Mitä on digivihreä kiihdytys teknologiateollisuudessa?

Laura Juvonen

Mitä on digivihreä kiihdytys teknologiateollisuudessa?

15.12.2020 klo 12.27 |
Laura Juvonen

Julkaisimme syksyn alussa yhdessä Accenturen kanssa tekemämme analyysin teknologiateollisuuden toimialan näkymistä koronakriisin jälkeen. Johtopäätöksenä oli, että kasvumahdollisuudet löytyvät digivihreä kiihdytys -nimisestä skenaariosta. Olemme käyneet laajaa ja syvällistä keskustelua siitä, mitä tämä digivihreä oikein tarkoittaa.

Vaikka teknologiateollisuudessa tilanne jatkuu vaikeana, samalla käynnissä on merkittävin markkinoiden uudelleenjako vuosikymmeniin.

Teknologiateollisuuden kokeneet yrittäjät Sami Ensio ja Tuomas Pere summaavat tilanteen haastattelussaan näin: ”Koronan luoma epävarmuus vaikuttaa kaikkeen taloudelliseen toimeliaisuuteen. Digivihreä markkinakasvu tarjoaa suomalaisille yrityksille kokonaisuudessaan vuosituhannen vaihteen Nokiaakin suuremman liiketoimintamahdollisuuden.” 

Digivihreä tarkoittaa teknologiateollisuuden toimialalla tiiviisti kuvattuna kolmea asiaa (otsikoiden alla esimerkkejä, ei kattava lista):

1. Liiketoiminnan ja koko arvoketjun prosessien digitalisointi tuo kilpailuetua ja enemmän asiakasarvoa

 • Prosessiautomaatio, robotiikka, autonomiset järjestelmät
 • Analytiikka, tietojärjestelmät ja tekoäly optimointiin ja ennakointiin
 • Mallintaminen, digitaaliset kaksoset
 • Etätyö, VR/AR

2. Digitalisaatio ja älykäs datan käyttö mahdollistavat kestävän liiketoiminnan

 • Älykkäät energiaratkaisut
 • Resurssitehokkuus ja raaka-aineiden uudelleenkäyttö
 • Älykäs liikkuminen
 • Digitaaliset liiketoimintamallit (tuote palveluna, jakamisalustat)
 • Digitaaliset prosessit (julkiset ja yksityiset)

3. Ympäristöyställinen liiketoiminta ja ratkaisut

 • Uusiutuva energia
 • Energiatehokkuus
 • Sähköistyminen
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit
 • Hiilidioksidin talteenotto ja käyttö

Keskusteluissa yritysten kanssa menemme näissä aiheissa syvemmälle ja haemme esimerkkejä siitä, mistä on kyse. Monessa yrityksessä on huomattu, että ”tätähän meillä jo tehdään!”

Näin se on: tätä todella jo tehdään teknologiateollisuuden yrityksissä. Me olemme erittäin kilpailukykyisessä lähtöasetelmassa.

Digitalisaation hyödyntämistä mittaavassa DESI-indeksissä olemme Euroopan kärkimaiden joukossa. Suomalainen teollisuus on maailman ympäristöystävällisintä. Energiatehokkuudessa otetaan jättiloikkia, ja yritykset panostavat tuotannon päästöjen minimoimiseen.

Nämä yritysesimerkit kuvaavat loistavasti sitä, mistä digivihreässä kiihdytyksessä on kyse:

Business Finlandin veturiyritysohjelman kautta Suomeen tulee satojen miljoonien eurojen tutkimus- ja kehityspanostukset:

 • ABB kehittää alustoja hiilineutraalin yhteiskunnan optimaaliseen sähköntuotantoon ja -käyttöön.
 • KONE luo kestävän kehityksen mukaisia liikkumista tukevia ratkaisuja kaupunkiympäristöihin.
 • Sandvik kehittää sähköisiä ja digitaalisia ratkaisuja raskaisiin työkoneisiin.

Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä kisaamaan, kun EU:n elpymispaketista ja rahoitusohjelmista suunnataan ennätyksellisen suuri summa, kymmeniä miljardeja euroja, ilmastonmuutoksen torjuntaan, kestävään kehitykseen ja digitaalitalouteen.

Digivihreä kasvu on kaikkea tätä.

Lisätiedot:
Johtaja Laura Juvonen (yrittäjyys ja osaaminen), puh. 040 589 6263, twitter: @Laura_Juvonen
Tutustu esimerkkeihin eri tavoin uudistuvista teknologiayrityksistä 

Teknologiateollisuuden kasvuteemat 2021

14.1.2021 klo 9:00-10:00 Kasvun ja uudistumisen infowebinaari: vertaisryhmät ja muut Teknologiateollisuuden palvelut kasvun vauhdittamiseen

Kasvuteemat