Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan kohdan 4 mukaisesti liitot ovat käynnistäneet kokeilun työaikamääräyksiin sekä työaikajärjestelyihin liittyen. Paikallisesti sopien voidaan työpaikalla poiketa työehtosopimuksen 19 luvun määräyksistä päivä- ja kaksivuorotyötä koskien. Osapuolten on kuitenkin kaikissa tapauksissa noudatettava ehdottomia työaikalain säännöksiä.

Jos paikallisessa sopimuksessa on poikettu työehtosopimuksen työaikamääräyksistä, sopimuksen keskeinen sisältö on saatettava liittojen työaikatyöryhmälle tiedoksi ennen paikallisen sopimuksen käyttöönottoa. Ilmoituksen voi tehdä alla olevalla lomakkeella.

Huom! Ilmoitusvelvollisuus ei koske tavanomaisia työaikaan liittyviä paikallisia sopimuksia, kun ne perustuvat työehtosopimuksen 19.7 kohdan mukaiseen paikalliseen sopimukseen.

Lisätietoja:

Teknologiateollisuus ry: Aapo Heikurainen aapo.heikurainen@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 536 5487

Teollisuusliitto ry: Pasi Karttunen, pasi.karttunen@teollisuusliitto.fi, puh. 0400 775 641