Teknologiateollisuuden kiertotaloustiekartan työpajat 8.11. ja 17.11.

Teknologiateollisuuden kiertotaloustiekartan työpajat 8.11. ja 17.11.

Koulutus
Teknologiateollisuus laatii Kiertotaloustiekartta -ohjelman. Työn tavoitteena on tukea toimialan kiertotaloussiirtymää ja synnyttää Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille liiketoiminnallista kilpailuetua kestävästä kasvusta ja kiertotalousliiketoiminnasta.

Työn päätavoitteena on määrittää Teknologiateollisuuden omat kiertotaloustavoitteet vuoteen 2035, sekä laatia näitä tavoitteita edistävä toimenpidesuunnitelma eli tiekartta toimialalle.

Osana tiekarttatyötä järjestämme marraskuussa kaksi virtuaalista työpajaa, joihin kutsumme mukaan yritysedustajia.  Työpajoihin osallistuvat yritykset ovat avainroolissa kehitettäessä toimialan kiertotaloustavoitteita ja -toimenpiteitä yhdessä muiden yritysten, Teknologiateollisuuden ja Deloitten asiantuntijoiden kanssa.
 

Työpajojen agendat:

Työpaja 1: Kiertotalouden mahdollisuudet Teknologiateollisuudelle ja tiekartan tavoitteet
Ajankohta: 8.11. klo 14-16

Tavoitteet: Validoida tunnistetut kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Teknologiateollisuudelle, sekä määrittää kiertotalouden tiekartan tavoitteet vuoteen 2035 asti.

Työpaja 2: Teknologiateollisuuden kiertotaloustiekartan toimenpiteet
Ajankohta: 17.11. klo 13-15.30

Tavoitteet: Määrittää Teknologiateollisuudelle tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Voitte ilmoittautua työpajoihin alla olevasta linkistä. Ilmoittautumista toivomme 22.10 klo 16.00 mennessä.
Toivomme sitoutumista molempiin työpajoihin.

Lähetämme kalenterikutsut ilmoittautuneille myöhemmin.

Virtuaalinen
Tapahtuman aika
-