EU-vaikuttamisen päällikkö Akseli Koskela istuu tuolissa musta puku ja valkea paita päällä

Globaali teknologiakilpailu ratkeaa EU:n osalta TKI-rahoituksen oikealla kohdentamisella

|
Akseli Koskela

Teollistuneen yhteiskuntamme kriisit vaativat monenlaisia toimia, mutta yksi keskeinen keino on teollisuuden omat ratkaisut: oman toiminnan tehostaminen ja koko elinkaaren vihreä siirtymä. Tästä syystä on tärkeämpää kuin koskaan luoda oikeat olosuhteet kilpailukykyiselle eurooppalaiselle teollisuudelle. Tuleva tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden puiteohjeoma, FP10, onkin yksi tärkeimmistä työkaluista, joista pian valittava parlamentti tulee politiikkaansa tekemään.

Euroopan teollisuus kohtaa kovaa kilpailua globaalissa teknologian kilpajuoksussa, ja EU:n jo nyt paikallaan polkeva tuottavuuskasvu ja teknis-taloudellinen kilpailukyky jäävät jälkeen. On olennaista pohtia, mitkä ovat seuraavat suuret teknologiset läpimurrot, joista nimenomaan Eurooppa tunnetaan? Tähän kilpailuun pitää hakea ratkaisuja kohdennetummalla rahoituskehyksellä.

Teollisuutta tukevalla innovaatiorahoituksella on seuraavassa puiteohjelmassa huomattavasti suurempi rooli kuin aiemmin. Ilmastoratkaisujen kanssa on kiireempi kuin koskaan ja turvallisuus luo omat innovaatiopoliittiset haasteensa.

Erityisesti EU:n TKI-rahoituksen keskeisimmän työkalun, Horisontti Euroopan toisen pilarin, on sisällettävä merkittävästi enemmän rahoitusta keskittyen teknologiseen johtajuuteen, laatukriteereihin ja odotettuihin vaikutuksiin. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmalli (PPP) on hyvä työkalu turvaamaan teollisuuden osallistumista ja sitouttamaan yksityistä rahoitusta yhteisiin hankkeisiin.

Euroopan kilpailukyvyn ja teollisen uusiutumisen takaamiseksi tarvitaan seuraavia konkreettisia toimia:

  • Rahoitus on kohdennettava puiteohjelmassa nykyistä paremmin: Paremmalla kohdennuksella voidaan varmistaa investoinnit niihin hankkeisiin, joilla on suurin potentiaali teknologisen johtajuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi.
  • Vahva teollisuuden osallistuminen PPP-mallin kautta – myös teollisuusvetoisesti: Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia on vahvistettava ja teollisuuden on oltava aktiivinen osapuoli näissä kumppanuuksissa. Tämä viesti on erityisen tärkeä Brysselille, jossa teollisuuden merkitystä ei aina ymmärretä täysin.
  • Kolmen pilarin säilyttäminen keskeisessä Horisontti Eurooppa -ohjelmassa: Horisontti Eurooppa -ohjelman kolmen pilarin malli – huippututkimus, globaalit haasteet ja teollisuuden kilpailukyky sekä innovatiivinen Eurooppa – on säilytettävä, koska se tarjoaa monipuolisen ja kattavan lähestymistavan TKI-rahoitukseen.

Olemme jo kehittäneet ratkaisuja digitalisaation ja kiertotalouden haasteisiin, mutta nyt on tärkeää viedä nämä innovaatiot laajasti käytäntöön, jotta ne tukevat kestävää kehitystä ja kilpailukykyä.

Eurooppalaista yksimielisyyttä ei toistaiseksi ole myöskään siitä, miten sovitaan eurooppalaisen rahoituksen tulovirrasta. Kun korkeammat jäsenmaksut, yhteinen velka, kansalliset valtiontuet tai uudet eurooppalaiset veroratkaisut eivät kelpaa, herää kysymys: miten teollisuuden kannalta kriittinen rahoitus turvataan.

On tärkeää löytää innovatiivisia ja kestäviä rahoitusratkaisuja, joilla varmistetaan riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus TKI-toiminnalle. Siten Eurooppa voi säilyttää kilpailukykynsä ja saavuttaa teknologisen johtajuuden globaalissa mittakaavassa.

Lisätietoja:
EU-vaikuttamisen päällikkö Akseli Koskela, akseli.koskela@teknologiateollisuus.fi, puh. 044 277 1780

Lisää aiheesta:

Teknologiateollisuuden viestit EU-vaaleihin 2024 

EU valmistautuu parantamaan taloudellista turvallisuutta – Tuoko se lisää suojautumista ja sääntelyä?

Hallinnollinen taakka EU-verotuksessa – Mitä uusi komissio tekee asialle?

Suomen tärkein vientimarkkina toimii yhteisillä säännöillä, vai toimiiko?

Miten taataan taloudellista turvallisuutta Eurooppaan? – Parantamalla EU:n omaa teknologista kilpailukykyä 

Blogi: Komission esitys päästöjen vähentämisestä tukee Suomen teollisuuden vihreää murrosta  

Blogi: Harmaantuvan Euroopan on keksittävä itsensä uudelleen