkeesta. 

Tapahtuman aika

Aiheeseen liittyvää