Tietoa rahoituksesta

Tietoa rahoituksesta

Rahoitus
Osiosta löydät rahoitukseen liittyvää ajankohtaista tietoa.

Suomen hallitus on sopinut vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä käynnistävänsä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen mukaiset uudistukset ja investoinnit. Määrärahalisäyksiä ehdotetaan 117 miljoonaa euroa vuodelle 2021. Valtuudet lisäävät määrärahoja 121 miljoonaa euroa vuoden 2021 jälkeen. Toimenpiteet vauhdittavat tutkimusta, työllisyyttä, hoitovelan purkamista sekä vihreää siirtymää.

  Määräraha ja valtuus yhteensä, milj. Vuoden 2021 määrärahavaikutus, milj.
Pilari 1 Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa 48,5 31,4
Pilari 2 Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville 9,5 9,5
Pilari 3 Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi 134,9 30,9
Pilari 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen 45 45
Yhteensä 237,8 116,8

Lähde: VM

Kansalliset investointisuunnitelmat (RRF) jäsenmaittain
 

Kestävä kasvu – Suomen alustavan elpymissuunnitelman rahoitus

EU:n elpymisrahoitus jaetaan vuosina 2021–2023. Rahoitus jakautuu seuraavasti: vihreä siirtymä, 822 milj. euroa; digitalisaatio, 217 milj. euroa; työllisyys ja osaaminen, 636 milj. euroa; ja sosiaali- ja terveyspalvelut, 400 milj. euroa.

Suomen hallitus pyrkii jakamaan noin 13 % EU-elpymisvaroista ennakkomaksuosuuksilla. Rahoitus tulee olemaan pääsääntöisesti avoimesti kilpailtua, olemassa olevien toimijoiden jakamana. Myös vuoden 2022 rahoituksen tukipäätökset tehdään tänä vuonna. Tämän vuoksi hankerahoituksesta kiinnostuneiden yritysten tulee olla ajoissa liikkeellä.

Aikataulu:

 • Sidosryhmäkuuleminen 8.4.
 • Lopullinen suunnitelma 30.4. mennessä
 • Suomi aikoo hakea ennakkomaksatusta 13 prosentin osuudelle kokonaispaketista ~ 260 M€
 • Lisätalousarvio toukokuussa – ennakkomaksatuksen piirissä olevat?
 • Komissio käsittelee kesäkuun loppuun mennessä
 • Lopullinen Eurooppa-neuvoston hyväksyntä syksyn aikana, toimeenpanon valmistelu kuitenkin jo hyvässä vauhdissa
 • Lisätalousarvio syyskuussa – eduskunta palaa kesätauolta 7.9.
 • Business Finland on jo avannut useita Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitushakuja muun muassa TKI-investointien, energiajärjestelmän murroksen ja teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisujen tueksi. Lisätietoja rahoitusmahdollisuuksista saat TEM:in ja Business Finlandin sivuilta.

Kalvosetti elpymispaketista

Lisätietoja: 
Matti Mannonen, puh. 040 544 7047
 

Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa -ohjelma on vuosina 2021 – 2027 toteutettava tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jonka kokonaisbudjetti on noin 95 miljardia euroa. Ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavaa tutkimusta, kehittämistä ja innovointia. Työohjelmat vuosille 2021-22, joissa on kuvattu tulevia rahoitushakuja, on hyväksytty ja ne löytyvät komission nettisivuilta tästä linkistä. Jo useita Horisontti Eurooppa -ohjelman hakuja on avattu. Lisätietoa hauista löydät komission hakuportaalista tästä linkistä. Business Finland järjestää syksyn 2021 aikana useita koulutus- ja verkottumistilaisuuksia. Löydät niistä lisätietoa tästä linkistä. Myös EU:n komissio järjestää ohjelmaa koskevia koulutus- ja verkottumistilaisuuksia. Löydät niistä lisätietoa tästä linkistä. Seuraava ohjelman teollisuus, digitalisaatio ja avaruus -klusteria koskeva komission infotilaisuus pidetään 29.11–1.12.2021   

Apua Horisontti Eurooppa -ohjelmaan osallistumiselle saat myös näistä lähteistä: eufundingplaybook.fi; antaa yrityksille tietoa EU:n rahoitus-mahdollisuuksista ja opastaa rahoituksen hakemiseen, greendealoffice.fi; auttaa yrityksiä ymmärtämään EU:n Green Dealia ja tunnistamaan eri rahoitusmahdollisuuksia, horisonttieurooppa.fi; EUTI ja NCP – Horisontti Eurooppa -ohjelman julkiset neuvontapalvelut EUTI@businessfinland.fi.

 

Innovaatiorahasto

EU:n Innovaatiorahasto tukee vihreän teknologian käyttöönottoa ja skaalausta. Innovaatiorahasto tukee hankkeita, jotka sijoittuvat tki-toiminnan ja investointivalmiuden välimaastoon. Rahaston varat ovat peräisin EU:n päästökaupan päästöoikeuksien huutokauppatuloista vuosien 2020-2030 aikana. Rahaston lopullinen koko riippuu päästöoikeuksien markkinahinnasta - suuruusluokaksi on arvioitu n. 20 miljardia euroa. Komissio sai ensimmäisessä suurten hankkeiden haussa 311 hakemusta, joista 17 Suomesta. Rahoitusta saa 7 hanketta, joiden joukossa on Nesteen Porvoon tehtaan vetyhanke.

