VALO 2.0 Työpaja: Inklusiivinen kulttuuri ja käytännöt 30.3.2023, 9-13

VALO 2.0 Työpaja: Inklusiivinen kulttuuri ja käytännöt 30.3.2023, 9-13

valo-hanke
Monimuotoiset tiimit ja organisaatiot ovat parhaimmillaan innovatiivisia, kykenevät luovaan ongelmanratkaisuun ja houkuttelevat osaajia monista eri taustoista.
Monimuotoiset organisaatiot vaativat menestyäkseen kuitenkin inklusiivisuutta: sellaisen työkulttuuria, jossa kaikki otetaan mukaan.

Paikka: Clarion Hotel Aviapolis, Vantaa
Aika: 30.3.2023, klo 9-13, (työpaja päättyy klo 12, jonka jälkeen on tarjolla lounas)

Inklusiivisia työympäristöjä määrittää avoimuus, osallisuus ja psykologinen turvallisuus. Työyhteisön jäsenet voivat olla omia itsejään, heidän potentiaalinsa tunnistetaan ja heidän taitojaan ja osaamistaan arvostetaan. Miltä kestävä muutos kohti inklusiivisempaa työkulttuuria näyttää? Minkälaisilla käytännön toimilla muutosta voi saada aikaan, organisaation lähtötilanteesta riippumatta?

Tässä työpajassa keskitymme seuraaviin aihealueisiin:

  • Inklusiivin malli kestävään kulttuurinmuutokseen kohti monimuotoisempaa, yhdenvertaisempaa ja inklusiivisempaa organisaatiota
  • Konkreettisia käytäntöjä,  joita jokainen organisaatio voi soveltaa inklusiivisuuden edistämiseksi, mm. osallistavammat tapaamiset ja kokoukset.
  • Tavoitetilan selkiyttäminen omalle organisaatiolle.
  • Interaktiivisia harjoituksia, joiden kautta osallistujat pääsevät tunnistamaan inklusiivisuuden edistämisen kannalta konkreettisia  toimenpiteitä omassa työyhteisössään. Voit osallistua työpajaan yksin tai kollegasi kanssa.

Maria Ristimäki on Inklusiivin Research & Insights Manager, joka auttaa organisaatioita ymmärtämään paremmin omaa monimuotoisuuttaan ja inklusiivisuuttaan datan kautta. Marian tausta on kansainvälisissä suhteissa, ja hänellä on monipuolinen kokemus inklusiivisuuden tuomisesta osaksi erilaisia organisaatioita ja muutosprosesseja. 

Ilmoittaudu mukaan 15.3.2023 mennessä tästä linkistä

Lisätietoja:
Pitkänen Jenni
Johtava asiantuntija,
Työelämän kehittäminen
Teknologiateollisuus ry
+358 50 430 3181
jenni.pitkanen@teknologiateollisuus.fi

Clarion Hotel Aviapolis, Vantaa
Tapahtuman aika
-