Kehitä työhyvinvointia ja tuottavuutta

Kehitä työhyvinvointia ja tuottavuutta

shutterstock_514413922.jpg
Haluatko kehittää työhyvinvointia ja tuottavuutta? Tutustu kehittämishankkeisiimme!
Työkaari kantaa - tuottavaa hyvinvointia -hanke

Työkaari kantaa - tuottavaa hyvinvointia on työelämän kehittämishanke, jossa työnantaja ja henkilöstö kehittävät yhdessä työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Hankkeen toteuttavat yhdessä Teknologiateollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry.

Hankkeen päätavoitteita ovat työhyvinvoinnin paraneminen, työurien pidentyminen sekä tuottavuuden hyvä kehitys. Samalla halutaan lisätä yritysten ymmärrystä työelämän murroksesta ja auttaa niiden selviytymistä jatkuvien muutosten keskellä.

Mitä hyödyt?

Saat tukea ja apua yrityksen kehittämistyöhön. Yritykset uudistavat toimintaansa itsenäisesti, mutta ohjelma tarjoaa valmennuksia, vertaissparrausta, asiantuntijoita sekä liittojen omien ”kummien” apua.

Kenelle?

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille

Miten?

Yrityksissä hyödynnetään henkilöstön oivallukset ja ketterät kokeilut ja tehdään konkreettisia toimia osana strategista kehittämistyötä. Uudenlainen tapa toimia luo uusia innovaatioita sekä parantaa työpaikkojen sisäistä luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Näin syntyy jatkuva ratkaisukeskeinen vuoropuhelu.

Hanke ja sen tarjoamat tukitoimet ovat maksuttomia pk-yrityksille. Yritysten kuuluu kuitenkin raportoida hankkeen etenemisestä ESR-rahoituksen edellyttämällä tavalla.

Suurilta yrityksiltä peritään maksu hankkeessa räätälöidyistä yrityskohtaisista kokonaisuuksista

Tutustu hankkeeseen

Lisätietoja saat projektipäällikkö Paula Varpomaalta.

Tuottavuutta yhdessä

Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry haluavat tukea yhdessä yritysten tuottavuuskehitystä. Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että tuottavuus on keskeinen kilpailukykytekijä ja sen eteen on paljon tehtävissä. Keskeisessä roolissa on hyvä yhteistyö yrityksissä.

Liitot ovat aloittaneet tuottavuusohjelman Tuottavuutta yhdessä. Tavoitteena on vahvistaa luottamuksellisia suhteita ja ottaa koko henkilöstö mukaan toiminnan kehittämiseen.

Ohjelma koostuu kahdesta osa-alueesta: yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen sekä Lean-filosofian mukainen johtaminen. Yritys voi valita tästä seitsemän moduulin kokonaisuudesta omaan toimintaansa sopivat valmennukset. Tutustu ohjelmaan tästä

Mitä hyödyt?

Saat virikkeitä, valmennusta ja konsultointiapua, jotta toimintatapoja kehitettään yrityksissä yhteisvoimin, asiakkaille lisäarvoa synnyttäen. Ohjelman työkaluilla tuetaan aktiivisesti yritysten tuottavuuskasvua niiden omista lähtökohdista. Samat periaatteet liittyvät myös toimivaan paikalliseen sopimiseen.

Ohjelman alussa arvioidaan yrityksen tai sen yksikön yhteistoiminnan nykytila.

Tasomittauksen jälkeen saatte asiantuntijalta tilannearvion sekä ehdotuksen parannuskohteista. Kehittämiskohteet voivat liittyä yhteistoimintaan tai laajemmin yrityksen toimintaan. Työyhteisö päättää tietenkin itse omista kehittämiskohteistaan.

Voitte osallistua tarjolla oleviin valmennuksiin ja hankkia ohjelmaan kuuluvaa konsultointiapua haluamassaan laajuudessa. Liittojen asiantuntijoiden valmennukset ovat yritykselle maksuttomia, samoin kolme Lean-konsulttipäivää.

Kenelle?

Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille

Miten?

Tutustu ohjelman verkkosivuihin tai ota yhteyttä ohjelman projektipäällikköön Tapio Toivoseen.