Mistä kasvua? Digivihreän kasvun teemat

vr
Suomalaisen teknologiateollisuuden tulevaisuus on vahvasti sidoksissa globaaleihin muutosvoimiin: digitalisaatioon, kestävään kasvuun ja kykyyn menestyä kansainvälisessä kilpailussa.

Vaikka teknologiateollisuudessa tilanne jatkuu vaikeana, samalla käynnissä on merkittävin markkinoiden uudelleenjako vuosikymmeniin. Teknologiateollisuuden teettämästä skenaarioanalyysistä nousi esiin, että kasvun mahdollisuudet koronaviruksen jälkeisessä maailmassa löytyvät erityisesti “digivihreältä kiihdytyskaistalta”.

Digivihreä tarkoittaa teknologiateollisuuden toimialalla tiiviisti kuvattuna kolmea asiaa (otsikoiden alla esimerkkejä, ei kattava lista):

1. Liiketoiminnan ja koko arvoketjun prosessien digitalisointi tuo kilpailuetua ja enemmän asiakasarvoa

 • Prosessiautomaatio, robotiikka, autonomiset järjestelmät
 • Analytiikka, tietojärjestelmät ja tekoäly optimointiin ja ennakointiin
 • Mallintaminen, digitaaliset kaksoset
 • Etätyö, VR/AR

2. Digitalisaatio ja älykäs datan käyttö mahdollistavat kestävän liiketoiminnan

 • Älykkäät energiaratkaisut
 • Resurssitehokkuus ja raaka-aineiden uudelleenkäyttö
 • Älykäs liikkuminen
 • Digitaaliset liiketoimintamallit (tuote palveluna, jakamisalustat)
 • Digitaaliset prosessit (julkiset ja yksityiset)

3. Ympäristöyställinen liiketoiminta ja ratkaisut

 • Uusiutuva energia
 • Energiatehokkuus
 • Sähköistyminen
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit
 • Hiilidioksidin talteenotto ja käyttö

Lue lisää digivihreästä kasvusta Laura Juvosen blogikirjoituksesta. 
Esimerkkejä: Näin yritykset panostavat kasvuun

Teknologiateollisuuden kasvun ja uudistumisen palvelut pk-yrityksille

Tuemme yritysten kasvua kolmen eri teeman kautta vuonna 2021 muun muassa teemakohtaisin vertaissparrausryhmin, tietoiskuilla ja koulutuksilla.

kasvun ja uudistumisen palvelut

Lue teemoista ja tarjolla olevista palveluista tarkemmin Kasvupalveluista.