Vertaisryhmätoiminta yrityskohtaista työehtosopimusta suunnitteleville

Vertaisryhmätoiminta yrityskohtaista työehtosopimusta suunnitteleville

ryhmätyö
Haluaisitko kuulla ideoita, jakaa näkemyksiä ja päästä keskustelemaan muiden yrityskohtaista työehtosopimusta suunnittelevien tai sen jo tehneiden työnantajien edustajien kanssa?

Teknologiateollisuus ry:n jäsenilleen järjestämä vertaisryhmätoiminta käynnistyy jälleen keväällä 2023. Vertaisryhmätoiminta on tarkoitettu työnantajan edustajille, joiden tarkoituksena on ryhtyä neuvottelemaan yrityskohtainen työehtosopimus tai jotka ovat jo aloittaneet oman työehtosopimuksen tekemisen.

Vertaisryhmän on tarkoitus toimia keskustelutilaisuutena, jossa yritykset pääsevät keskustelemaan ja jakamaan näkemyksiä sekä ideoita yrityskohtaisen työehtosopimuksen tekemiseen liittyen keskenään. Vertaisryhmätapaamisissa on mukana myös Teknologiateollisuus ry:n asiantuntijoita, joilta osallistujat saavat neuvoja juuri heitä mietityttäviin kysymyksiin. Tilaisuuksien alussa on Teknologiateollisuus ry:n järjestämä alustus tietystä aiheeseen liittyvästä teemasta, jonka jälkeen osallistujat pääsevät keskustelemaan vapaasti.

Vertaisryhmätoiminta järjestetään pienryhmissä, jotta kaikkien osallistujien on mahdollista aidosti osallistua keskusteluun. Järjestämme tarvittaessa useampia ryhmiä.

Vertaisryhmätapaamisten sisältö tarkentuu myöhemmin, mutta niissä voidaan keskustella esimerkiksi seuraavista teemoista:

  • Kuinka lähteä liikkeelle yrityskohtaisen työehtosopimuksen tekemisessä?
  • Henkilöstön osallistaminen yrityskohtaista työehtosopimusta neuvoteltaessa
  • Neuvottelutaktiikka ja ammattiliiton kanssa neuvotteleminen
  • Mitä ottaa yrityskohtaisen työehtosopimuksen sisällöksi?
  • Best practices – kokemuksia yrityskohtaisen työehtosopimuksen tehneiltä

Vertaisryhmätoiminta koostuu neljästä tapaamiskerrasta, joista kaksi pidetään kevään aikana ja kaksi syksyllä. Kevään päivämäärät ovat seuraavat:

29.3.2023

  • klo 9:00–10:30 (ryhmä 1)
  • klo 13:00–14:30 (ryhmä 2)

10.5.2023              

  • klo 9:00–10:30 (ryhmä 1)
  • klo 13:00–14:30 (ryhmä 2)

Syksyn tapaamiskerrat sovitaan myöhemmin.

Vertaisryhmätoimintaan osallistuvilta toivotaan aktiivista osallistumista keskusteluun ja omien näkökulmien esilletuontia. 

Minimiosallistujamäärä vertaisryhmän toteutumiselle on 5 henkilöä.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt 28.2.2023. Voit kuitenkin tiedustella paikkaa vertaisryhmässä vielä sähköpostitse: susanna.hernberg@teknologiateollisuus.fi

 

Lisätiedot:

Susanna Hernberg
040 511 5799
susanna.hernberg@teknologiateollisuus.fi

Teams
Tapahtuman aika
-