Goforen juristi Noora Yli-Huumo seisoo ikkunan edessä toimistotiloissa harmaa neule päällään.

Yrityskulttuuria ja yhteistyötä – Kokemuksia Goforen yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta

|
Noora Yli-Huumo, Gofore

Yrityskohtainen työehtosopimus antaa yritykselle mahdollisuuden luoda omannäköiset työehdot. Me Goforella olemme soveltaneet omaa työehtosopimustamme lähes jo kaksi vuotta. Solmimme yrityskohtaisen työehtosopimuksen toimialallamme ensimmäisten joukossa tammikuussa 2022. Sopimustamme on jo päivitetty kerran, ja toinen päivityskierros on parhaillaan käynnissä.

Lähdimme rakentamaan työehtosopimusta yrityskulttuurin ja arvojen pohjalta. Tavoitteena oli rakentaa työehtosopimus, joka kuvastaa sitä, millaista on työskennellä Goforella.

On selvää, että oman työehtosopimuksen tekeminen ja tulevien vuosien osalta soveltaminen ja ylläpitäminen vaativat aikaa ja resursseja. Siihen ei kannata ryhtyä, ellei realismin lisäksi taustalla ole myös pientä idealismia ja rohkeutta tehdä oman yrityksen näköisiä ratkaisuja. Valmiiksi paketoitu valtakunnallinen työehtosopimus voi olla monessa mielessä helpompi ratkaisu.

Edellytykset yrityskohtaiselle työehtosopimukselle lähtevät yrityksen sisältä. Sekä työnantaja- että työntekijäpuolen edustajien on oltava valmiita siirtämään perinteinen ajatus pöydän eri puolilla olemisesta syrjään. Molemmilla osapuolilla on oltava luottamusta tosiaan kohtaan sekä halua rakentaa kokonaisuus, joka palvelee sekä työntekijöiden hyvinvointia että työnantajan liiketoimintaa.

Osapuolilla on oltava luottamusta tosiaan kohtaan sekä halua rakentaa kokonaisuus, joka palvelee sekä työntekijöiden hyvinvointia että työnantajan liiketoimintaa.

Jos ajatus omasta työehtosopimuksesta istuu yrityksen kulttuuriin, kannattaa työ aloittaa keskustelemalla yhdessä, mitkä yrityksen noudattamat käytännöt toimivat ja toisaalta mitkä eivät toimi. Toimivat käytännöt muodostavat rungon työehtosopimukselle. Me Goforella käytimme runkona valtakunnallista työehtosopimusta, jota noudatimme ennen oman työehtosopimuksen solmimista. Karsimme siitä meille epärelevantteja asioita ja toimme uutena omia hyväksi todettuja käytäntöjämme. Esimerkiksi sairausajan palkkaa koskeva valtakunnallisen työehtosopimuksen kirjaus oli mielestämme pitkälti toimiva sellaisenaan, mutta paransimme sitä lisäämällä palkanmaksun myös lapsettomuushoitojen ajalta.

Oma työehtosopimus on valtakunnallista työehtosopimusta joustavampi, joten toimimattomiin käytäntöihin kannattaa lähteä rohkeasti etsimään yhdessä uusia ratkaisuja. Me esimerkiksi emme kokeneet omaksemme valtakunnallisen työehtosopimuksen kirjauksia varallaolosta, hälytystyöstä ja puhelinsoittokorvauksesta, joten olemme muuttaneet kyseistä epätyypillisten työaikakorvausten kokonaisuutta meitä paremmin palvelevaksi. Myös palkantarkastusmalli on rakennettu meillä yhdessä. Goforella palkantarkistukset määräytyvät neljännesvuosittain yrityksen kasvun ja kannattavuuden perusteella.

Työehtojen sisällöstä sopimisen lisäksi yrityskohtainen työehtosopimus tarjoaa mahdollisuuden rakentaa työehtosopimukselle omannäköinen neuvotteluprosessi, joka voidaan nivoa osaksi muuta yhteistyötä. Teemme Goforella tiivistä yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa, ja työehtosopimuskirjaukset ovat mukana keskusteluissamme ympäri vuoden. Myös henkilöstöllä on kanavat tuoda esiin huomioita ja ehdotuksia työehtosopimuksesta. Varsinaisten työehtosopimusneuvottelujen alkaessa emme siis lähde liikkeelle nollasta.

Oman työehtosopimuksen tekemiseen ei kannata suhtautua kertaluontoisena projektina, vaan mahdollisuutena kehittää yrityskulttuuria ja yhteistyötä pitkällä tähtäimellä. Me Goforella olemme havainneet, että oma työehtosopimus on tuonut monenlaisia positiivisia vaikutuksia työyhteisöömme ja myös yhteistyömme luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa on tiivistynyt entisestään. Kun työehdot on rakennettu yhdessä, niihin on mielekkäämpää sitoutua.

Kirjoittaja Noora Yli-Huumo on Goforen juristi.

Lisää aiheesta:

Artikkeli: Yritys-TESsin tehnyt Gofore haastaa yrityksiä ja organisaatioita tarkastelemaan työehtojaan