Valo 2.0 Webinaari: Miten saadaan koko työyhteisö mukaan monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämiseen? 18.4.2023

valo
Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen vaatii merkittävää työtä työyhteisön eri funktioissa ja tasoilla. Mutta miten saadaan koko työyhteisö mukaan monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämiseen?

Tässä webinaarissa keskitymme seuraaviin aihealueisiin:

  • Inklusiivin malli kestävään kulttuurinmuutokseen kohti monimuotoisempaa, yhdenvertaisempaa ja inklusiivisempaa organisaatiota
  • Tietoisuuden lisäämisen tärkeys: miksi on tärkeää, että kaikki organisaatiossa ymmärtävät mitä tarkoitamme inklusiivisuudella - ja miten tietoisuus ajaa muutosta
  • Konkreettisia käytäntöjä, joilla voidaan osallistaa koko työyhteisöä mukaan monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämiseen

Webinaarin puhuja Katja Toropainen on Inklusiiv-organisaation perustaja, jolla on monipuolinen kokemus startup- ja teknologia-alalta. Katja on työskennellyt startup-tapahtuma Slushin johtoryhmässä pääkuraattorina seuraten kansainvälistä teknologia-alaa.

 

Teams
Tapahtuman aika
-