Uusi suurten hankkeiden haku on käynnistynyt ja auki 3.3.2022 asti. Haun budjetti on arviolta 1,5 miljardia euroa. Seuraava pienten hankkeiden haku avattaneen 15.3.2022 ja sen budjetti on noin 100 miljoonaa euroa. Lisätietoa innovaatiorahastosta, ensimmäisten hakukierrosten tuloksista ja uusista hauista löydät komission sivuilta tästä linkistä.

 

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteena on edistää Euroopan laajuista yhteiskunnan digitaalista muutosta täydentäen muun muassa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavia toimenpiteitä. Ohjelmakausi kestää vuoteen 2027 saakka ja sen aikana on jaossa yli 7 miljardia euroa. Ohjelman painopisteitä ovat:

 • kyberturvallisuus ja luottamus;
 • suurteholaskenta;
 • tekoäly;
 • edistyneet digitaaliset taidot;
 • digitaalisten teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteensopivuus.

Digitaaliset innovaatiokeskittymät (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat tärkeä osa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Paikalliset innovaatiokeskittymät tarjoavat erityisesti tukea pk-yritysten digitalisaatiolle. Ne auttavat yrityksiä sekä julkista sektoria tarjoamalla asiantuntija-apua, testauspalveluita ja koulutusta. Komission tavoitteena on, että digitaaliset innovaatiokeskittymät tekisivät keskenään yhteistyötä, jotta toimijat voisivat hyödyntää alan asiantuntijoita myös rajojen yli.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman työohjelmat löytyvät seuraavista linkeistä:

Tietoa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ensimmäisistä 28 hausta löydät tästä linkistä sekä ohjelman hakuportaalista. Rahoitusta on haussa seuraaviin teemoihin: data-avaruudet, tekoäly, digitaaliset tuotantoteknologiat, kestävyys, digitaalinen osaaminen sekä tietoturvaan. Haut ovat auki 22.2.2022 klo 17.00 (CET) asti.

Komissio järjestää Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan koskevia info- ja verkottumistilaisuuksia:

 

EU Funding Playbook

Tutustu EU-rahoituksen playbookiin

EU Funding Playbook on Teknologiateollisuuden, Kemianteollisuuden ja Energiateollisuuden tuottama EU-rahoituksen hakuopas yrityksille. Sivusto antaa yrityksille kokonaiskuvan EU-ohjelmien ja instrumenttien tarjoamista mahdollisuuksista sekä käytännön vinkkejä rahoituksen hakemiseen ja EU-hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. Hakuopasta päivitetään ja kehitetään saamamme palautteen pohjalta.

Lisätietoa:
Mervi Karikorpi, 040 741 9801

 

EU Green Deal Office

EU Green Deal Office auttaa yrityksiä ymmärtämään EU Green Dealin toimialavaikutukset ja tunnistamaan avautuvat rahoitusmahdollisuudet. 

 

Webinaareja

Vienninrahoituksen koulutus -webinaari 18.3.2021
Webinaarissa tutustuttiin eri vienninrahoitusinstrumentteihin ja Finnveran tarjoamiin palveluihin ja kuultiin kolme eri yritysesimerkkiä vientikauppojen rahoittamisesta.
Voit katsoa webinaarin tallenteen täällä.

Kasvun rahoittaminen -webinaari 29.9.2021
Webinaarissa kuultiin esimerkiksi rahoitusmarkkinoinden kokonaiskuvasta, rahoituspakettien kasaamisesta sekä pankkien roolista yritysten kasvun rahoittamisessa.
Puhujina mm. Eeva Grannenfelt Grannenfelt Financesta ja Vesa Riihimäki Nordeasta.
Voit katsoa webinaarin tallenteen täällä.

TKI-rahoitus kansallisin ja EU-instrumentein -webinaari 15.10.2021
Webinaarissa käsiteltiin mm. keskisuuren teknologiayrityksen TKI-toiminnan rahoitusvaihtoehtoja, annettiin käytännön vinkkejä EU–rahoituksen hyödyntämiseen ja kuultiin yritysesimerkkejä.
Voit katsoa webinaarin tallenteen täällä.

EU Innovation Fund -webinaari 24.11.2021
Teknologiateollisuus, Energiateollisuus, Kemianteollisuus, Metsäteollisuus, Business Finland ja TEM järjestivät yhdessä kansallisen innovaatiorahastoa koskevan webinaarin  24.11. Dr. Christian Holzleitner, Head of Unit, European Commission, DG CLIMA, kertoi komission arvioita ensimmäisen hakukierroksen tuloksista sekä käynnistyneen toisen kierroksen valintaprosessista. Paneelikeskustelussa joukko yritysten edustajia jakoi omia kokemuksiaan EU-rahoitushauista ja onnistuneesta EU-yhteistyöstä ja vaikuttamisesta. 
Voit katsoa webinaarin tallenteen täällä.

 

EU:n LIFE-ohjelma

Rahoitusta ympäristö- ja ilmastohankkeisiin

 

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu

www.eurahoitusneuvonta.fi

 

Vihreän siirtymän rahoitus eri EU-maissa

https://www.greenrecoverytracker.org/